Hotărârea nr. 35/2009

Hotărârea.nr.35 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Braşov şi a bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2009


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOVE-mail:office@judbrasov. ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.35

din data de 30.03.2009

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2009

Analizând raportul înregistrat sub nr.2419/27.03.2009. privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pentru anul 2009 prezentat de Președintele Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de comisiile de specialitate nr. 1 și 6, precum și de discuțiile și propunerile făcute în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009, ale art.19 alin.(l) lit.’Tr din Legea nr.273/2006 - legea privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu completările și modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Brașov și bugetele instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pe anul 2009, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire

a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează, SECRETAR Mariana TihărăuUnitate Tip Buget Funcțional An


SPJ PROTECȚIA PLANTELOR

02 - BUGETUL LOCAL

83.03.30 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

SPJ PROTECȚIA PLANTELOR

CHELTUIELI

B

1.002,17

209,50

272,12

272,13

248,42

CHELTUIELI CURENTE

01

982,17

204,60

266,62

266,63

244,32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

913,56

198,60

238,32

238,32

238,32

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

729,10

158,50

190,20

190,20

190,20

SALARII DE BAZA

10.01.01

393,68

85,58

102,70

102,70

102,70

SALARII DE MERIT

10.01.02

14,72

3,20

3,84

3,84

3,84

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

26,68

5,80

6,96

6,96

6,96

SPOR DE VECHIME

10.01.04

69,00

15,00

18,00

18,00

18,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

28,98

6,30

7,56

7,56

7,56

ALTE SPORURI

10.01.06

24,38

5,30

6,36

6,36

6,36

FOND DE PREMII

10.01.08

112,70

24,50

29,40

29,40

29,40

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

58,96

12,82

15,38

15,38

15,38

CONTRIBUȚII

10.03

184,46

40,10

48,12

48,12

48,12

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

133,86

29,10

34,92

34,92

34,92

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

3,68

0,80

0,96

0,96

0,96

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

36,80

8,00

9,60

9,60

9,60

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

2,30

0,50

0,60

0,60

0,60

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

7,82

1,70

2,04

2,04

2,04

TITLUL II BUNURI SI SERVICE

20

68,61

6,00

28,30

28,31

6,00

Denumirea indk.,orilor

_od indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

BUNURI SI SERVICII

20.01

53,91

5,90

21,50

20,51

6,00

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

5,50

1,00

1,50

2,00

1,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

1,40

0,00

0,50

0,50

0,40

CARBURANT! SI LUBRIFIANTI

20.01.05

10,10

0,00

5,10

5,00

0,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1,41

0,00

0,90

0,51

0,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

10,90

2,40

3,00

2,50

3,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

9,00

0,00

5,00

4,00

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

13,60

2,50

4,00

5,50

1,60

REPARAȚII CURENTE

20.02

4,00

0,00

3,00

1,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

1,50

0,00

0,00

1,50

0,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

4,80

0,00

2,00

2,80

0,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

4,80

0,00

2,00

2,80

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

3,50

0,00

1,50

2,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

0,90

0,10

0,30

0,50

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

20,00

4,90

5,50

5,50

4,10

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

20,00

4,90

5,50

5,50

4,10

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

20,00

4,90

5,50

5,50

4,10

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

20,00

4,90

5,50

5,50

4,10

Total

1.002,17

209,50

272,12

272,13

248,42


SEF SERVICIU BUGET


Unitate Tip Buget Funcțional An


STATIE DE TRANSFER DEȘEURI

02 - BUGETUL LOCAL

74 - PROTECȚIA MEDIULUI

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

STATIE DE TRANSFER DEȘEURI

CHELTUIELI

B

1.000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

CHELTUIELI DECAPITAI. (70-71+72)

70

1.000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

1.000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

1.000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

Total

1.000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

Unitate Tip Buget Funcțional An


ASOC. DEZ.CENTR. TRANILV

02 - BUGETUL LOCAL

 • 70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE 2009

  MII LEI


  Denumirea indicatorilor

  Cod indic

  Total

  Trim I

  Trim II

  Trim III

  Trim IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5


  ASOC. DEZ.CENTR. TRAN1LV


  CHELTUIELI

  B

  4.000,00

  0,00

  1.333,00

  1.333,00

  1.334,00

  CHELTUIELI CURENTE

  01

  4.000,00

  0,00

  1.333,00

  1.333,00

  1.334,00

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  55

  4.000,00

  0,00

  1.333,00

  1.333,00

  1.334,00

  A TRANSFERURI INTERNE

  55.01

  4.000,00

  0,00

  1.333,00

  1.333,00

  1.334,00

  TRANSFERURI ASOC. DE DEZV. INTERCOMUNITARA

  55.01.42

  4.000,00

  0,00

  1.333,00

  1.333.00

  1.334,00

  4.000,00

  Total

  0,00

  1.334,00

  1.333,00     1.333,00  SEF SERVICIU BUGET

  $


  Unitate Tip Buget Funcțional An


AGENȚIA NAT. ANTIDROG

02 - BUGETUL LOCAL

 • 70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

AGENȚIA NAT. ANTIDROG


SEF SERVICIU BUGETCHELTUIELI

B

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINIS TRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

, IN BAZA UNOR 20.19

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

Total

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

Unitate     APDT PROMOVARE TURISM

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

APDT PROMOVARE TURISM

CHELTUIELI

B

1.630,00

0,00

543,00

543,00

544,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.630,00

0.00

543,00

543,00

544,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.630,00

0,00

543,00

543,00

544.00

A.TRANSFERURI INTERNE

55.01

1.630,00

0,00

543,00

543,00

544,00

TRANSFERURI ASOC. DE DEZV. INTERCOMUNITARA

/

55.01.42

1.630,00

0,00

543,00

543,00

544,00

1.630,00

0,00

543,00

543,00

544,00


TotalSEF SERVICIU BUGETUnitate Tip Buget Funcțional An


ADDJ AGENȚIA DE DEZV.DURABILA

02 - BUGETUL LOCAL

70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE 2009


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ADDJ AGENȚIA DE DEZV.DURABILA

CHELTUIELI

B

2.000,00

0,00

667,00

667,00

666,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.000.00

0,00

667,00

667,00

666,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

2.000,00

0,00

667,00

667,00

666.00

A TRANSFERURI INTERNE

55.01

2.000,00

0,00

667,00

667,00

666,00

TRANSFERURI ASOC. DE DEZV. INTERCOMUNITARA

55.01.42

2.000,00

0,00

667,00

667,00

666,00

2.000,00

0,00

667,00

667,00

666.00

TotalSEF SERVICIU BUGETUnitate     JUDEȚUL BRAȘOV

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 70.06 - ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICĂRI RURALE

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CHELTUIELI

B

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Total

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00SEF SERVICIU BUGET

&


Unitate Tip Buget Funcțional An


JUDEȚUL BRAȘOV

02 - BUGETUL LOCAL

70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE 2009


Mii LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


CHELTUIELI

B

4.319,51

65,51

350,00

2.077.00

1.827,00

CHELTUIELI CURENTE

01

815,51

65,51

350,00

200,00

200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

815,51

65,51

350,00

200,00

200,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

815,51

65,51

350,00

200,00

200,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

815,51

65,51

350,00

200,00

200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

3.504,00

0,00

0,00

1.877,00

1.627,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.504,00

0,00

0,00

1.877,00

1.627,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

3.504,00

0,00

0,00

1.877,00

1.627.00

CONSTRUCȚII

71.01.01

3.254,00

0,00

0,00

1.627.00

1.627,00

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

250,00

0,00

0,00

250,00

0.00

4.319,51

65,51

Total

1.827,00

350,00     2.077.00
SEF SERVICIU BUGETUnitate Tip Buget Funcțional An


CLUB TURISM TRANSMON FAGARAS

02 - BUGETUL LOCAL

70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE

2009


MII LEI


Denumirea indicatorilor


Cod indic Total Trim I Trim II Trim III Trim IV


A

CLUB TURISM TRANSMON FAGARAS


CHELTUIELI

B

15,00

0,00

15,00

0,00

0.00

CHELTUIELI CURENTE

01

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15,00

0,00

15,00

0.00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL

, IN BAZA UNOR 20.19

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00

CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

Total

15,00

0,00

15,00

0,00

0,00
SEF SERVICIU BUGETMII LEI

Unitate Tip Buget Funcțional An

POLITIA

02 - BUGETUL LOCAL

70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE 2009

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

POLITIA

CHELTUIELI

B

19,46

0,00

19,46

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

19,46

0,00

19,46

0,00

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

19,46

0,00

19,46

0,00

0,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

19,46

0,00

19,46

0,00

0,00

MATERIALE SI PRESTAT! DF. SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

19,46

0,00

19,46

0,00

0,00

19,46

0,00

19,46

0,00

TotalSEF SERVICIU BUGET
Unitate Tip Buget Funcțional An


SALVAMONT

02 - BUGETUL LOCAL

 • 70.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINȚELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTĂRII COMUNALE 2009

  MII LEI


  Denumirea indicatorilor

  Cod indic

  Total

  Trim I

  Trim II

  Trim III

  Trim IV

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

SALVAMONT

CHELTUIELI

B

987,40

161,25

318,32

318,33

189,50

CHELTUIELI CURENTE

01

987,40

161,25

318,32

318,33

189,50

TITLUL I CHEL TUIELI DE PERSONAL

10

649,75

141,25

169,50

169,50

169,50

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

517,27

112,45

134,94

134,94

134.94

SALARII DE BAZA

10.01.01

285,20

62,00

74,40

74,40

74,40

SALARII DE MERIT

10.01.02

6,90

1,50

1,80

1,80

1,80

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

20,70

4,50

5,40

5,40

5,40

SPOR DE VECHIME

10.01.04

50,60

11,00

13,20

13,20

13,20

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

55,20

12,00

14,40

14,40

14,40

ALTE SPORURI

10.01.06

19,32

4,20

5,04

5,04

5,04

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

14,95

3,25

3,90

3,90

3,90

FOND DE PREMII

10.01.08

49,48

13,80

2,56

16,56

16,56

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

0,23

0,05

0,06

0,06

0,06

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

14,69

0,15

14,18

0,18

0,18

CONTRIBUȚII

10.03

132,48

28,80

34,56

34,56

34,56

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

92,00

20,00

24,00

24,00

24,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

2,30

0,50

0,60

0,60

0,60

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATF.

10.03.03

28,98

6,30

7,56

7,56

7,56

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

2.30

0,50

0,60

0,60

0,60

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

6,90

1.50

1,80

1,80

1.80

Denumirea indicatv. .<or

i indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

337,65

20,00

148,82

148,83

20,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

211,05

16,20

89,32

89,33

16,20

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

3,00

0,00

1,50

1,50

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

3,00

0,00

1,50

1,50

0,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

23,01

6,50

5,00

5,01

6,50

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

1,20

0,20

0,40

0,40

0,20

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

15,60

1,30

6,50

6,50

1,30

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

9,40

0,20

4,50

4,50

0,20

TRANSPORT

20.01.07

15,40

1,80

5,90

5,90

1,80

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

11,00

2,30

3,20

3.20

2,30

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

37,00

3,60

14,90

14,90

3,60

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

92,44

0,30

45,92

45,92

0,30

REPARAȚII CURENTE

20.02

24,00

0,00

12.00

12,00

0,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

6,00

1,00

2,00

2,00

1,00

MEDICAMENTE

20.04.01

3,00

0,50

1,00

1,00

0,50

MATERIALE SANITARE

20.04.02

3,00

0,50

1,00

1,00

0,50

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

84,80

2,40

40,00

40,00

2,40

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

74,80

2,40

35,00

35,00

2,40

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

10,00

0,00

5,00

5,00

0,00

DEPLASARE. DETAȘARE TRANSFERURI

20.06

2,00

0,00

1,00

1,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE. DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

2,00

0,00

1,00

1,00

0,00

CARTE PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

2,80

0,40

1,00

1,00

0,40

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

6,00

0,00

3,00

3,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

X'"

20.14

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00


Total


ORDONATOR DE987,40     161,25


31832


31833


189,50


SEF SERVICIU BUGET

$


Unitate Tip Buget Funcțional An


CENTRUL DE ZI PT.COPII NEVAZ.

02 - BUGETUL LOCAL

68.05.02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CENTRUL DE ZI PT.COPII NEVAZ.

CHELTUIELI

B

300,00

0,00

133,10

80,75

86,15

CHELTUIELI CURENTE

01

300,00

0,00

133,10

80,75

86,15

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

248,10

0,00

110,36

68,55

69,19

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

191,74

0,00

83,84

53,70

54,20

SALARII DE BAZA

10.01.01

126,26

0,00

58,00

34,13

34,13

SALARII DE MERIT

10.01.02

6,50

0,00

1,50

2,50

2,50

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

14,50

0,00

7,04

3,73

3,73

SPOR DE VECHIME

10.01.04

22,36

0,00

10,40

5,98

5,98

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

14,62

0,00

6,90

3,86

3,86

FOND DE PREMII

10.01.08

7,50

0,00

0,00

3,50

4,00

CONTRIBUȚII

10.03

56,36

0,00

26,52

14,85

14,99

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

43,22

0,00

20,78

11,17

11,27

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

0,96

0,00

0,42

0,27

0,27

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

9,98

0,00

4,36

2,79

2,83

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,57

0,00

0,25

0,16

0,16

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

1,63

0,00

0,71

0,46

0,46

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

51,90

0,00

22,74

12,20

16,96

BUNURI SI SERVICII

20.01

18,70

0,00

8,20

3,25

7,25

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

0,90

0,00

0,30

0,30

0,30

Denumirea indicatorilor


Cod indic Total Trim I Trim II Trim III Trim IV


A

B

1

2

3

4

5

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

1,50

0,00

0,50

0,50

0,50

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA motrica

20.01.03

10,05

0,00

4,85

0,70

4,50

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

0,15

0,00

0,05

0,05

0,05

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

2,30

0,00

0,80

0,70

0,80

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

2,00

0,00

1,00

0,50

0,50

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

1,80

0,00

0,70

0,50

0,60

HRANA

20.03

32,73

0,00

14,40

8,80

9,53

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

32,73

0,00

14,40

8,80

9,53

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

0,06

0,00

0,04

0,00

0,02

MATERIALE SANITARE

20.04.02

0,06

0,00

0,04

0,00

0,02

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

0,10

0,00

0,00

0,05

0,05

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

0,10

0,00

0,00

0,05

0,05

DEPLASARE, DETASAR1, TRANSFERURI

20.06

0,16

0,00

0,05

0,05

0,06

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

0,16

0,00

0,05

0,05

0,06

ALTE CHELTUIELI

20.30

0,15

0,00

0,05

0,05

0,05

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

0,15

0,00

0,05

0,05

0,05

1,00       133,10        80,75        86,15


TotalORDONATOR DE (^EțrfTE

—/


SEF SERVICIU BUGET

J


Unitate Tip Buget Funcțional An


ASIS SOC INVALIDITATE-ANPH

02 - BUGETUL LOCAL

68.05.02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ASIS SOC INVALIDITATE-ANPH


SEF SERVICIU BUGET

0


CHELTUIELI

B

35.182,00

10.115,00

11.615,00

11.615,00

1.837,00

CHELTUIELI CURENTE

01

35.182,00

10.115,00

11.615,00

11.615,00

1.837,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

460,00

115,00

115,00

115,00

115,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

460,00

115,00

115,00

115,00

115,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

460,00

115,00

115,00

115,00

115,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

58

34.722,00

10.000,00

11.500,00

11.500,00

1.722,00

AJUTOARE SOCIALE

57.02

34.722,00

10.000,00

11.500,00

11.500,00

1.722,00

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

57.02.01

34.722,00

10.000,00

11.500,00

11.500,00

1.722,00

Total

35.182,00

10.115,00

11.615,00

11.615,00

1.837,00

Unitate Tip Buget Funcțional An


ASIS SOC INVALID DGASPC

02 - BUGETUL LOCAL

68.05.02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

AS1S SOC INVALID DGASPC

CHELTUIELI

B

20.271,00

4.433,50

5.318,42

5.220,41

5.298,67

CHELTUIELI CURENTE

01

20.096,00

4.433,50

5.218,42

5.220,41

5.223,67

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.054,50

3.707,50

4.449,00

4.449,00

4.449,00

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

13.519,86

2.939,10

3.526,92

3.526,92

3.526,92

SALARII DE BAZA

10.01.01

5.090,82

1.106,70

1.328,04

1.328,04

1.328,04

SALARII DE MERIT

10.01.02

46,00

10,00

12,00

12,00

12,00

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

48,30

10,50

12,60

12,60

12,60

SPOR DE VECHIME

10.01.04

940,70

204,50

245,40

245,40

245,40

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

3.164,34

687,90

825,48

825,48

825,48

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

6,90

1,50

1,80

1,80

1,80

FOND DE PREMII

10.01.08

1.671,18

363,30

435,96

435,96

435,96

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

2.551,62

554,70

665,64

665,64

665,64

CONTRIBUȚII

10.03

3.534,64

768,40

922,08

922,08

922,08

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

2.543,80

553,00

663,60

663,60

663,60

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

65,32

14,20

17,04

17,04

17,04

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

693,22

150,70

180,84

180,84

180,84

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

42,32

9,20

11,04

11,04

11,04

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

189,98

41,30

49,56

49,56

49,56

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

2.823,67

676,00

710,50

712,50

724,67

BUNURI SI SERVICII

FURNITURI DE BIROU

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

APA, CANAL SI SALUBRITATE

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

REPARAȚII CURENTE

HRANA

HRANA PENTRU OAMENI

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

MEDICAMENTE

MATERIALE SANITARE

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT


ALTE OBIECTE DE INVENTAR

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI INTERNE, DET AS ARI, TRANSFERURI

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

AJUTOARE SOCIALE

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

CONSTRUCȚII

ALTE ACTIVE FIXE

Total
20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03 20.01.04 20.01.08 20.01.09 20XÎ2 20.03 20.03.01 20.04 20.04.01 20.04.02 20.05 20.05.01 20.05.03 20.05.30 20.06 20.06.01 "58

57.02 57.02.01 "70 Ti Tloî

71.01.01

71.01.30


SEF SERVICIU BUGET

$


1.750,17     511,00       370,00      372,00      497,17

22~00       2J3O         8^00        Î0JÎ0

46,00       6^00        ÎȚ00        12,00

1.360,00     420jj(j       270/10       270,00       400,00

75/j(j     W0       20/10       20,00

73,57      f^OO        20/10        20,00

173,60      45/10        40/10        40,00

80,00      0^00       W0       40,00

915,00     155,00       270,00       270,00       220,00

915,00     155,00       270,00      270,00       220,00

54,00      7J0        19,50       19^0

47,00       6^50        17,00        IȚOO

7/10       ÎJO         2^50         2^50

22,00       2/10        10,00        10,00

10,00       0^00         5/Î0         5/10

Fo^oo       0^00         5^00         5?00

2^00       2/10         0/10         6/10

2^50       0^50         h00         L00

2^0      0^50       Foo       i/îo

217,83      50,00       58,92       58,91

217,83      50,00        58,92        58,91

217,83      50,00        58,92        58,91

175,00       0^00       100,00         ă00

175,00       (ȚOO       100,00         0J)0

175,00       0^00       100,00         0^00

125,00       0/10       100,00         0?00

50,00       0^00         0^00         6/10

20.271,00   4.433,50     5.318,42     5.220,41      5.298,67


Unitate Tip Buget Funcțional An


ASIS SOC.FAM/COPII D.G.A.S.P.C

02 - BUGETUL LOCAL

68.06 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ASIS SOC.FAM/COPII D.G.A.S.P.C

CHELTUIELI

B

31.501,48

6.972,42

8.239,88

8.228,88

8.060,30

CHELTUIELI CURENTE

01

31.501,48

6.972,42

8.239,88

8.228,88

8.060,30

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

26.347,88

5.727,80

6.882,36

6.873,36

6.864,36

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

21.034,42

4.572,70

5.496,24

5.487,24

5.478,24

SALARII DE BAZA

10.01.01

8.351,76

1.815,60

2.178,72

2.178,72

2.178,72

SALARII DE MERIT

10.01.02

78,20

17,00

20,40

20,40

20,40

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

138,00

30,00

36,00

36,00

36,00

SPOR DE VECHIME

10.01.04

1.492,70

324,50

389,40

389,40

389,40

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

4.354,36

946,60

1.135,92

1.135,92

1.135,92

FOND DE PREMII

10.01.08

2.701,12

587,20

704,64

704,64

704,64

PRIMA DE VACANTA

10.01.09

50,60

11,00

13,20

13,20

13,20

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATH

10.01.12

138,00

30,00

45,00

36,00

27,00

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

2,30

0,50

0,60

0,60

0,60

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

3.727,38

810,30

972,36

972,36

972,36

CONTRIBUȚII

10.03

5.313,46

1.155,10

1.386,12

1.386,12

1.386,12

CON TRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

3.910,00

850,00

1.020,00

1 020,00

1.020,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

100,28

21,80

26,16

26,16

26,16

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

1.070,88

232,80

279,36

279,36

279,36

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

65,78

14,30

17,16

17,16

17,16

A

B

1

2

3

4

5

CONTRIBUȚIA OF. CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

166,52

36,20

43,44

43,44

43,44

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

4.849,60

1.162,62

1.287,52

1.285,52

1.113,94

BUNURI SI SERVICII

20.01

2.032,28

549,84

465,00

478,00

539,44

FURNITURI DE. BIROU

20.01.01

60,00

18,00

17,00

20,00

5,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

26,00

5,00

8,00

8,00

5,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

930,00

270,00

180,00

180,00

300,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

120,00

30,00

30,00

30,00

30,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTl

20.01.05

180,00

25,00

60,00

70,00

25,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

216,44

82,00

50,00

50,00

34,44

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

499,84

119,84

120,00

120,00

140,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

80,00

0,00

40,00

40,00

0,00

HRANA

20.03

2.329,32

482,28

701,02

686,02

460,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

2.329,32

482,28

701,02

686,02

460,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

62,00

5,50

25,50

25,50

5,50

MEDICAMENTE

20.04.01

55,00

4,50

23,00

23,00

4,50

MATERIALE SANITARE

20.04.02

7,00

1,00

2,50

2,50

1,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

236,00

91,00

35,00

35,00

75,00

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

135,00

35,00

25,00

25,00

50,00

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20.05.03

58,00

13,00

10,00

10,00

25,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

43,00

43,00

0,00

0,00

0,00

DEPLASARE, DETASARI.TRANSFERURI

20.06

43,50

10,50

11,00

11,00

11,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

43,50

10,50

11,00

11,00

11.00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

6,00

3,00

0,00

0,00

3,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

30,00

5,00

10,00

10,00

5,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

30,50

15,50

0,00

0,00

15,00

.ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

30,50

15,50

0,00

0,00

15,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

58

304,00

82,00

70,00

70,00

82,00

AJUTOARE SOCIALE

57.02

304,00

82,00

70,00

70,00

82,00

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

57.02.01

304,00

82,00

70,00

70,00

82,00

Total                                                                            /                                                                 31.501,48   6.972,42     8.239,88     8.228,88     8.060,30


SEF SERVICIU BUGET fi»


Unitate Tip Buget Funcțional An


CRR PERS HAND CANAAN SERCAIA

02 - BUGETUL LOCAL

68.05.02 - ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim 111

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CRR PERS HAND CANAAN SERCAIA

CHELTUIELI

B

2.786,89

633,02

713,37

701,74

738,76

CHELTUIELI CURENTE

01

2.775,89

633,02

702,37

701,74

738,76

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.415,84

525,18

630,22

630,22

630,22

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.932,84

420,18

504,22

504,22

504,22

SALARII DE BAZA

10.01.01

624,14

135,68

162,82

162,82

162,82

SALARII DE MERIT

10.01.02

6,90

1,50

1,80

1,80

1,80

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

16,10

3,50

4,20

4,20

4,20

SPOR DE VECHIME

10.01.04

110,40

24,00

28,80

28,80

28,80

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

485,30

105,50

126,60

126,60

126,60

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

6,90

1,50

1,80

1,80

1,80

FOND DE PREMII

10.01.08

292,10

63,50

11,20

76,20

141,20

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

391,00

85,00

167,00

102,00

37,00

CONTRIBUȚII

10.03

483,00

105,00

126,00

126,00

126,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

358,80

78,00

93,60

93,60

93,60

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

9,20

2,00

2,40

2,40

2,40

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

98,90

21,50

25,80

25,80

25,80

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

11,50

2,50

3,00

3,00

3,00

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

4,60

1,00

1,20

1,20

1,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

356,67

107,84

70,49

70,50

107,84

A

B

1

2

3

4

5

BUNURI SI SERVICII

20.01

158,51

66,30

22,50

17,74

51,97

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

2,00

0,60

0,40

0,40

0,60

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

8,00

2,60

2,00

1,00

2,40

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

101,51

52,00

8,00

5,24

36,27

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

5,00

2,30

0,00

2,70

0,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

1,00

0,30

0,00

0,20

0,50

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

8,00

2,30

2,00

1,70

2,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

3,00

0,10

0,10

2,60

0,20

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

30,00

6,10

10,00

3,90

10,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

14,47

0,00

3,00

3,00

8,47

HRANA

20.03

160,00

40,00

39,00

42,00

39,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

160,00

40,00

39,00

42,00

39,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

13,50

1,30

3,30

1,50

7,40

MEDICAMENTE

20.04.01

10,00

1,20

2,00

1,00

5,80

MATERIALE SANITARE

20.04.02

1,50

0,10

0,10

0,30

1,00

DEZINFECTANT!

20.04.04

2,00

0,00

1,20

0,20

0,60

BUNURI DF. NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

3,00

0,00

1,00

1,00

1,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

3,00

0,00

1,00

1,00

1,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

0,39

0,00

0,39

0,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

0,39

0,00

0,39

0,00

0,00

CAR I I. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

0,90

0,24

0,00

0.66

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

3,80

0,00

1,30

2,50

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

0,10

0,00

0,00

0,10

0,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

0,10

0,00

0,00

0,10

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

58

3,38

0,00

1,66

1,02

0,70

AJUTOARE SOCIALE

57.02

3,38

0,00

1,66

1,02

0,70

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

57.02.01

2,50

0,00

1,26

0,62

0,62

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

57.02.02

0,88

0,00

0,40

0,40

0,08

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

/

71

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

/

71.01

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

/

71.01.02

11,00

0,00

11,00

0,00

0,00

Total

ki

2.786,89

633,02

713,37

701,74

738,76

ORDONATOR


CREDITE


SEF SERVICIU BUGET


Unitate Tip Buget Funcțional An


UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

68.12 - UNIT ATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim 111

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

CHELTUIELI

B

1.690,14

343,16

302,83

454,83

589,32

CHELTUIELI CURENTE

01

1.338,14

343,16

302,83

302,83

389,32

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.061,72

230,81

276,97

276,97

276,97

CHELTUIELI SALARI ALE IN BANI

10.01

841,66

182,98

219,56

219,56

219,56

SALARII DE BAZA

10.01.01

263,54

57,29

68,75

68,75

68,75

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

5,06

1,10

1,32

1,32

1,32

SPOR DE VECHIME

10.01.04

49,34

10,73

12,87

12,87

12,87

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

233,07

50,67

60,80

60,80

60,80

ALTE SPORURI

10.01.06

60,30

13,11

15,73

15,73

15,73

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

37,30

8,11

9,73

9,73

9,73

FOND DE PREMII

10.01.08

193,05

41,97

50,36

50,36

50,36

CONTRIBUȚII

10.03

220,06

47,83

57,41

57,41

57,41

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

156,81

34,08

40,91

40,91

40,91

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

4,83

1,05

1,26

1,26

1,26

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

45,31

9,85

11,82

11,82

11,82

CONTRIBUTU DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

5,79

1,26

1,51

1,51

1,51

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

7,32

1,59

1,91

1,91

1,91

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

276,42

112,35

25,86

25,86

112,35

BUNURI SI SERVICII

20.01

173,00

75,50

19,00

16,20

62,30

Denumirea indica.urilor

,_od indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

FURNITURI DF. BIROU

20.01.01

1,50

0,50

0,50

0,00

0,50

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

3,00

1,00

1,00

0,00

1,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA motrica

20.01.03

129,40

56,00

15,00

7,40

51,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

7,20

1,80

0,00

1,80

3,60

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

POSTA. TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

5,30

0,90

2,00

1,50

0,90

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

25,60

15,30

0,00

5.00

5,30

HRANA

20.03

99,90

35,45

6,50

9,30

48,65

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

99,90

35,45

6,50

9,30

48,65

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

CÂRTI. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

1,52

0,40

0,36

0,36

0,40

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

0,90

0,40

0,00

0,00

0,50

PROTECȚIA MUNCII

20.14

1,00

0,50

0,00

0,00

0,50

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

352,00

0,00

0,00

152,00

200,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

352,00

0,00

0,00

152,00

200,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

352,00

0,00

0,00

152,00

200,00

Total

1.690,14

343,16

302,83

454,83

589,32

Unitate Tip Buget Funcțional An


EDITURA ASTRA

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 67.03.11 - EDITURI

MII LEI


2009

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

EDITURA ASTRA

CHELTUIELI

B

569,64

123,50

130,92

161,27

153,95

CHELTUIELI CURENTE

01

569,64

123,50

130,92

161,27

153,95

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

386,55

84,03

100,84

100,84

100,84

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

316,32

68,76

82,52

82,52

82,52

SALARII DE BAZA

10.01.01

145,85

31,70

38,05

38,05

38,05

SALARII DE MERIT

10.01.02

5,98

1,30

1,56

1,56

1,56

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

26,64

5,79

6,95

6,95

6,95

SPOR DE VECHIME

10.01.04

29,44

6,40

7,68

7,68

7,68

ALTE SPORURI

10.01.06

3,68

0,80

0,96

0,96

0,96

FOND DE PREMII

10.01.08

58,73

12,77

15,32

15,32

15,32

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

46,00

10,00

12,00

12,00

12,00

CONTRIBUȚII

10.03

70,23

15,27

18,32

18,32

18,32

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

52,06

11,32

13,58

13,58

13,58

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

0,92

0,20

0,24

0,24

0,24

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

14,49

3,15

3,78

3,78

3,78

CON TRIBUT! 1 DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

0,92

0,20

0,24

0,24

0,24

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

1,84

0,40

0,48

0,48

0,48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

183,09

39,47

30,08

60,43

53.11

BUNURI SI SERVICII

20.01

164,76

37,57

22,81

53,17

51,21

A

B

1

2

3

4

5

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

2,00

0,25

0,75

0,75

0,25

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

1,60

0,70

0,10

0,10

0,70

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

5,00

1,50

1,00

1,00

1,50

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

1,50

0,40

0,35

0,35

0,40

CARBURANȚI SI LUBR1FIANT1

20.01.05

10,00

2,00

3,00

3,00

2,00

POSTA. TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

12,00

4,00

2,00

2,00

4,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

77,44

16,72

0,00

30,36

30,36

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

55,22

12,00

15,61

15,61

12,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

4,00

0,50

1,50

1,50

0,50

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

4,00

0,50

1,50

1,50

0,50

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

2,00

0,20

0,80

0,80

0,20

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

2,00

0,20

0,80

0,80

0,20

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

2,00

0,20

0,80

0,80

0,20

ALTE CHELTUIELI

20.30

10,33

1,00

4,17

4,16

1,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

10,33

1,00

4,17

4,16

1,00

Total

569,64

123,50

130,92

161.27

153,95

Denumirea indicatorilor


Cod indic Total


Trim I Trim II Trim III Trim IV
SEF SERVICIU BUGET

a


Unitate Tip Buget Funcțional An


CENTRU CULTURAL REDUTA

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 67.03.30 - ALTE SERVICII CULTURALE

MII LEI


2009

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CENTRU CULTURAL REDUTA

CHELTUIELI

B

2.579,40

530,50

516,12

757,39

775,39

CHELTUIELI CURENTE

01

2.579,40

530,50

516,12

757,39

775,39

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.823,21

396,35

475,62

475,62

475,62

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.468,82

319,31

383,17

383,17

383,17

SALARII DE BAZA

10.01.01

719,01

156,30

187,57

187,57

187,57

SALARII DE MERIT

10.01.02

13,38

2,91

3,49

3,49

3,49

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

24,88

5,41

6,49

6,49

6,49

SPOR DE VECHIME

10.01.04

113,47

24,67

29,60

29,60

29,60

ALTE SPORURI

10.01.06

4,60

1,00

1,20

1,20

1,20

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

38,03

8,27

9,92

9,92

9,92

FOND DE PREMII

10.01.08

167,40

36,39

3,67

83,67

43,67

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

4,60

1,00

1,20

1,20

1,20

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

383,45

83,36

140,03

60,03

100,03

CONTRIBUȚII

10.03

354,39

77,04

92,45

92,45

92,45

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

272,05

59,14

70,97

70,97

70,97

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

5,67

1,23

1,48

1,48

1,48

CON TRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

73,37

15,95

19,14

19,14

19,14

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

3,30

0,72

0,86

0,86

0,86

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

756,19

134,15

40,50

281,77

299,77

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

BUNURI SI SERVICII

20.01

735,19

128,15

35,50

276,77

294,77

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

16,00

4,00

4,00

4,00

4.00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA motrjca

20.01.03

115,48

40,48

20,00

20,00

35,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

6,00

2,00

1,00

1,00

2,00

CARBURANȚI SI LUBRIFLANTI

20.01.05

6,00

2,00

1,00

1,00

2,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

553,71

69,67

0,50

241,77

241,77

ALTE BUNURI ST SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

10,00

3,00

2,00

2,00

3,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

DEPLASĂRI INTERNE,DETASARI,TRANSFERURI

20.06.01

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CÂRTI. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00


TotalSEF SERVICIU BUGET2.579,40     530,50


516,12


757,39


775,39


Unitate Tip Buget Funcțional An


ȘCOALA DE ARTE SI MESERII

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 67.03.05 - SCOLI POPULARE DE ARTA SI MESERII

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ȘCOALA DE ARTE SI MESERII

CHELTUIELI

B

1.804,36

427,00

457,29

462,20

457,87

CHELTUIELI CURENTE

01

1.804,36

427,00

457,29

462,20

457,87

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.656,00

360,00

432,00

432,00

432,00

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.257,53

273,38

328,05

328,05

328,05

SALARII DE BAZA

10.01.01

487,60

106,00

127,20

127,20

127,20

SALARII DE MERIT

10.01.02

22,24

4,84

5,80

5,80

5,80

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

12,92

2,81

3,37

3,37

3,37

SPOR DE VECHIME

10.01.04

101,20

22,00

26,40

26,40

26,40

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

11,08

2,41

2,89

2,89

2,89

ALTE SPORURI

10.01.06

7,90

1,72

2,06

2,06

2,06

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

31,89

6,93

8,32

8,32

8,32'

FOND DE PREMII

10.01.08

175,45

38,14

45,77

45,77

45,77

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

392,76

85,38

102,46

102,46

102,46

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

14,49

3,15

3,78

3,78

3,78

CONTRIBUȚII

10.03

398,47

86,62

103,95

103,95

103,95

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

318,70

69,28

83,14

83,14

83,14

CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

5,75

1,25

1,50

1,50

1,50

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

63,94

13,90

16,68

16,68

16,68

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

3,68

0,80

0,96

0,96

0,96

Denumirea indicatorilor


Cod indic Total Trim I Trim II Trim III Trim IV


A

B

1

2

3

4

5

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

6,40

1,39

1,67

1,67

1,67

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

148,36

67,00

25,29

30,20

25,87

BUNURI SI SERVICII

20.01

131,36

60,00

20,29

27,20

23,87

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

2,50

0,50

1,00

1,00

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

3,50

0,50

1,00

1,00

1,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

69,00

45,00

10,00

7,00

7,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

TRANSPORT

20.01.07

2,00

1,00

0,50

0,50

0,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

15,00

4,50

3,79

2,85

3,86

MA TERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

23,21

3,00

0,50

9,85

9,86

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

13,15

4,50

2,50

4,00

2,15

REPARAȚII CURENTE

20.02

7,00

3,00

2,00

1,00

1,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

5,00

3,00

1,00

1,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

5,00

3,00

1,00

1,00

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

5,00

1,00

2,00

1,00

1,00

RECLAMA SI PUBLICITATE

20.30.01

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

CHIRII

20.30.04

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00


Total


ORDONATOR1.804,36     427,00


457,29


462,20


457,87SEF SERVICIU BUGETUnitate Tip Buget Funcțional An


MUZEUL CASA MUREȘENILOR

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 67.03.03 - MUZEE

MII LEI


2009

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

MUZEUL CASA MUREȘENILOR

CHELTUIELI

B

1.015,72

210,80

246,49

313,24

245,19

CHELTUIELI CURENTE

01

965,72

210,80

246,49

263,24

245,19

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

801,78

174,30

209,16

209,16

209,16

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

635,49

138,15

165,78

165,78

165,78

SALARII DE BAZA

10.01.01

278,76

60,60

72,72

72,72

72,72

SALARII DE MERIT

10.01.02

8,28

1,80

2,16

2,16

2,16

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

30,36

6,60

7,92

7,92

7,92

SPOR DE VECHIME

10.01.04

61,18

13,30

15,96

15,96

15,96

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

15,64

3,40

4,08

4,08

4,08

ALTE SPORURI

10.01.06

64,86

14,10

16,92

16,92

16,92

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

6,44

1,40

1,68

1,68

1,68

FOND DE PREMII

10.01.08

107,41

23,35

0,00

42,03

42,03

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

0,46

0,10

0,12

0,12

0,12

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

62,10

13,50

44,22

2,19

2,19

CONTRIBUȚII

10.03

166,29

36,15

43,38

43,38

43,38

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

123,28

26,80

32,16

32,16

32,16

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

3,68

0,80

0,96

0,96

0,96

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

32,20

7,00

8,40

8,40

8,40

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,84

0,40

0,48

0,48

0,48

A

B

1

2

3

4

5

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

5,29

1,15

1,38

1,38

1,38

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

163,94

36,50

37,33

54,08

36,03

BUNURI SI SERVICII

20.01

131,94

35,00

28,33

33,08

35,53

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

5,00

1,00

0,50

2,50

1,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

4,00

1,00

0,50

1,50

1,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

33,79

10,00

9,23

5,56

9,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

10,00

2,50

2,50

2,50

2,50

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

42,15

10,00

7,10

12,52

12,53

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

30,00

9,00

7,00

7,00

7,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

10,00

0,00

3,00

7,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

9,00

0,00

2,00

7,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

9,00

0,00

2,00

7,00

0,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

3,00

0,50

0,50

1,50

0,50

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.0!

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

20.06.02

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

5,00

0,00

2,00

3,00

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

3,00

0,00

0,50

2,50

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Total

1.015,72

210,80

246,49

313.24

245,19


SEF SERVICIU JBUGET

$


Unitate      MUZEUL DE ETNOGRAFIE

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII Funcțional 67.03.03 - MUZEE

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

CHELTUIELI

B

2.178,27

267,90

774,14

794,75

341,48

CHELTUIELI CURENTE

01

1.280,27

258,73

337,14

356,33

328,07

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

969,64

210,79

252,95

252,95

252,95

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

788,78

171,47

205,77

205,77

205,77

SALARII DE BAZA

10.01.01

359,25

78,09

93,72

93,72

93,72

SALARII DE MERIT

10.01.02

1,99

0,43

0,52

0,52

0,52

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

32,05

6,97

8,36

8,36

8,36

SPOR DE VECHIME

10.01.04

73,37

15,95

19,14

19,14

19,14

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

37,57

8,17

9,80

9,80

9,80

ALTE SPORURI

10.01.06

106,30

23,11

27,73

27,73

27,73

FOND DE PREMII

10.01.08

118,41

25,74

30,89

30,89

30,89

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII

10.01.12

7,86

1,71

2,05

2,05

2,05

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

51,98

11,30

13,56

13,56

13,56

CONTRIBUȚII

10.03

180,86

39,32

47,18

47,18

47,18

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

135,28

29,41

35,29

35,29

35,29

CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

3,68

0,80

0,96

0,96

0,96

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

37,95

8,25

9,90

9,90

9,90

CONTRIBUȚII DF. ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

2,95

0,64

0,77

0,77

0,77

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

1,00

0,22

0,26

0,26

0,26

A

B

1

2

3

4

5

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

310,63

47,94

84,19

103,38

75,12

BUNURI SI SERVICII

20.01

258,30

44,22

61,75

80,93

71,40

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

5,50

0,34

2,25

2,25

0,66

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

6,10

o,n

2,50

2,50

0,99

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA motrica

20.01.03

66,00

23,80

9,00

9,00

24,20

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

4,70

0,85

1,50

1,50

0,85

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

6,00

0,00

3,00

3,00

0,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

2,09

0,00

1,05

1,04

0,00

TRANSPORT

20.01.07

0,70

0,00

0,35

0,35

0,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO. TV, INTERNET

20.01.08

15,42

4,11

3,60

3,60

4,H

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

68,37

2,30

9,50

28,69

27,88

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

83,42

12,71

29,00

29,00

12,71

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

32,86

1,43

15,00

15,00

1,43

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

32,86

1,43

15,00

15,00

1,43

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

10,67

0,50

4,83

4,84

0,50

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

10,67

0,50

4,83

4,84

0,50

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

4,56

1,48

0,80

0,80

1,48

ALTE CHELTUIELI

20.30

4,24

0,31

1,81

1,81

0,31

CHIRII

20.30.04

1,24

0,31

0,31

0,31

0,31

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

3,00

0,00

1,50

1,50

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

898,00

9,17

437,00

438,42

13,41

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

898,00

9,17

437,00

438,42

13,41

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

248,00

9,17

12,00

213,42

13,41

CONSTRUCȚII

71.01.01

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

48,00

9,17

12,00

13,42

13,41

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

650,00

0,00

425,00

225,00

0,00


Total


2.178,27    267,90


774,14


794,75


341,48SEF SERVICIU BUGETUnitate      MUZEUL DE ISTORIE

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII Funcțional 67.03.03 - MUZEE

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor


Cod indic Total Trim I Trim II Trim III Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

MUZEUL DE ISTORIE

CHELTUIELI

B

3.169,92

731,00

826,00

779,26

833,66

CHELTUIELI CURENTE

01

3.035,92

731,00

742,00

779,26

783,66

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.279,76

495,60

594,72

594,72

594,72

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.846,44

401,40

481,68

481,68

481,68

SALARII DE BAZA

10.01.01

876,30

190,50

228,60

228,60

228,60

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

34,50

7,50

9,00

9,00

9,00

SPOR DE VECHIME

10.01.04

201,02

43,70

52,44

52,44

52,44

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

84,64

18,40

22,08

22,08

22,08

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

6,44

1,40

1,68

1,68

1,68

FOND DE PREMII

10.01.08

255,30

55,50

0,00

133,20

66,60

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

1,38

0,30

0,36

0,36

0,36

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

386,86

84,10

167,52

34,32

100,92

CONTRIBUȚII

10.03

433,32

94,20

113,04

113,04

113,04

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

328,90

71,50

85,80

85,80

85,80

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

6,44

1,40

1,68

1,68

1,68

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

92,00

20,00

24,00

24,00

24,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

5,98

1,30

1,56

1,56

1,56

TITLUL. II BUNURI SI SERVICII

20

756,16

235,40

147,28

184,54

188,94

BUNURI SI SERVICII

20.01

648,96

208,40

120,08

153,34

167,14

A

B

1

2

3

4

5

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

7,00

0,50

3,50

3,00

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

7,00

0,50

3,00

3,50

0,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTR1CA

20.01.03

155,00

75,00

30,00

20,00

30,00

APA, CANAL Si SALUBRITATE

20.01.04

11,50

3,50

2,50

2,50

3,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

14,00

3,80

4,00

2,20

4,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

7,00

0,50

2,50

2,00

2,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

25,00

6,50

6,00

6,00

6,50

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

174,88

48,10

3,50

61,64

61,64

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

247,58

70,00

65,08

52,50

60,00

REPARAȚI! CURENTE

20.02

20,00

0,00

10,00

0,00

10,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

17,50

7,50

0,00

7,00

3,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

17,50

7,50

0,00

7,00

3,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

43,00

17,00

10,00

10,00

6,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

30,00

4,00

10,00

10,00

6,00

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

20.06.02

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

10,00

0,00

5,00

5,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

7,00

0,00

0,00

7,00

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

9,70

2,50

2,20

2,20

2,80

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

9,70

2,50

2,20

2,20

2,80

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

134,00

0,00

84,00

0,00

50,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

134,00

0,00

84,00

0,00

50,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

REPARAȚII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

84,00

0,00

84,00

0,00

0,00


Total3.169,92     731,00


826,00


779,26


833,66


SEF SERVICIU BUGETUnitate Tip Buget Funcțional An


MUZEUL DE ARTA

10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII 67.03.03 - MUZEE

MII LEI


2009

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

MUZEUL DE ARTA

CHELTUIELI

B

1.300,52

294,00

327,94

334,64

343,94

CHELTUIELI CURENTE

01

1.289,52

294,00

318,94

332,64

343,94

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.068,89

232,37

278,84

278,84

278,84

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

863,27

187,67

225,20

225,20

225,20

SALARII DE BAZA

10.01.01

415,96

90,43

108,51

108,51

108,51

SALARII DE MERIT

10.01.02

22,77

4,95

5,94

5,94

5,94

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

30,36

6,60

7,92

7,92

7,92

SPOR DE VECHIME

10.01.04

109,33

23,77

28,52

28,52

28,52

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

38,33

8,33

10,00

10,00

10,00

ALTE SPORURI

10.01.06

91,73

19,94

23,93

23,93

23,93

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

0,54

0,12

0,14

0,14

0,14

FOND DE PREMII

10.01.08

126,88

27,58

33,10

33,10

33,10

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

3,22

0,70

0,84

0,84

0,84

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

24,15

5,25

6,30

6,30

6,30

CONTRIBUȚII

10.03

205,62

44,70

53,64

53,64

53,64

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

166,98

36,30

43,56

43,56

43,56

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

3,22

0,70

0,84

0,84

0,84

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

32,05

6,97

8,36

8,36

8,36

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

3,37

0,73

0,88

0,88

0,88

Denumirea indic-.orilor

^od indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

220,63

61,63

40,10

53,80

65,10

BUNURI SI SERVICII

20.01

203,58

53,88

36,60

49,50

63,60

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

4,00

1,00

0,50

1,00

1,50

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

3,50

1,00

0,00

1,50

1,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

46,62

22,00

7,30

4,52

12,80

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

7,16

2,05

2,30

1,60

1,21

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

12,03

2,33

3,00

3,00

3,70

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

95,27

18,00

16,50

30,38

30,39

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

30,00

7,50

7,00

7,50

8,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

3,00

1,00

0,00

2,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

2,00

0,50

1,50

0,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

2,00

0,50

1,50

0,00

0,00

DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

20.06.02

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

MATERIALE DE LABORATOR

20.09

1,00

0,50

0,00

0,00

0,50

CÂRTI. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

1,00

0,50

0,00

0,50

0,00

CONSULTANTA SI EXPERTIZA

20.12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

2,75

2,75

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

4,70

0,90

1,00

1,80

1,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

11,00

0,00

9,00

2,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

11,00

0,00

9,00

2,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

11,00

0,00

9,00

2,00

0,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

11,00

0,00

9,00

2,00

0,00


Total1.300,52     294,00


327,94


334,64


343,94


SEF SERVICIU BUGETUnitate Tip Buget Funcțional An


CULTE RELIGIOASE + REP. BIS. 02 - BUGETUL LOCAL 67.06 - SERVICII RELIGIOASE

MII LEI


2009SEF SERVICIU BUGET


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CULTE RELIGIOASE + REP. BIS.

CHELTUIELI

B

6.000,00

803,00

1.894,00

1.650,00

1.653,00

CHELTUIELI CURENTE

01

6.000,00

803,00

1.894,00

1.650,00

1.653,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

60

6.000,00

803,00

1.894,00

1.650,00

1.653,00

SUSȚINEREA CULTELOR

59.12

1.500,00

150,00

450,00

450,00

450,00

CONTRIBUȚII LA SALARIZAREA PERSONALULUI NECLERICAL

59.15

4.500,00

653,00

1.444,00

1.200,00

1.203,00

Total

6.000,00     803,00     1.894,00     1.650,00     1.653,00

Unitate Tip Buget Funcțional An


ACȚIUNI SPORTIVE 02 - BUGETUL LOCAL 67.05.01 - SPORT

2009


MII LEI


Denumirea indicatorilor


Cod indic Total Trim 1 Trim II Trim III Trini IV

ACȚIUNI SPORTIVE

ORDONATORSEF SERVICIU BUGET

&


CHELTUIELI

B

1.745,00

20,00

431,25

431,25

862,50

CHELTUIELI CURENTE

01

1.745,00

20,00

431,25

431,25

862,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.025,00

0,00

231,25

231,25

562,50

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

, IN BAZA UNOP 20.19

1.025,00

0,00

231,25

231,25

562,50

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

60

720,00

20,00

200,00

200,00

300,00

ASOCIAȚII SI FUNDAȚII

59.11

720,00

20,00

200,00

200,00

300,00

Total

1.745,00

20,00

431,25

431,25

862,50

Unitate      JUDEȚUL BRAȘOV

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 67.50 - ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RECREERU SI RELIGIEI

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SEF SERVICIU BUGETCHELTUIELI

B

20.486,00

520,00

0,00

10.358,00

9.608,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

20.486,00

520,00

0,00

10.358,00

9.608,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

20.486,00

520,00

0,00

10.358,00

9.608,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

20.486,00

520,00

0,00

10.358,00

9.608,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

19.560,00

520,00

0,00

9.845,00

9.195,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

676,00

0,00

0,00

338,00

338,00

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

250,00

0,00

0,00

175,00

75,00

Total

20.486,00

520,00

0,00

10358,00

9.608,00

U uitate      CENTRU CONS SI VALORIF TRAD

Tip Buget 10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

Funcțional 67.03.30 - ALTE SERVICII CULTURALE

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CENTRU CONS SI VALORIF TRAD

CHELTUIELI

B

3.428,97

330,33

367,20

1.332,68

1.398,76

CHELTUIELI CURENTE

01

3.427,17

330,33

367,20

1.332,68

1.396,96

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

874,00

190,00

228,00

228,00

228,00

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

676,20

147,00

176,40

176,40

176,40

SALARII DE BAZA

10.01.01

253,00

55,00

66,00

66,00

66,00

SALARII DE MERIT

10.01.02

9,20

2,00

2,40

2,40

2,40

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

69,00

15,00

18,00

18,00

18,00

SPOR DE VECHIME

10.01.04

69,00

15,00

18,00

18,00

18,00

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

69,00

15,00

18,00

18,00

18,00

FOND DE PREMII

10.01.08

115,00

25,00

12,00

48,00

30,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

92,00

20,00

42,00

6,00

24,00

CONTRIBUȚII

10.03

197,80

43,00

51,60

51,60

51,60

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

132,48

28,80

34,56

34,56

34,56

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

4,60

1,00

1,20

1,20

1,20

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

46,00

10,00

12,00

12,00

12,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

4,60

1,00

1,20

1,20

1,20

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10,03.06

10,12

2,20

2,64

2,64

2,64

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.553,17

140,33

139,20

1.104,68

1.168,96

BUNURI SI SERVICII

20.01

2.520,37

138,53

123,70

1.089,18

1.168,96

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim 1

Trim II

Trim 111

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

MATERIALI-: PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

0,20

0,00

0,10

0,10

0,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA motrica

20.01.03

6,00

3,00

0,00

0,00

3,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

1,10

0,55

0,00

0,00

0,55

CARBURANȚI SI LUBRIFLANTI

20.01.05

10,40

2,60

2,60

2,60

2,60

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

10,00

5,00

0,00

0,00

5,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

2.483,29

120,00

120,00

1.085,48

1.157,81

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

8,38

6,38

1,00

1,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

PREGĂ TIRE PROFESIONALA

20.13

0,80

0,80

0,00

0,00

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

31,00

0,00

15,50

15,50

0,00

CHIRII

20.30.04

31,00

0,00

15,50

15,50

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

1,80

0,00

0,00

0,00

1,80

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1,80

0,00

0,00

0,00

1,80

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

1,80

0,00

0,00

0,00

1,80

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

1,80

0,00

0,00

0,00

1,80

Total

3.428,97

330,33

367,20

1.332,68

1.398,76

ORDONATOR Di ■ gREDJTE
SEF SERVICII! BUGET


Unitate Tip Buget Funcțional An


BIBLIOTECA JUD GEORGE BARITIU

02 - BUGETUL LOCAL

67.03.02 - BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE, ORĂȘENEȘTI, MUNICIPALE

2009


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

BIBLIOTECA JUD GEORGE BARITIU

CHELTUIELI

B

4.800,78

1.020,20

1.242,24

1.292,04

1.246,30

CHELTUIELI CURENTE

01

4.800,78

1.020,20

1.242,24

1.292,04

1.246,30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.006,60

871,00

1.045,20

1.045,20

1.045,20

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

3.178,60

691,00

829,20

829,20

829,20

SALARII DE BAZA

10.01.01

1.613,72

350,81

420,97

420,97

420,97

SALARII DE MERIT

10.01.02

12,38

2,69

3,23

3,23

3,23

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

84,64

18,40

22,08

22,08

22,08

SPOR DE VECHIME

10.01.04

339,94

73,90

88,68

88,68

88,68

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

372,60

81,00

97,20

97,20

97,20

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

75,98

16,52

19,82

19,82

19,82

FOND DE PREMII

10.01.08

452,48

133,08

0,00

159,70

159,70

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

2,30

0,50

0,60

0,60

0,60

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

224,56

14,10

176,62

16,92

16,92

CONTRIBUȚII

10.03

828,00

180,00

216,00

216,00

216,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

563,96

122,60

147,12

147,12

147,12

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

23,00

5,00

6,00

6,00

6,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

152,26

33,10

39,72

39,72

39,72

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

19,78

4,30

5,16

5,16

5,16

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

69,00

15,00

18,00

18,00

18,00


Denumirea ind. corilor


Cod indic Total


Trim I Trim II Trim III Trim IV


A

B

1

2

3

4

5

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

794,18

149,20

197,04

246,84

201,10

BUNURI SI SERVICII

20.01

518,18

128,25

79,99

147,34

162,60

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

15,00

3,75

4,25

3,75

3,25

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

5,48

0,50

2,24

2,24

0,50

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

170,00

80,00

25,00

20,00

45,00

APA, CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

18,00

5,00

4,00

4,00

5,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

7,00

0,50

3,00

3,00

0,50

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

30,00

9,00

8,50

6,50

6,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

172,70

13,50

0,00

72,85

86,35

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

100,00

16,00

33,00

35,00

16,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

69,00

0,00

40,00

29,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

20,00

2,00

10,00

8,00

0,00”

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

20,00

2,00

10,00

8,00

0,00

DEPLASARE, DETASAR1, TRANSFERURI

20.06

20,00

0,50

11,50

7,50

0,50

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

12,00

0,50

5,50

5,50

0,50

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

20.06.02

8,00

0,00

6,00

2,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

109,39

15,00

19,39

40,00

35,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

21,00

0,45

10,55

10,00

0,00

T1CHETE CADOU

20.27

20,61

0,00

20,61

0,00

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

16,00

3,00

5,00

5,00

3,00

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

12,00

2,00

4,00

4,00

2,00

CHIRII

20.30.04

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Total

4.800,78

1.020,20

1.242,24

1.292,04

1.24630SEF SERVICIU BUGET

6


Tip Buget Funcțional An


02 - BUGETUL LOCAL

66.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII 2009


MU LEI


Denumirea indicatorilor                                          Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A                                         B

1

2

3

4

5

CHELTUIELI

B

553,00

0,00

24,00

500,00

29,00

CHELTUIELI CURENTE

01

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL , IN BAZA UNOR 20.19

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE

81.02

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

RAMBURSĂRI DE CREDITE AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE                                                       81.02.05

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

553,00

0,00

24,00

500,00

29,00

TotalSEF SERVICIU BUGET


Unitate     UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

Funcțional 66.06.03 - UNITATIMEDICO-SOCIALE

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

UNIT ASIS MED SOC SANPETRU

CHELTUIELI

B

711,00

207,00

157,00

177,72

169,28

CHELTUIELI CURENTE

01

711,00

207,00

157,00

177,72

169,28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

641,00

187,00

139,00

159,72

155,28

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

507,84

152,10

108,91

125,14

121,69

SALARII DE BAZA

10.01.01

205,60

68,06

37,31

52,80

47,43

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

12,34

2,99

3,08

3,12

3,15

SPOR DE VECHIME

10.01.04

30,73

7,31

7,67

7,77

7,98

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

174,40

42,66

43,05

43,60

45,09

ALTE SPORURI

10.01.06

46,16

11,45

11,43

11,58

11,70

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

24,11

5,63

5,87

6,27

6,34

FOND DE PREMII

10.01.08

14,00

14,00

0,00

0,00

0,00

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

CONTRIBUȚII

10.03

133,16

34,90

30,09

34,58

33,59

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

99,63

25,64

22,66

26,03

25,30

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

2,44

0,67

0,54

0,63

0,60

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

25,41

6,92

5,66

6,51

6,32

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,53

0,54

0,30

0,35

0,34

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

4,15

L13

0,93

1,06

1,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

70,00

20,00

18,00

18,00

14,00

Denumirea indu..<orilor

A

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

MEDICAMENTE

MATERIALE SANITARE

Total

ORDONATOJ


Silite CREDITE

/


B

1

2

3

4

5

20.04

70,00

20,00

18,00

18,00

14,00

20.04.01

61,00

19,00

15,00

15,00

12,00

20.04.02

9,00

1,00

3,00

3,00

2,00

711,00     207,00       157,00       177,72       169,28

SEF SERVICIU BUGET

a

Unitate      JUDEȚUL BRAȘOV

Tip Buget    02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional    66.06.01 - SPITALE GENERALE

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CHELTUIELI

B

6.944,41

1.680,00

1.880,00

1.792,00

1.592,41

CHELTUIELI CURENTE

01

6.944,41

1.680,00

1.880,00

1.792,00

1.592,41

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6.944,41

1.680,00

1.880,00

1.792,00

1.592,41

TRANSFERURI DE CAPITAL

51.02

6.944,41

1.680,00

1.880,00

1.792,00

1.592,41

TRANSFERURI PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR LA SPITALE

51.02.12

6.944,41

1.680,00

1.880,00

1.792,00

1.592,41

Total

/

6.944,41

1.680,00

1.880,00

1.792,00

1.592,41

ORDONATOR DE CREDITE            SEF SERVICIU BUGET

q dlv

Unitate      STUDII SOCIOLOGICE

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 65.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

STUDII SOCIOLOGICE

CHELTUIELI

B

70,00

0,00

35,00

35,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

70,00

0,00

35,00

35,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

70,00

0,00

35,00

35,00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL , IN BAZA UNOR

20.19

70,00

0,00

35,00

35,00

0,00

CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

70,00       0,00

35,00

35,00

0,00


TotalEDITESEF SERVICIU BUGET

&


Unitate     HARTA SOCIALA BRAȘOV

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 65.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI

An           2009

MII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

HARTA SOCIALA BRAȘOV

Unitate      JUDEȚUL BRAȘOV

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 65.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI

An           2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ORDONATOR DESEF SERVICIU BUGET


CHELTUIELI

B

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

CHELTUIELI DECAPITAI. (70-71+72)

70

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

500,00

0,00

0,00

500,00

0.00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

Total

500,00

0,00

0,00

500.00

0,00

Unitate      JUDEȚUL BRAȘOV

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 65.03.02 - INVATAMANT PRIMAR

An           2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Triin I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CHELTUIELI

B

7.393,63

2.818,70

4.151,01

423,92

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

7.393,63

2.818,70

4.151,01

423,92

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

58

7.393,63

2.818,70

4.151,01

423,92

0.00

AIUTOARE SOCIALE

57.02

7.393,63

2.818,70

4.151,01

423,92

0,00

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

/

57.02.02

7.393,63

2.818,70

4.151,01

423,92

0,00

423,92

0,00

7.393,63   2.818,70     4.151,01


Total
SEF SERVICIU BUGETUnitate      CENTJUD.RES.SI ASIST.EDUBV

Tip Buget    02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional   65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CENTJUD.RES.SI ASIST.EDUBV

CHELTUIELI

B

767,81

175,29

200,62

189,10

202,80

CHELTUIELI CURENTE

01

767,81

175,29

200,62

189,10

202,80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

667,00

145,00

174,00

174,00

174,00

CHELTUIELI SALARIATE IN BANI

10.01

530,38

115,30

138,36

138,36

138,36

SALARII Dli BAZA

10.01.01

266,80

58,00

69,60

69,60

69,60

SALARII DE MERIT

10.01.02

20,70

4,50

5,40

5,40

5,40

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

21,62

4,70

5,64

5,64

5,64

SPOR DE VECHIME

10.01.04

58,42

12,70

15,24

15,24

15,24

SPOR PENTRU CONDI ȚII DE MUNCA

10.01.05

44,16

9,60

11,52

11,52

11,52

FOND DE PREMII

10.01.08

98,44

21,40

25,68

25,68

25.68

FOND PENTRU POSTURI OCUPATE DIN CUMUL

10.01.10

20,24

4,40

5,28

5,28

5,28

CONTRIBUȚII

10.03

136,62

29,70

35,64

35,64

35,64

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

99,82

21,70

26,04

26,04

26,04

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

2.76

0,60

0.72

0,72

0,72

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

27,60

6,00

7,20

7,20

7.20

CONTRIBUIII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

1,84

0,40

0,48

0,48

0,48

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

4,60

1,00

1,20

1,20

1,20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

97,01

30,29

24,72

15,10

26,90

BUNURI SI SERVICII

20.01

73,31

28,59

13,72

9,10

21,90

furnituri DE BIROU

20.01.01

5,21

1,21

2,00

1,00

1,00

A

B

1

2

3

4

5

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

2,53

0,53

1.00

0,00

1,00

ÎNCĂLZIT, iluminat si forța motrica

20.01.03

35,80

18,80

5,00

0,00

12,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

1,45

0,45

0.00

0.00

1.00

TRANSPORT

20.01.07

2,00

0.60

0,60

0,40

0,40

POSTA.TELECOMUNICAȚII, RADIO,TV, INTERNET

20.01.08

5,70

1,50

1,50

1,20

1,50

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

3,30

1,30

0,50

0,50

1.00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

17,32

4,20

3,12

6,00

4,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

7,00

0,00

3,00

4.00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

6,70

1,70

2,00

2,00

1,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

6,70

1,70

2,00

2,00

1,00

CÂRTI. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

8,00

0,00

4,00

0,00

4,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

58

3,80

0,00

1,90

0,00

1,90

AJUTOARE SOCIALE

57.02

3,80

0,00

1,90

0,00

1,90

TICHETE CADOU ACORDATE PENTRU CHELTUIELI SOCIALE

57.02.04

3,80

0,00

1,90

0,00

1,90

Total

767,81

175.29

200,62

189,10

202,80

Denumirea indicatorilor


d indic Total


Trim I Trim ii Trim III Trim IV


ORDONATOR Di


iDITE


SEF SERVICILH^UGET


Unitate      ȘCOALA SPECIALA BRADET SACELE

Tip Buget    02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional   65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ȘCOALA SPECIALA BRADET SACELE

CHELTUIELI

B

2.562,94

575,64

621,62

696,63

669,05

CHELTUIELI CURENTE

01

2.487,94

575,64

621,62

621,63

669,05

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.148,43

467,05

560,46

560,46

560,46

CHELTUIELI SALAR1ALE IN BANI

10.01

1.701,43

369,88

443,85

443,85

443,85

SALARII DE BAZA

10.01.01

849,62

184,70

221,64

221,64

221,64

SALARII DE MERIT

10.01.02

24,15

5,25

6,30

6,30

6,30

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

9,81

2,13

2,56

2,56

2,56

SPOR DE VECHIME

10.01.04

173,23

37,66

45,19

45,19

45,19

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

100,20

21,78

26,14

26,14

26,14

ALTE SPORURI

10.01.06

29,21

6,35

7,62

7,62

7,62

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

24,46

5,32

6,38

6,38

6.38

FOND DE PREMII

10.01.08

308,74

67,12

80,54

80,54

80,54

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

182,01

39,57

47,48

47,48

47.48

CHELTUIELI SAI.ARIALE IN NATURA

10.02

11,27

2,45

2,94

2,94

2,94

TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

10.02.05

11,27

2,45

2,94

2,94

2,94

CONTRIBUȚII

10.03

435,73

94,72

113,67

113,67

113,67

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

321,12

69,81

83.77

83,77

83,77

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

8,32

1,81

2,17

2,17

2,17

CONT RIBUTII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

88,09

19,15

22,98

22,98

22,98

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

3,76

0,82

0,98

0,98

0,98

A

B

1

2

3

4

5

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

14,44

3,13

3,77

3,77

3,77

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

301,33

89,50

61,16

61,17

89,50

BUNURI SI SERVICII

20.01

174.00

64,51

22,49

22,49

64,51

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1,50

0,00

0,75

0,75

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

131,10

60,45

5,10

5,10

60,45

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

2,40

0,65

0,55

0,55

0,65

CARBURANȚI SI LUBRIFIANT!

20.01.05

2,50

0,00

2,50

0,00

0,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

2,50

0,00

0,00

2,50

0,00

POSTA. TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

8,00

2,21

1,79

1,79

2,21

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

25,00

1,20

11,30

11,30

1,20

HRANA

20.03

110,48

22,80

32,44

32,44

22,80

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

110,48

22,80

32,44

32,44

22,80

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

DEZINFECTANT!

20.04.04

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

3,52

0,26

1,50

1,50

0,26

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

3,52

0,26

1,50

1,50

0,26

DEPLASARE. DETASARI, TRANSFERURI

20.06

3,00

1,28

0,22

0,22

1,28

DEPLASĂRI INTERNE. DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

3,00

1,28

0,22

0,22

1,28

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

2,00

0,65

0,35

0.35

0,65

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

7,00

0,00

3,50

3,50

0.00

ALTE CHELTUIELI

20.30

0,33

0,00

0,16

0,17

0,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

0,33

0,00

0,16

0,17

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

58

38,18

19,09

0,00

0,00

19,09

AJUTOARE SOCIALE

57.02

38,18

19,09

0,00

0,00

19,09

AJUTOARE SOCIALE IN NA TURA

57.02.02

12,38

6,45

0,00

0,00

5,93

TICHETE CADOU ACORDATE PENTRU CHELTUIELI SOCIALE

57.02.04

25,80

12,64

0,00

0,00

13,16

CHEL TUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

75,00

0,00

0.00

75,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

75,00

0,00

0,00

75,00

0.00

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

75.00

0,00

0,00

75,00

0,00

Denumirea indicat..ilor


d indic Total


Trirn I Trim II Trim III Trim IV


Total

ORDONATORSEF SERVICIU BUGET


Unitate      ȘCOALA SPECIALA CODLEA

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ȘCOALA SPECIALA CODLEA

CHELTUIELI

B

1.668,71

370,72

434,12

434,13

429,74

CHELTUIRI.1 CIJRHNTE

01

1.668,71

370,72

434,12

434,13

429,74

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.357,46

295,10

354,12

354,12

354,12

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.070,69

232,76

279,31

279,31

279,31

SALARII DE BAZA

10.01.01

438,19

95.26

114,31

114,31

114,31

SALARII DE MERIT

10.01.02

25,57

5,56

6,67

6,67

6,67

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

21,66

4,71

5.65

5,65

5,65

SPOR DE VECHIME

10.01.04

131,98

28,69

34,43

34,43

34,43

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

62,14

13,51

16,21

16,21

16,21

ALTE SPORURI

10.01.06

7,55

1,64

1,97

1,97

1,97

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

1.88

0,41

0,49

0,49

0,49

FOND DE PREMII

10.01.08

185,57

40,34

48.41

48,41

48.41

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

145,40

31.61

37,93

37,93

37.93

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

50,75

11.03

13,24

13,24

13.24

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

4,06

0,88

1,06

1,06

1,06

TRANSPORTUL LA Si DE LA LOCUL DE MUNCA

10.02.05

4,06

0,88

1,06

1,06

1,06

CONTRIBUȚII

10.03

282,71

61,46

73,75

73,75

73.75

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

208,88

45,41

54,49

54,49

54,49

CONTRIBUȚII DF. ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

5,25

1,14

1.37

1.37

1,37

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

54,78

11,91

14,29

14,29

14.29

Denumirea indica /ilor

>d indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

4,79

1,04

1,25

1,25

1.25

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

9,01

1,96

2,35

2.35

2,35

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

261,73

65,12

65,74

65,75

65.12

BUNURI SI SERVICII

20.01

112,50

48,62

37,38

5,05

21,45

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

1,00

0,00

1.00

0,00

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

3,00

0,00

2,00

0,00

1,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

85,00

43,62

25,58

0.20

15,60

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

4,00

1,00

1,30

0,85

0,85

CARBURANȚI SI LUBR1FIANTI

20.01.05

3,00

0,00

1,50

1,50

0,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

2,00

0,00

1,00

1,00

0,00

POSTA. TELECOMUNICAȚII. RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

MATERIALE SI PRESTAI ! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

3,00

1,00

1,00

0,00

1,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

7,50

2,00

3,00

0,50

2,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

90,33

0,00

11,66

56,10

22,57

HRANA

20.03

54,00

15,00

15,00

4,00

20,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

54,00

15,00

15.00

4,00

20,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

ALTE OBIECTE DE. INVENTAR

20.05.30

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

DEPLASARE, DETASARI. TRANSFERURI

20.06

0,30

0,10

0,10

0.00

0,10

DEPLASĂRI INTERNE. DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

0,30

0,10

0,10

0,00

0.10

CÂRTI. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

1,20

0,80

0,00

0,00

0,40

PROTECȚIA MUNCII

20.14

2,40

0,60

0,60

0,60

0,60

TI IUJL X III ASISTENTA SOCIALA

58

49,52

10,50

14,26

14,26

10.50

AJUTOARE SOCIALE

57.02

49,52

10,50

14,26

14,26

10,50

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

/

57.02.02

29,00

4,20

8,80

5,50

10,50

I ICHETE CADOU ACORDATE PENTRU CHELTUIELI SOCIALE

/

57.02.04

20,52

6,30

5,46

8,76

0,00


Total
SEF SERVICIU BUGET


1.668,71     370,72


434,12


434,13


429,74


Unitate      ȘCOALA SPECIALA VICTORIA

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III Trim IV

A

B

1

2

3

4        5

ȘCOALA SPECIALA VICTORIA

CHELTUIELI

B

1.592,18

282,55

486,79

486,78

336,06

CHELTUIELI CURENTE

01

1.592,18

282,55

486,79

486,78

336,06

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.230,73

267,55

321,06

321,06

321,06

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.013,61

220,35

264,42

264,42

264,42

SALARII DE BAZA

10.01.01

513,82

111,70

134,04

134,04

134,04

SALARII DE MERIT

10.01.02

23,00

5,00

6,00

6,00

6,00

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

11,50

2,50

3,00

3,00

3,00

SPOR DE VECHIME

10.01.04

96,60

21,00

25,20

25,20

25.20

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

57,96

12,60

15,12

15,12

15,12

ALTE SPORURI

10.01.06

20,70

4,50

5,40

5,40

5,40

FOND DE PREMII

10.01.08

188,60

41,00

49,20

49,20

49,20

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

85,56

18,60

22,32

22,32

22,32

A1.1E DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

15,87

3,45

4,14

4,14

4.14

CONTRIBUȚII

10.03

217,12

47,20

56,64

56,64

56.64

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

148,12

32,20

38,64

38,64

38,64

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

4,14

0,90

1,08

1,08

1,08

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10,03.03

51,98

11,30

13,56

13,56

13,56

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

4,14

0,90

1,08

1.08

1,08

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

8,74

1,90

2,28

2,28

2.28

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

336,39

15,00

153,20

153,19

15,00

Denumirea indicau.dor

C j indic

Total

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

BUNURI SI SERVICII

20.01

139,39

14,00

55,70

55,69

14,00

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

46,84

0,00

23,50

23.34

0,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

4,00

0,00

2.00

2,00

0,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTR1CA

20.01.03

14,00

4,00

3.00

3,00

4.00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

2,00

0,50

0,50

0,50

0,50

CARBURAN ȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

4,00

0,00

2,00

2.00

0.00

TRANSPORT

20.01.07

8,55

0,50

3,70

3,85

0,50

POSTA. TELECOMUNICAȚII. RADIO. TV, INTERNET

20.01.08

10,00

3,00

2,00

2,00

3,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

28,00

5,00

9,00

9,00

5,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

22,00

1,00

10,00

10,00

1,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

6,00

0,00

3,00

3,00

0,00

HRANA

20.03

48,00

1,00

23,00

23,00

1,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

48,00

1,00

23,00

23,00

1,00

MAED1CAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

3,00

0,00

1,50

1,50

0,00

MEDICAMENTE

20.04.01

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

1,00

0,00

0,50

0,50

0.00

DEZINFECTANTI

20.04.04

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

6,00

0,00

3,00

3,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

6,00

0,00

3,00

3,00

0.00

DEPLASARE. DETASARI. TRANSFERURI

20.06

2,00

0.00

1,00

1,00

0.00

DEPLASĂRI INTERNE. DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

2,00

0,00

1,00

1,00

0,00

CÂRTI. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

8,00

0,00

4,00

4,00

0,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

PROTECȚIA MUNCII

20.14

3,00

0,00

1,50

1,50

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL

, IN BAZA UNOR 20.19

120,00

0,00

60,00

60,00

0,00

CONVEN I II SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

58

25,06

0,00

12.53

12,53

0.00

AJUTOARE SOCIALE

57.02

25,06

0,00

12,53

12,53

0.00

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

57.02.02

2,56

0,00

1,28

1,28

0,00

TICHETE CADOU ACORDATE PENTRU CHELTUIELI SOCIALE

57.02.04

22,50

0,00

11,25

11,25

0,00

Total


ORDONATOR D1.592,18     282,55


486,79


486,78


336,06SEF SERVICIU JBUGET

(f


Unitate     ȘCOALA SPECIALA FAGARAS

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 65.07.04 - INVATAMANT SPECIAL

An           2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ȘCOALA SPECIALA FAGARAS

CHELTUIELI

B

4.117,15

873,28

1.098,50

1.104,50

1.040,87

cheltuieli curente

01

4.107,15

873,28

1.098,50

1.094,50

1.040.87

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.461,65

752,53

903,04

903,04

903.04

CHELTUIELI SALAR1ALE IN BANI

10.01

2.790,01

606,52

727,83

727,83

727,83

SALARII DE BAZA

10.01.01

1.243,38

270,30

324,36

324.36

324.36

SALARII DE MERIT

10.01.02

57,31

12,46

14,95

14,95

14,95

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

5,28

1,14

1,38

1,38

1,38

SPOR DE VECHIME

10.01.04

308,85

67,14

80,57

80,57

80,57

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

183,96

39,99

47,99

47.99

47,99

ALTE SPORURI

10.01.06

97,37

21,17

25,40

25.40

25,40

FOND DE PREMII

10.01.08

564,50

122,72

147,26

147,26

147,26

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

304,90

66,28

79,54

79,54

79,54

ALTE DREPTURI SALARI ALE IN BANI

10.01.30

24,46

5,32

6,38

6,38

6,38

CONTRIBUȚII

10.03

671,64

146,01

175,21

175.21

175,21

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

495,23

107.66

129,19

129.19

129,19

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

12,11

2.63

3,16

3,16

3,16

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

142,68

31,02

37,22

37,22

37.22

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

19,93

4.33

5,20

5,20

5,20

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

1,69

0,37

0,44

0,44

0.44

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

596,42

120,75

177.46

177,46

120,75

Denumirea indici, .rilor

jd indic

Total

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

BUNURI SI SERVICII

20.01

443.42

89,75

135,97

142,95

74,75

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

8,00

0,79

3,21

3,21

0,79

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

16,00

2.54

5,00

5.92

2.54

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

314,00

70,34

94,32

94,00

55,34

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

36.00

5,02

13,46

12,50

5,02

CARBURANȚI SI LUBR1F1ANTI

20.01.05

4,00

0,00

2,50

1,50

0,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1.00

0,00

0,00

1.00

0,00

TRANSPORT

20.01.07

17,00

3,36

7,20

3,08

3,36

POSTA. TELECOMUNICAȚII. RADIO.TV, INTERNET

20.01.08

11,00

1,41

3,18

5,00

1,41

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

7,00

1.24

2,10

2,42

1.24

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

29,42

5,05

5,00

14,32

5,05

REPARAȚII CURENTE

20.02

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

HRANA

20.03

113,50

28,66

28,42

18,42

38,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

113,50

28,66

28,42

18,42

38.00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

3,00

0,00

2,00

0,00

1,00

MEDICAMENTE

20.04.01

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIEC TELOR DE INVENTAR

20.05

16,00

0,41

6,00

3,59

6,00

UNIFORME SI ECHIPAMENTE

20.05.01

6,00

0.00

3,00

0.00

3.00

LENJERIE SI ACCESORII DF. PAT

20.05.03

1,00

0,26

0,00

0,74

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

9,00

0,15

3,00

2,85

3,00

DEPLASARE. DETASARI, TRANSFERURI

20.06

3,50

0,95

1,55

1,00

0,00

DEPLASĂRI INTERNE, DET AS ARI, TRANSFERURI

20.06.01

3,50

0,95

1,55

1,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

1,50

0,00

0,50

0,00

1,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

2,00

0,98

1,02

0,00

0,00

PROTEC ȚIA MUNCII

20.14

3,50

0,00

2,00

1,50

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

58

49,08

0,00

18,00

14,00

17.08

AJUTOARE SOCIALE

57.02

49,08

0,00

18,00

14,00

17.08

.AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

57.02.01

3,08

0,00

1,00

1,00

1,08

AJUTOARE SOCIALE IN NATURA

57.02.02

6,00

0,00

3,00

0,00

3,00

TICHETE CADOU ACORDATE PENTRU CHELTUIELI SOCIALE

57.02.04

40.00

0,00

14,00

13,00

13,00

CHELTUIELI DECAPITAI. (70=71+72)

