Hotărârea nr. 37/2009

Hotărârea.nr.37 - privind aprobarea repartizării pe localităţi a 20% din sumele din impozitul pe venit pe anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

a       —

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 37

din data de 30.03.2009

-privind aprobarea repartizării pe localități a 20% din sumele din impozitul pe venit pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009;

Analizând Raportul privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pentru anul 2009 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1 și 6, precum și de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009 și dispozițiile art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe localități a 20% din sumele din impozitul pe venit pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

1

Brașov

0

2

Codlea

1088

3

Faqaras

1804

4

Sacele

1452

TOTAL MUNICIPII

4344

5

Ghimbav

225

6

Predeal

510

7

Râșnov

1450

8

Rupea

1182

9

Victoria

725

10

Zarnesti

1000

TOTAL ORAȘE

5092

11

Apata

200

12

Augustin

496

13

Beclean

300

14

Bod

350

15

Bran

400

16

Budila

500

17

Bunesti

300

18

Cata

500

19

Cincu

550

20

Comana

600

21

Cristian

250

22

Crizbav

496

23

Dragus

362

24

Dumbravita

500

25

Feldioara

500

26

Fundata

300

27

Harseni

270

28

Halchiu

530

29

Harman

300

30

Hoghiz

450

31

Holbav

400

32

Homorod

272

33

Jibert

351

34

Lisa

300

35

Mandra

600

36

Maierus

278

37

Moieciu

350

38

Ormenis

572

39

Parau

0

40

Poiana Mărului

252

41

Prejmer

900

42

Racos

350

43

Recea

272

44

Sambata de Sus

270

45

Sinpetru

200

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

46

Sercaia

200

47

Sinea

298

48

Sinea Noua

200

49

Soars

452

50

Tarlungeni

400

51

Teliu

500

52

Ticus

100

53

Ucea

400

54

Ungra

600

55

Vama Buzăului

632

56

Vistea

497

57

Voila

400

58

Vulcan

272

TOTAL COMUNE

18472

TOTAL GENERAL

27908

_


PRESEDJNT Aristotel CREPARTIZAREA SUMELOR DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT SI SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2009

1

Nr.crt

LOCALITATEA

Scoli

Primarii

Cămine

Dispensare

Drumuri

Apa canal

Studii

Cofinantari

Altele

Total

0

Nr.crt

1

1

2

Brașov

316

182

590

182

1270

2

3

2000

2000

3

182

600

490

362

1634

4

TOTAL MUNICIPII

0

0

182

916

2,672

590

182

0

362

4,904

5

400

400

5

6

363

322

685

6

7

Râșnov

600

850

200

1650

7

8

Rupea

182

1182

1364

8

9

Victoria

725

273

998

9

10

Zamesti

550

320

330

1200

10

TOTAL ORAȘE

550

600

0

320

2,668

473

182

1,182

322

6,297

11

Apata

200

200

400

11

12

Augustin

90

136

225

45

136

632

12

13

Beclean

50

100

300

450

13

14

Bod

150

350

500

14

Si

15

Bran

400

232

632

15

16

Budila

500

100

44

644

16

17

Bunesti

200

100

100

400

17

18

Oats

100

100

100

100

100

50

50

600

18

19

Cincu

150

400

150

700

19

20

Comana

400

100

200

700

20

21

Cristian

150

200

50

400

21

22

Crizbav

. 136

118

107

271

632

22

23

Dragus

272

225

90

587

23

24

Dumbravita

100

100

200

200

600

24

25

Feldioara

500

200

700

25

26

Fundata

50

200

50

100

400

26

27

Harseni

90

90

270

450

27

28

Halchiu

53C

170

700

28

29

Harman

100

300

400

29

30

Hoghiz

250

300

150

700

30

31

Holbav

100

100

100

100

150

150

700

31

32

Homorod

136

136

226

498

32

33

Jibert

190

90

171

90

541

33

34

Lisa

200

100

10C

100

500

34

35

Mandra

100

100

500

100

800

35

36

Maierus

150

50

220

58

478

36

37

Moieciu

70

150

100

80

100

500

37

38

Ormenis

200

500

72

772

38

Parau

100

100

39

40

Poiana Mărului

252

18

90

360

40

41

Prejmer

1200

1200

41

42

Racos

350

150

500

42

43

Recea

71

109

272

452

43

44

Sambata de Sus

270

182

452

44

45

Sinpetru

200

200

400

45

46

Sercaia

100

100

200

400

46

' 47

Sinea

324

100

28

452

47

48

Sinea Noua

100

100

200

400

48

49

Soars

46

452

498

49

50

Tarlungeni

100

300

300

700

50

51

Teliu

250

500

750

51

52

Ticus

200

100

300

52

53

Ucea

100

400

500

53

54

Ungra

200

200

300

100

800

54

55

Vama Buzăului

132

250

100

300

100

882

55

56

Vistea

497

90

587

56

57

Voila

200

100

100

100

100

600

57

58

Vulcan

270

90

182

542

58

TOTAL COMUNE

2,112

1,922

4,208

1,828

5,286

4,959

2,347

2,181

2,048

26,891

TOTAL GENERAL

2,662

2,522

4,390

3,064

10,626

6,022

2,711

3,363

2,732

38,092