Hotărârea nr. 56/2009

Hotărârea.nr.56- aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.05.2009


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.56

din data de 29.05.2009

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.05.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 mai 2009;

Analizând Dispoziția nr.232/22.05.2009 emise de către președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 29.05.2009, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art.54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, la punctul 11 Diverse, a unui număr de 17 propuneri, formulate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art2. - Se aprobă amânarea analizării punctelor nr.13, 14, 37, 52, 55 înscrise ca propuneri, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.05.2009, pentru o dată care va fi stabilită ulterior.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.05.2009 cu modificările propuse.

PREȘED

Aristotel C;Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău