Hotărârea nr. 59/2009

Hotărârea.nr.59- privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Minea Luana


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

E-mail :office@jud brașov, roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 59

din data de 29.05.2009

privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Minea Luana

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând adresa Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Brașov, înregistrată sub nr.3770/13.05.2009, prin care se propune ca doamna Minea Luana să ocupe funcția de consilier județean devenită vacantă, ca urmare a încetării mandatului de consilier județean a domnului Neagoe Otilian, prin demisie, precum și procesul - verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier județean ai doamnei Minea Luana ;

Având în vedere dispozițiile art.892 alin. (3) și (5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se validează mandatul de consilier județean al doamnei Minea Luana, supleant pe lista de candidați de la alegerile locale din data de 1.06.2008. din partea Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău