Hotărârea nr. 58/2009

Hotărârea.nr.58- privind aprobarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, al domnului NEAGOE OTILIAN prin demisie şi declararea locului de consilier judeţean vacant


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.58

din data de 29.05.2009

- privind aprobarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean și de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, al domnului NEAGOE OTILIAN prin demisie și declararea locului de consilier județean vacant

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009

Analizând referatul nr.3604/13.05.2009 întocmit de către Secretarul Județului , prin care se propune constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean și de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, al domnului Otilian Neagoe, prin demisie, precum și declararea locului de consilier județean vacant;

Ținând cont de cererea înregistrată sub nr. 3604/8.05.2009, domnul NEAGOE OTILIAN și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean obținută în urma alegerilor locale din luna iunie 2008 precum și de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, ca urmare a numirii prin decretul prezidențial nr.701/27.04.2009 în funcția de vicepreședinte al Consiliului Concurenței, pentru un mandat de 5 ani și a depunerii jurământului la data de 5.05.2009;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(2) lit "a”, art.10 precum și art.18 alin.3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Consiliul Județean Brașov constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean și de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, al domnului NEAGOE OTILIAN, prin demisie, începând cu data de 5.05.2009 și se declară vacant locul de consilier județean


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău