Hotărârea nr. 36/2009

Hotărârea.nr.36 - privind aprobarea repartizării pe localităţi a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate judeţului Braşov pe anul 2009


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.36

din data de 30.03.2009

- privind aprobarea repartizării pe localități a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate județului Brașov pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.03.2009 ;

Analizând raportul și proiectul de buget pentru anul 2009 prezentate de Președintele Consiliului Județean Brașov ;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de comisia de specialitate nr.l și comisia de specialitate nr.6 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat nr.l8/2009, art 33 din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe localități a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate județului Brașov pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice


PREȘED Aristotel Căbdfescu
Contrasemnează, SECRETAR


Mariana Tihărău


SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA PT. ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2009

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

1

Brașov

0

2

Codlea

182

3

Fagaras

196

4

Sacele

182

total municipii

560

5

Ghimbav

175

6

Predeal

175

7

Râșnov

200

8

Rupea

182

9

Victoria

273

10

Zamesti

200

total orașe

1205

11

Apata

200

12

Augustin

136

13

Beclean

150

14

Bod

150

15

Bran

232

16

Budila

144

17

Bunesti

100

18

Cata

100

19

Cincu

150

20

Comana

100

21

Cristian

150

22

Crizbav

136

23

Dragus

225

24

Dumbravita

100

25

Feldioara

200

26

Fundata

100

27

Harseni

180

28

Halchiu

170

29

Harman

100

30

Hoghiz

250

31

Holbav

300

32

Homorod

226

33

Jibert

190

34

Lisa

200

35

Mandra

200

36

Maierus

200

37

Moieciu

150

38

Ormenis

200

39

Parau

100

40

Poiana Mărului

108

41

Prejmer

300

42

Racos

150

43

Recea

180

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA PT. ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2009


PREȘEDINTE, Aristotel udn


cescu


Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

44

Sambata de Sus

182

45

Sinpetru

200

46

Sercaia

200

47

Sinea

154

48

Sinea Noua

200

49

Soars

46

50

Tarlungeni

300

51

Teliu

250

52

Ticus

200

53

Ucea

100

54

Ungra

200

55

Vama Buzăului

250

56

Vistea

90

57

Voila

200

58

Vulcan

270

total comune

8419

Total general

10184

1

REPARTIZAREA SUMELOR DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT SI SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2009

Nr.crt

LOCALITATEA

Scoli

Primarii

Cămine

Dispensare

Drumuri

Apa canal

Studii

Cofinantari

Altele

Total

Nr.crt

1

Brașov

0

1

2

Codlea

316

182

590

182

1270

2

3

Fagaras

2000

2000

3

' 4

Sacele

182

600

490

362

1634

4

TOTAL MUNICIPII

0

0

182

916

2,672

590

182

0

362

4,904

5

Ghimbav

400

400

5

6

Predeal

363

322

685

6

7

Râșnov

600

850

200

1650

7

8

Rupea

182

1182

1364

8

9

Victoria

725

273

998

9

10

Zarnesti

550

320

330

1200

10

TOTAL ORAȘE

550

600

0

320

2,668

473

182

1,182

322

6,297

11

Apata

200

200

400

11

12

Augustin

90

136

225

45

136

632

12

13

Beclean

50

100

300

450

13

14

Bod

150

350

500

14

15

Bran

400

232

632

15

16

Budila

500

100

44

644

16

|r 17

Bunesti

200

100

100

400

17

18

Cata

100

100

100

100

100

50

50

600

18

19

Cincu

150

400

150

700

19

20

Comana

400

100

200

700

20

21

Cristian

150

200

50

400

21

22

Crizbav

136

118

107

271

632

22

23

Dragus

272

225

90

587

23

24

Dumbravita

100

100

200

200

600

24

25

Feldioara

500

200

700

25

26

Fundata

50

200

50

100

400

26

27

Harseni

90

90

270

450

27

28

Halchiu

530

170

700

28

29

Harman

100

300

400

29

30

Hoghiz

250

300

150

700

30

31

Holbav

100

100

100

100

150

150

700

31

32

Homorod

136

136

226

498

32

33

Jibert

190

90

171

90

541

33

34

Lisa

200

100

100

100

500

34

35

Mandra

100

100

500

100

800

35

36

Maierus

150

50

220

58

478

36

37

Moieciu

70

150

100

80

100

500

37

38

Ormenis

200

500

72

772

38

39

Parau

100

100

39

40

Poiana Mărului

252

18

90

360

40

41

Prejmer

1200

1200

41

42

Racos

350

150

500

42

43

Recea

71

109

272

452

43

44

Sambata de Sus

270

182

452

44

45

Sinpetru

200

200

400

45

46

Sercaia

100

100

200

400

46

' 47

Sinea

324

100

28

452

47

48

Sinea Noua

100

100

200

400

48

49

Soars

46

452

498

49

50

Tarlungeni

100

300

300

700

50

51

Teliu

250

500

750

51

52

Ticus

200

100

300

52

53

Ucea

100

400

500

53

54

Ungra

200

200

300

100

800

54

55

Vama Buzăului

132

250

100

300

100

882

55

56

Vistea

497

90

587

56

57

Voila

200

100

100

100

100

600

57

58

Vulcan

270

90

182

542

58

TOTAL COMUNE

2,112

1,922

4,208

1,828

5,286

4,959

2,347

2,181

2,048

26,891

TOTAL GENERAL

2,662

2,522

4,390

3,064

10,626

6,022

2,711

3,363

2,732

38,092