Hotărârea nr. 44/2009

Hotărârea.nr.44 - privind mandatarea executivului Consiliului Judeţean Braşov să solicite Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Braşov, prelungirea licenţelor de traseu, pentru traseele 35 (Moieciu de Jos – Râşnov - Braşov) şi 36 (Braşov – Cristian - Râşnov)


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.44

din data de 30.03.2009

- privind mandatarea executivului Consiliului Județean Brașov să solicite Autorității Rutiere Române -Agenția Brașov, prelungirea licențelor de traseu, pentru traseele 35 (Moieciu de Jos - Râșnov - Brașov) și 36 (Brașov - Cristian - Râșnov)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară din data de 30 martie 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 1141/10.02.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, prin care se propune, mandatarea executivului Consiliului Județean Brașov, să solicite Autorității Rutiere Române - Agenția Brașov, prelungirea licențelor de traseu, pentru traseele 35 (Moieciu de Jos - Râșnov - Brașov) și 36 (Brașov - Cristian - Râșnov), din trei în trei luni, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului existent pentru aceste trasee;

Ținând cont de Radiograma Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 3009/9.07.2008, la pct.”c” se fac precizări, în sensul că, pentru traseele care au fost atribuite, dar blocate prin hotărâre judecătorească, până la soluționarea litigiilor, consiliile județene vor solicita Agențiilor Autorității Rutiere Române, emiterea de licențe de traseu, pe o perioadă determinată, pentru operatorii de traseu, care au deținut licențe de traseu în programul de transport județean, care a expirat la data de 30.06.2008;

Văzând proiectul de hotărâre inițiat de domnii consilieri județeni Boeriu Ioan Iancu, Maxim Adrian și Ochi Ion, privind atribuirea pe durată determinată, până la soluționarea contestației privind rezultatele licitației electronice, a traseelor 35 (Moieciu de Jos - Râșnov - Brașov) și 36 (Brașov - Cristian - Râșnov), operatorului de transport S.C. „Transbus” S.A. Brașov, în calitate de câștigător al licitației electronice; ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 53/5.03.2008 prin care a fost aprobat Programul de Transport Județean pentru perioada 2008-2011, dispozițiile art. 91 alin. (1), lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct.14, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii serviciilor publice de transport local nr. 92/2007, Ordinul 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a acesteia;

în temeiul 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se mandatează executivul Consiliului Județean Brașov să solicite Autorității Rutiere Române - Agenția Brașov, prelungirea licențelor de traseu, pentru traseele 35 (Moieciu de Jos - Râșnov - Brașov) și 36 (Brașov - Cristian - Râșnov), din trei în trei luni, pentru operatorul de transport S.C. „Transbus” S.A. Brașov, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a litigiului existent pentru aceste trasee.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Autoritatea de Transport Județean de Persoane și Autoritatea Rutieră Română - Agenția Brașov .


X,’-


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău