Hotărârea nr. 62/2009

Hotărârea.nr.62- privind aprobarea constituirii comisiei judeţene de bază meliferă şi stupărit pastoral

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV
Consiliul Județean


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.62

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea constituirii comisiei județene de bază meliferă și stupărit pastoral

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.05.2009

Analizând referatul nr. 1763/23.03.2009 întocmit de către Serviciul Juridic Contencios, privind constituirea unei comisii județene de bază meliferă și stupărit pastoral, care are ca atribuție eliberarea de autorizații care să asigure apicultorilor, vetre de stupină temporare sau permanente;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr.3 care propune președinte pe d-1 Marius Nastea și comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.7 din Legea nr.89/1998, a apiculturii precum și Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr.67/1998 privind aprobarea de organizare a stupăritului pastoral în România;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se constituie comisia județeană de bază meliferă și stupărit pastoral care are ca atribuție eliberarea de autorizații care să asigure apicultorilor, vetre de stupină temporare sau permanente, comisie care va avea următoarea componență:

Președinte: - dr. Marius Nastea - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov Membri:    - Boeriu Ioan Iancu - consilier județean, Consiliul Județean Brașov

  • - ing. Filea Viorel -Unitatea fitosanitară a D.A.D.R. Brașov •

  • - ing. Cazanoschi Alice - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Brașov

  • - dr. Vasile Constantin - Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov

    Secretar:


- Benedek Atilla - Asociația Crescătorilor de Albine - Filiala Brașov


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău