Hotărârea nr. 4/2009

privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gonţea Ion, prin demisie


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov 1HI ■ -Net ga

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576


E-mail :office@judbrasov. ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.4

din data de 13.02.2009

privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Gonțea Ion, prin demisie

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13 februarie 2009

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.1219/12.02.2009, prin care domnul Gonțea Ion renunță la calitatea de consilier județean, precum și referatul înregistrat sub nr.1219/12.02.2009 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gonțea Ion, prin demisie, precum și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(2) lit.”a”, precum și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Gonțea Ion.

Art.2. - Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de domnul Gonțea Ion.

z PREȘEDINTE Aristatel Căncescu


/