Hotărârea nr. 55/2009

Hotărârea.nr.55- privind stabilirea unor tarife pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov, pentru anul 2009


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.55

din data de 30.03.2009

- privind stabilirea unor tarife pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pentru anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2009

Analizând referatul nr. 1642/26.03.2009 întocmit de către Direcția Economică $

prin care se propune stabilirea unor tarife pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pentru anul 2009;

Având în vedere art.91, alin.(3) lit “c” din Legea 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

A

In temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă tarifele pentru lucrările efectuate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău »>

L 4

Anexa la Hotărârea


CJBv nr.


PREȘEDINTE,

Aristotamăncescu

TARIFE


PENTRU SERVICIILE EXECUTATE DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC J DE PROTECȚIE A PLANTELOR BRAȘOV VALABILE 2009

DETEAN

9


NR. CRT.

LUCRARE

TARIF

1

Tarife pentru lucrări de combatere a buruienilor si dăunătorilor in culturile de cereale si plante tehnice

1.1

Stropit culturi

35.00 lei/ha

2

Tarife pentru lucrări de combatere a buruienilor si dăunătorilor in livezi si la copacii ornamentali

2.1

Stropit manual

2.1.1

Stropit in plantație intensiva in repaus vegetativ

1.60 lei /pom

2.1.2

Stropit in plantație intensiva in vegetație

1.90 lei /pom

2.1.3

Stropit in plantație clasica in repaus vegetativ

1.90 lei /pom

2.1.4

Stropit in plantație clasica in vegetație

2.10 lei /pom

3

Tarife pentru lucrări taiere de rodire la pomi

3.1

Tăieri de rodire la pomi de talie joasa

14.00 lei /ora

3.2

Tăieri de rodire la pomi de talie medie

20.00 lei /ora

3.3

Tăieri de rodire la pomi de talie mare

28.00 lei / ora

4

Tarife pentru lucrări de baza ale solului

4.1

Arat la 25 cm pe sol mediu

230.00 lei/ha

4.2

Discuit aratura + grapat

85.00 lei/ha

4.3

Discuit II, III

75.00 lei/ha

4.4

împrăștiat ingrasaminte chimice intre 200 - 300 kg /ha

27.00 lei/ha

5

Tarife pentru servicii de transport

5.1

Transport apa cu RCU - 4

52.00 lei / km

5.2

Transport cu remorca

65.00 lei / ora

5.3

Transport personal, aparatura si materiale cu Dacia

1.10 lei/km

6

Tarife pentru dezinsectie , dezinfectie si deratizare

6.1

Dezinsectie, dezinfectie depozite de cereale, produse agroalimentare si alte spatii de depozitare

0.07 lei / mp

6.2

Deratizare

0.05 lei/mp

7

Comercializare de produse si accesorii de uz fitosanitar, semințe si ingrasaminte chimice

7.1

Adaos comercial pentru vanzarea de substanțe

0-30%

NOTA

-La tarifele de mai sus nu se aplica T.V.A.

-Tarifele nu includ contravaloarea substanțelor de combatere si a apei pt. prepararea soluțiilor.

-Tarifele se vor actualiza trimestrial cu ocazia indexării salariilor sau a modificării preturilor la carburanți cu mai mult de 10%.

DIRECTOR,

Ing. Scurtu Gabriel