Hotărârea nr. 6/2009

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului HÂRŞOVESCU SILVIU ŞTEFAN

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Braț Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 6

din data de 13.02.2009

- privind validarea mandatului de consilier județean al domnului HÂRȘOVESCU SILVIU ȘTEFAN

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 13

februarie 2009;

Analizând propunerea formulată de către domnul vicepreședinte Neagoe Otilian, precum și adresa Partidului Democrat Liberal -Organizația Județeană Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 1243/13.02.2009 prin care se propune ca domnul HÂRȘOVESCU SILVIU ȘTEFAN, candidat supleant înscris în buletinul de vot pe lista Partidului Democrat Liberal - Filiala Brașov, să ocupe funcția de consilier județean, devenită vacantă, ca urmare a încetării mandatului de consilier județean al domnului GONȚEA ION, prin demisie;

Văzând procesul-verbal al comisiei de validare, din data de 13.02.2009, prin care se propune validarea mandatului de consilier județean al domnului HÂRȘOVESCU SILVIU ȘTEFAN;

Având în vedere dispozițiile art. 89 alin.(3) și (5) din Legea nr.215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. - Se validează mandatul de consilier județean al domnului HÂRȘOVESCU SILVIU ȘTEFAN, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 1.06.2008, din partea Partidului Democrat- Liberal - Organizația Județeană Brașov,

/ PREȘEDINTE Aristd'tel Căncescu


Contrasemnează,


SECRETAR Mariana Ti hă rău

n

i , (li/l