Hotărârea nr. 67/2009

Hotărârea.nr.67 – privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 67

din data 29.05.2009

- privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând referatul nr.3520/7.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov pe anul 2009, cu următoarele modificări:

-transformarea unor posturi la nivelul statului de funcții:

  • •  un post de referent M I se transformă în referent S III

  • •  un post de contabil M IA se transformă în economist S III

  • •  postul de maestru lumini, sunet M I, 4 ore pe zi se transformă în maestru lumini, sunet M I, 6 ore pe zi.

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 4,5 și 6;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin.(l) din O.U.G nr. 118/2006, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, art 7, alin.(2) din O.U.G. nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008, precum și dispozițiile art. 91 (1) lit.”a” și (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Centrul Cultural „Reduta” Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 127/16.12.2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.3.


- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Centrul Cultural „Reduta” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

Centrul Cultural "Reduta" Brașov


STAT DE FUNCȚII

01.06.2009


APROBAT CONSILIUL JUD PREȘEDFuncția

Studii

Gradul/Tre apta

Nr posturi cu norma întreagă

Nr.posturi cu timp parțial

Salariul de încadrare

Spor de conducere

ilariul de merit

Spor CFP

Salariul de bază

DIRECTOR - REFERENT

s

I

1

1002

501

1503

CONTABIL ȘEF - ECONOMIST

s

IA

1

1441

576

504

2521

ȘEF SERVICIU (SECRETAR LITERAR)

s

I

1

1174

352

1526

ȘEF SERVICIU (INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

1

1441

432

1

1873

CONSILIER JURIDIC

s

II

1

1073

161

1234

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

3

4323

432

4755

REFERENT DE SPECIALITATE (2h/zi)

s

II

1

288

288

SECRETAR

M

I

1

744

744

MAESTRU LUMINI SUNET

M

I

1

861

861

MAESTRU LUMINI SUNET (6h/zi)

M

I

1

645

645

ECONOMIST

S

I

1

1152

1152

ECONOMIST

S

III

2

1984

298

2282

CONTABIL

M

IA

1

890

890

CASIER

M

I

1

829

829

MAGAZINER

M

I

1

829

829

SECRETAR LITERAR

S

I

1

1174

176

1350

REFERENT

S

I

3

3006

3006

REFERENT

S

II

1

913

913

REFERENT (3h/zi)

S

II

2

684

684

REFERENT

S

III

1

906

906

REFERENT

M

I

1

755

755

REFERENT (4h/zi)

M

I

1

377

377

REFERENT (2h/zi)

M

II

1

176

176

DOCUMENTARIST

S

I

1

1002

1002

DOCUMENTARIST

M

IA

3

2583

2583

REGIZOR

S

III

1

1073

1073

LECTOR (6h/zi)

S

I

1

789

789

LECTOR (4h/zi)

S

I

1

526

498

LECTOR (2h/zi)

S

III

1

215

215

MAESTRU BALET

M

I

4

3444

387

3831

MAESTRU BALET (2h/zi)

M

III

1

163

163

MAESTRU DE STUDII BALET (2h/zi)

M

III

1

163

163

COREGRAF (4h/zi)

S

IV

1

474

474

DANSATOR (4h/zi)

M

III

1

316

316

SECRETAR MUZICAL (4 ore/zi)

S

I

1

587

587

DIRIJOR (4h/zi)

S

II

1

598

598

DIRIJOR (4h/zi)

S

V

2

852

852

DIRIJOR (2h/zi)

S

V

1

213

213

COREPETITOR

M

I

1

755

755

COREPETITOR (4h/zi)

S

II

1

456

456

COREPETITOR (2h/zi)

M

I

1

188

188

COREPETITOR (2h/zi)

M

II

1

176

176

ADMINISTRATOR

M

I

1

941

941

ÎNGRIJITOR

M

I

6

4050

4050

MUNCITOR

M

I

3

2682

134

2816

MUNCITOR

M

II

1

850

850

ȘOFER

M

1

933

933

MANIPULANT BUNURI

M

I

1

^675

675

POMPIER

M

I

4

2700

TOTAL

50 i

  • > tO'

1 ->■

  • >

’i

540Ț1

Lii..—‘sr-—

1862

1588

504

57997


DIRECTQft,

Ion POPESCuj^’SEqG