Hotărârea nr. 60/2009

Hotărârea.nr.60- privind alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Braşov

ROMANIA


2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro


JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 60

din data de 29.05.2009

- privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2009;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 101, alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Domnul consilier județean Ochi Ion se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov.

PREȘEDINTE, / Aristotel CăncWcu'' -.

I1,

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău