Hotărârea nr. 7/2009

privind aprobarea modificării anexei 5 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 7

din data de 13.02.2009

- privind aprobarea modificării anexei 5 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13.02.2009;

Analizând procesul - verbal al Comisiei de specialitate nr. 5 „pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești” încheiat cu ocazia alegerii președintelui de comisie și înregistrat sub nr. 1227/12.02.2009,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 6/26.06.2008 privind stabilirea numărului comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, a domeniilor de activitate, precum și a componenței acestora pe formațiuni politice;

în conformitate cu art. 31 alin. (3) și art. 45 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr 130/16.12.2008, coroborate cu art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, se modifică și se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

/PREȘEDINTE, Aristotel CăncescuROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Anexa nr. 5

Comisia nr.5 - pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

  • 1. Ciurean Iosif             Președinte       PSD

  • 2. Ungureanu Vasile        Secretar        PNL

  • 3. Drăghici Gabriel Cristian Membru        PD-L