70

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

TI 1LIJL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.00

0,00

0,00

10,00

0.00

REPARAȚII CAPI TALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE

71.03

10,00

0,00

0,00

10,00

0.00

Total                                                              I

4.117,15

873,28

1.098,50

1.104,50

1.040,87ORDONATOR DE CREDITE
SEF SERV1CILLBUGET

(71


Unitate     CENTRUL RECUPERARE SENZORIALA

Tip Buget    02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional   65.07.04 - 1NVATAMANT SPECIAL

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CENTRUL RECUPERARE SENZORIALA

CHELTUIELI

B

1.142,66

242,94

306,83

313,05

279,84

CHELTUIELI CURENTE

01

1.142,66

242,94

306,83

313,05

279,84

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

991,76

215,60

258,72

258,72

258,72

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

783.88

170,41

204,49

204,49

204,49

SALARII DE BAZA

10.01.01

386,09

83,93

100,72

100,72

100,72

SALARII DE MERIT

10.01.02

28,33

6,16

7,39

7,39

7,39

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

18,40

4,00

4,80

4,80

4,80

SI’OR DE VECHIME

10.01.04

87,09

18,93

22,72

22,72

22,72

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

52,71

11,46

13,75

13,75

13,75

AL1E SPORURI

10.01.06

11.58

2,52

3,02

3,02

3,02

FOND DE PREMII

10.01.08

149,54

32,51

39,01

39,01

39,01

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10.01.11

50,14

10,90

13,08

13,08

13,08

CONTRIBUȚII

10.03

207,88

45,19

54,23

54,23

54,23

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

151,11

32,85

39,42

39,42

39.42

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

3,84

0,84

1,00

1.00

1.00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

41,78

9,08

10,90

10,90

10,90

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDEN TE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

4,33

0,94

1,13

1,13

1,13

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

6.82

1,48

1,78

1,78

1.78

TU LUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

142,48

26,50

44,74

50,12

21,12

BUNURI SI SERVICII

20.01

82,27

25,57

16,62

18,96

21,12

Denumirea indicau .dor

indic

Total

Trim I

Trim II

Triin III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

5,50

0,50

1,75

2,75

0.50

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

6,74

0,00

2,87

3,87

0.00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTR1CA

20.01.03

38,24

19.62

2,63

0,99

15,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

1,50

0,00

0.50

0,50

0,50

TRANSPORT

20.01.07

3,80

0,57

1.37

1,36

0,50

POSTA. TELECOMUNICAȚII, RADIO. TV. INTERNET

20.01.08

5.45

1,50

1,23

1,22

1,50

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

10,10

3,38

1,30

2,30

3,12

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

10,94

0,00

4,97

5,97

0.00

REPARAȚII CURENTE

20.02

13,50

0,00

6,00

7,50

0,00

HRANA

20.03

10,68

0,23

4,46

5,99

0,00

HRANA PENTRU OAMENI

20.03.01

10,68

0,23

4,46

5,99

0,00

MAEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE

20.04

1,96

0,00

0,98

0,98

0,00

MEDICAMENTE

20.04.01

0,96

0,00

0,48

0,48

0,00

MATERIALE SANITARE

20.04.02

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

BUNURI DF. NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

31,88

0,70

15,59

15,59

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

31,88

0,70

15,59

15,59

0,00

DEPLASARE. DETASARI. TRANSFERURI

20.06

1,61

0,00

0,80

0,81

0,00

DEPLASĂRI INTERNE. DETAȘARE TRANSFERURI

20.06.01

1.61

0,00

0,80

0,81

0.00

ALTE CHELTUIELI

20.30

0,58

0.00

0,29

0,29

0,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

0,58

0,00

0,29

0,29

0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

58

8,42

0,84

3,37

4,21

0,00

AJUTOARE SOCIALE

57.02

8,42

0,84

3.37

4,21

0,00

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

57.02.01

2,72

0,84

0,52

1,36

0,00

TICHETE CADOU ACORDATE PENTRU CHELTUIELI SOCIALE

57.02.04

5,70

0,00

2,85

2,85

0,00

Total                                                             /

1.142,66

242,94

306,83

313,05

279,84


ORDONATOREDITESEF SERVICIU BUGET


Unitate Tip Buget Funcțional An


INSP PT SITUAȚII DE URGENTA

02 - BUGETUL LOCAL

61.05 - SERVICII DE PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

INSP PT SITUAȚII DE URGENTA

CHELTUIELI

B

394,79

84,00

74,29

110,70

125,80

CHELTUIELI CURENTE

01

294,79

84,00

74,29

70,70

65,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

294,79

84,00

74,29

70,70

65,80

BUNURI SI SERVICII

20.01

248,90

75,00

58,40

58,70

56,80

FURNITURI DF. BIROU

20.01.01

9,00

6,00

0,00

1,00

2,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

5,00

0,00

2,00

2,00

1,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

65,50

28,50

10,00

10,00

17,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

1,50

1,00

0,00

0,30

0,20

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20.01.05

25,00

0,00

10,00

10,00

5,00

POSTA. TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV. INTERNET

20.01.08

19,00

10,00

2,00

4,00

3,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

23,40

7,00

7,40

6,40

2,60

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

100,50

22,50

27,00

25.00

26,00

REPARAȚI! CURENTE

20.02

9,89

0,00

6,89

3,00

0.00

ALTE CHELTUIELI

20.30

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

CHIRII

20.30.04

36.00

9,00

9,00

9.00

9,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71-*-72)

70

100,00

0,00

0,00

40,00

60,00

TULUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

100,00

0,00

0,00

40,00

60.00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

100,00

0,00

0,00

40.00

60,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

40,00

0.00

0,00

40,00

0.00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

60.00

0,00

0,00

0,00

60.00

Total


Denumirea indicatorilorCod indic Total Trim I Trim II Trim III Trim IV

B              1

2        3        4

84,00        74,29       110,70


5

125,80


394,79

SEF SERVICIU BUGET

&

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate Tip Buget Funcțional An


CENTRU MILITAR ZONAL

02 - BUGETUL LOCAL

60.02 - APARARE NAȚIONALA 2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CENTRU MILITAR ZONAL

CHELTUIELI

B

608,34

185,00

106,68

111,66

205,00

CHELTUIELI CURENTE

01

478,34

185,00

106,68

91,66

95,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

478,34

185,00

106,68

91,66

95,00

BUNURI SI SERVICII

20.01

333,34

114,00

81,00

65,00

73,34

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

28,34

15,00

8,00

3,00

2,34

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

10,00

3,00

3,00

2,00

2,00

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

88,00

40,00

12,00

8,00

28,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

15,00

7,00

4,00

3.00

1,00

CARBURANȚI SI LUBRIF1ANTI

20.01.05

40,00

0,00

15,00

15,00

10,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

10,00

7,00

3,00

0,00

0,00

POSTA. TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

40,00

14,00

10,00

9,00

7,00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

22,00

8,00

6,00

5,00

3.00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

80,00

20,00

20,00

20,00

20.00

REPARAȚII CURENTE

20.02

120,00

70,00

16,68

16,66

16,66

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DF. INVENTAR

20.05

20,00

1.00

9.00

10,00

0.00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

20,00

1,00

9,00

10,00

0,00

CÂRTI. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20,11

5,00

0,00

0,00

0,00

5.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

130,00

0,00

0,00

20,00

110,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

130,00

0,00

0,00

20.00

110,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

130,00

0,00

0,00

20,00

110,00

Denumirea incitatorilor

A

CONSTRUCȚII

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

TotalB

1

2

3

4        5

71.01.01

70,00

0,00

0,00

20,00

50,00

71.01.02

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

608,34

185,00

106,68

111,66

205,00

SEF SERVICIU.BUGET

JUDEȚUL BRAȘOV


Buget detaliat pe articole si aliniate

Unitate


ATOP


Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 54.50 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ATOP

CHELTUIELI

B

1.008,53

58,91

149,38

482,68

317,56

CHELTUIELI CURENTE

01

767,53

58,91

149,38

322,68

236,56

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

177,63

28,65

34,38

57,30

57,30

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

139,56

22,51

27,01

45,02

45,02

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATE

10.01.12

139,56

22,51

27,01

45,02

45,02

CONTRIBUȚII

10.03

38,07

6,14

7,37

12,28

12,28

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

26,60

4,29

5,15

8,58

8,58

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10.03.02

0,74

0,12

0,14

0,24

0,24

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

7,32

1,18

1,42

2,36

2,36

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

3,41

0,55

0,66

1,10

1,10

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

589,90

30,26

115,00

265,38

179,26

BUNURI SI SERVICII

20.01

27,26

8,63

5,00

5,00

8,63

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

27,26

8,63

5,00

5,00

8,63

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

65,38

13,00

5,00

34,38

13,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

65,38

13,00

5,00

34,38

13,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

497,26

8,63

105,00

226,00

157,63

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

497,26

8,63

105,00

226,00

157,63

CHELTUIELI DECAPITAU (70=71+72)

70

241,00

0,00

0,00

160,00

81,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

241,00

0,00

0,00

160,00

81,00

Denumirea indi v<t torilor

A

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

CONSTRUCȚII

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

Total

/

ORDONATOR DE,CREDITE

B

1

2

3

4

5

71.01

241,00

0,00

0,00

160,00

81,00

71.01.01

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

71.01.02

41,00

0,00

0,00

0,00

41,00

71.01.03

160,00

0,00

0,00

160,00

0,00

1.008,53      58,91       14938      482.68       317,56

SEF SERVICIU BUGET

3

Tip Buget    02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 55 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

An          2009


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III Trim IV

A

B

1

2

3

4        5


CHELTUIELI

B

16.855,00

3.773,00

4.650,00

4.650,00

3.782,00

CHELTUIELI CURENTE

01

16.855,00

3.773,00

4.650,00

4.650,00

3.782,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

255,00

77,00

20,00

20,00

138,00

COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR

20.24

255,00

77,00

20,00

20,00

138,00

COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

20.24.01

77,00

30,00

20,00

20,00

7,00

COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

20.24.02

178,00

47,00

0,00

0,00

131,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

16.600,00

3.696,00

4.630,00

4.630,00

3.644,00

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE

30.01

11.900,00

2.625,00

3.130,00

3.130,00

3.015,00

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE DIRECTE

30.01.01

11.900,00

2.625,00

3.130,00

3.130,00

3.015,00

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE EXTERNE

/

30.02

4.700,00

1.071,00

1.500,00

1.500,00

629,00

DOBÂNZI AFERENTE CREDITELOR EXTERNE CONTRACTATE DE ORDONATORII DI/CREDITE

30.02.02

4.700,00

1.071,00

1.500,00

1.500,00

629,00

3.782,00

16.855,00   3.773,00

4.650,00     4.650,00


Total
SEF SERVICILH^UGET


Unitate Tip Buget Funcțional An


PROGRAM PHARE EVIDENTA

02 - BUGETUL LOCAL

54.50 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2009


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

PROGRAM PHARE EVIDENTA

CHELTUIELI

B

72,50

39,00

33,50

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

39,00

39,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

39,00

39.00

0,00

0,00

0,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

33,50

33,50

0,00

0,00

0,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

33,50

33,50

0,00

0,00

0.00

CONSULTANTA SI EXPERTIZA

20.12

5,10

5,10

0,00

0,00

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

0,40

0,40

0,00

0.00

0,00

PROTOCOL SI REPREZENTARE

20.30.02

0.40

0,40

0,00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

33,50

0,00

33,50

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

33,50

0,00

33,50

0,00

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

33,50

0.00

33,50

0,00

0.00

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

33,50

0,00

33,50

0,00

0,00

Total

72,50

39,00

33,50

0,00

0,00


ORDOhLjrOR DE CREDITESEF SERVICIU BUGETUnitatea administrativ - teritorială :Consiliul Județean Brașov

Instituția publică: FOND DE REZERVA BUIGETARA

Formular:     10/06

--BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2009

FOND DE REZERVA BUGETARA CAP.54.02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Program

din care:

2009

trim.l

trim.il

trim.l II

trim.IV

TOTAL CHELTUIELI

9,453.35

34.00

2,906.00

3,606.00

2,907.35

CHELTUIELI CURENTE

01

9,453.35

34.00

2,906.00

3,606.00

2,907.35

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

9,421.17

1.82

2,906.00

3,606.00

2,907.35

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

9,421.17

1.82

2,906.00

3,606.00

2,907.35

|

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

32.18

32.18

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente

51.01

32.18

32.18

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0.00

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de

51.01.24

32.18

32.18

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE.

COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL,

Unitate     ESCROW RAMBURSĂRI CREDITE EXT

Tip Buget    02 - BUGETUL LOCAL

Funcționai 54.07 - FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE, CONTRACTATE/GARANTATE DE ADMINISTRAȚIILE PUBLICE LOCALE

An            2009                                                                                                                                      ImII LEI

Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim 111 Trim IV

A

B

1

2

3

4        5

ESCROW RAMBURSĂRI CREDITE EXT

Unitate      PASCU

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 54.50 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

An           2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

PASCU

CHELTUIELI

B

2.380,00

0,00

1.190,00

1.190,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

2.380,00

0,00

1.190,00

1.190,00

0,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

2.380,00

0,00

1.190,00

1.190,00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL CONVENȚII SAU CONTRACTE DE ASOCIERE

, IN BAZA UNOR 20.19

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

380,00

0,00

190,00

190,00

0,00

CHIRII                                                                                      /

20.30.04

380,00

0,00

190,00

190,00

0,00

2.380,00

0,00

0,00

1.190,00     1.190,00


TotalSEF SERVICIU BUGETUnitate      OMEPTA

Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 54.50 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

OMEPTA

CHELTUIELI

B

27,74

12,70

3,90

7,34

3,80

CHELTUIELI CURENTE

01

19,04

7,50

3,90

3,84

3,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19,04

7,50

3,90

3,84

3,80

BUNURI SI SERVICII

20.01

16,84

6,50

3,90

3,64

2,80

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

6,34

2,00

2,00

1,34

1,00

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

2,00

1,00

0,00

0,50

0,50

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

1,00

0,50

0,10

0,10

0,30

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

20.01.08

3,50

1,00

0,80

0,70

1,00

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

3,80

1,80

1,00

1,00

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

ALTE CHELTUIELI

20.30

1,20

1,00

0,00

0,20

0,00

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

1,20

1,00

0,00

0,20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

8,70

5,20

0,00

3,50

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

8,70

5,20

0,00

3,50

0,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

8,70

5,20

0,00

3,50

0,00

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

5,20

5,20

0,00

0,00

0,00

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

3,50

0,00

0,00

3,50

0,00

Total

27,74

12,70

3,90

734

3,80

B             1         2        3        4        5

ORDONATOR DEACREDITE


SEF SERVICII

/7j


J BUGET


CHELTUIELI

B

925,00

0,00

379,00

167,00

379,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

925,00

0,00

379,00

167,00

379,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

925,00

0,00

379,00

167,00

379,00

RAMBURSĂRI DE CREDI TE EXTERNE

81.01

925,00

0,00

379,00

167,00

379.00

RAMBURSĂRI DE CREDITE AFERENTE DATORIEI PUBLICE EXTERNE LOCALE

81.01.05

925,00

0,00

379,00

167,00

379,00

Total

925,00       0,00       379,00       167,00       379,00ORDONATOR DE Q HUDIȚE f

w 4l


SEF SERVICIUzBUGETUnitate      EVIDENTA POPULAȚIEI

Tip Buget    10 - BUGETUL FINANȚAT DIN VEN PROPRII SI SUBVENȚII

Funcțional   54.10- SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

EVIDENTA POPULAȚIEI

CHELTUIELI

B

2.217,67

363,00

509,73

616,74

728,20

CHELTUIELI CURENTE

01

1.810,67

363,00

509,73

509,74

428,20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.499,60

326,00

391,20

391,20

391,20

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10.01

1.132,98

246,30

295,56

295,56

295,56

SALARII DE BAZA

10.01.01

510,60

111,00

133,20

133,20

133,20

SALARII DE MERIT

10.01.02

19,32

4,20

5,04

5,04

5,04

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

25,30

5,50

6,60

6,60

6,60

SPOR DE VECHIME

10.01.04

96,60

21,00

25,20

25,20

25,20

SPOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

48,30

10,50

12,60

12,60

12,60

ALTE SPORURI

10.01.06

119,60

26,00

31,20

31,20

31,20

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

39,56

8,60

10,32

10,32

10,32

FOND DE PREMII

10.01.08

217,96

47,38

31,42

69,58

69,58

PRIMA DE VACANTA

10.01.09

6,06

1,32

1,58

1,58

1,58

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10.01.13

0,92

0,20

0,24

0,24

0,24

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

48,76

10,60

38,16

0,00

0,00

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10.02

73,14

15,90

19,08

19,08

19,08

NORME DE HRANA

10.02.02

73,14

15,90

19,08

19,08

19,08

CONTRIBUȚII

10.03

293,48

63,80

76,56

76,56

76,56

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

192,74

41,90

50,28

50,28

50,28

________________A________

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

BUNURI SI SERVICII

FURNITURI DE BIROU

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

ÎNCĂLZIT, ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

APA, CANAL SI SALUBRITATE

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

POSTA, TELECOMUNICAȚII, RADIO, TV, INTERNET

MATERIALE SI PRESTAȚI DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

REPARAȚII CURENTE

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

DEPLASARE, DET AS ARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

CÂRTI, PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

PREGĂTIRE PROFESIONALA

ALTE CHELTUIELI

PRIME DE ASIGURARE NON-V1ATA

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

ALTE ACTIVE FIXE


10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

"2045

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.11

20T3

 • 20.30

20.30.03

 • 20.30.30

"70

7Î TToî

71.01.02

71.01.03

71.01.30


TotalSEF SERVICIU BUGET

(U


1          2        3        4        5


5,06        1,10          1,32          1,32

55,20      12,00        14,40        14,40

3^22      OjO        034        0j4

37^26      8J0        9J2        9J2

311,07     3730     ÎTS?53     Î1844

169,35     2481       56j6      6237

840     030       430       430

230     030       130       L00

18,00      330       530       730

230      0J0       130       Î30

18/75      030       937       938

4930     7?H      1639      1639

3830      7/10       ÎÎ30       1330

3130     7J0       730       930

ÎT00     030       630       530

19,50      630        930        030

19,50      630       930       030

 • 76.14      MO      33,17      39J7

 • 62.14      0 4 0      26J7      3237

14,00      030        730        730

230     030       130       030

18,98      049        930        930

14,00      530        330        330

930     030       330       330

530      530       030       030

407,00       030        030      107,00      300,00

407,00      030        030      Î0730      300,00

407,00       030        030       107,00      300,00

300,00      030        030        030      300,00

730     030       030       730       030

100,00      030        030      100,00        030

2.217,67    363,00      509,73      6Î6J4      728,20

Unitate

Tip Buget Funcțional An


JUDEȚUL BRAȘOV

02 - BUGETUL LOCAL

5 1.01.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

CHELTUIELI

B

27.199,85

6.873,70

7.387,00

6.464,00

6.475.15

CHELTUIELI CURENTE

01

26.066,75

6.726,10

7.234,00

6.065,00

6.041,65

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.572,00

3.820,00

4.584,00

4.584,00

4.584,00

CHELTUIELI SALAR1ALE IN BANI

10.01

13.955,33

3.033,77

3.640,52

3.640,52

3.640,52

SALARII DE BAZA

10.01.01

4.445,00

966,23

1.159,59

1.159,59

1.159,59

SALARII DE MERIT

10.01.02

154,59

33,60

40,33

40,33

40,33

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10.01.03

201,99

43,86

52,71

52,71

52,71

SPOR DF. VECHIME

10.01.04

882,28

192,28

230,00

230,00

230,00

SI’OR PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10.01.05

390,02

84,74

101,76

101,76

101,76

ALTE SPORURI

10.01.06

2.158,20

469,20

563,00

563.00

563,00

ORE SUPLIMENTARE

10.01.07

226,47

49,08

59,13

59,13

59,13

FOND DE PREMII

10.01.08

1.910,08

415,24

498,28

498.28

498,28

PRIMA DF. VACANTA

10.01.09

323,27

70,25

84,34

84,34

84.34

FOND PENTRU POSTURI OCUPATE DIN CUMUL

10.01.10

56,00

12,02

14,66

14,66

14.66

INDEMNIZAȚII PLĂTITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITAT11

10.01.12

341,63

74,27

89,12

89,12

89.12

INDEMNIZATll DE DEI FGARE

10.01.13

92,00

20,00

24,00

24,00 '

24,00

ALTE. DREPTURI SALARIALE IN BANI

10.01.30

2.773,80

603,00

723,60

723,60

723,60

CONTRIBUȚII

10.03

3.616,67

786,23

943,48

943,48

943,48

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10.03.01

2.567,41

558,13

669,76

669,76

669.76

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE SOMA.I

10.03.02

68,54

14,90

17,88

17,88

17.88

A

B

1

2

3

4

5

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10.03.03

712,50

154,89

185.87

185,87

185,87

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

10.03.04

35,73

7,77

9,32

9,32

9,32

CONTRIBUȚIA DE CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.75

10.03.06

232,49

50.54

60,65

60,65

60.65

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

8.494,75

2.906,10

2.650,00

1.481,00

1.457.65

BUNURI SI SERVICII

20.01

4.538,00

1.976,10

1.424,00

538,00

599,90

FURNITURI DE BIROU

20.01.01

174,00

30,10

50,00

44,00

49.90

MATERIALE PENTRU CURĂȚENIE

20.01.02

20,00

10,00

5,00

5,00

0,00

ÎNCĂLZIT. ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20.01.03

300,00

150,00

70,00

30,00

50,00

APA. CANAL SI SALUBRITATE

20.01.04

30,00

12,00

13,00

5,00

0.00

CARBURANT! SI LUBRIFIANTI

20.01.05

170,00

40,00

40,00

60.00

30,00

PIESE DE SCHIMB

20.01.06

40,00

34,00

1,00

5,00

0,00

POSTA. TELECOMUNICA ȚII, RADIO. TV. INTERNET

20.01.08

500,00

200,00

195,00

35,00

70.00

MATERIALE SI PRESTAT! DE SERVICII CU CARACTER FUNCȚIONAL

20.01.09

1.004,00

500,00

400,00

104,00

0,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREȚINERE SI FUNCȚIONARE

20.01.30

2.300,00

1.000,00

650,00

250,00

400,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

190,00

35,00

40,00

82,00

33,00

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20.05

130,00

60,00

20,00

25,00

25,00

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20.05.30

130,00

60,00

20,00

25,00

25,00

DEPLASARE. DETASARI, TRANSFERURI

20.06

706,00

220,00

321,00

55,00

110,00

DEPLASĂRI IN TERNE. DETASARI, TRANSFERURI

20.06.01

175,00

20,00

40,00

30,00

85.00

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

20.06.02

531,00

200,00

281,00

25.00

25,00

CÂRTI. PUBLICAȚII SI MATERIALE DOCUMENTARE

20.11

377,00

30,00

150,00

100,00

97,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20.13

20,00

10,00

10,00

0,00

0,00

CONTRIBUȚII ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRĂRI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL , IN BAZA UNOR

20.19

630,00

0,00

100,00

154,00

376.00

CONVENȚII SAU CON TRACTE DE ASOCIERE

CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE DERIVATE DIN ACȚIUNI IN REPREZENTAREA INTERESELOR STATULUI , POTRIVIT DIPOZITIILOR

20.25

300,00

120,00

110,00

20,00

50.00

LEGALE

ALTE CHELTUIELI

20.30

1.603,75

455,00

475,00

507,00

166,75

RECLAMA SI PUBLICITATE

20.30.01

89,00

25,00

35,00

10,00

19,00

PROTOCOL SI REPREZENTARE

20.30.02

153,75

20,00

105,00

5,00

23.75

PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA

20.30.03

96,00

40,00

35,00

11,00

10,00

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20.30.30

1.265,00

370.00

300,00

481,00

114,00

CHELTUIELI DE CAPI TAL (70=71*72)

70

1.133,10

147,60

153,00

399,00

433.50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.133,10

147.60

153.00

399,00

433.50

ACTIVI-: FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

71.01

1.133,10

147,60

153,00

399,00

433.5’0

CONSTRUCȚII

71.01.01

52,00

0,00

32,00

20.00

0,00

MAȘINI. ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

71.01.02

53,50

0,00

21,00

32,50

0.00

MOBILIER. APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

71.01.03

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

997,60

147,60

100,00

346.50

403.50

Total

27.199,85

6.873,70

7.387,00

6.464,00

6.475,15

Denumirea indic rilor

SEF SERVICIU BUGET

Tip Buget Funcțional An


02 - BUGETUL LOCAL

84.50 - ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

2009


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

CHELTUIELI

B

5.470,00

30,00

0,00

2.560,00

2.880,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

5.470,00

30,00

0,00

2.560,00

2.880,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.470,00

30,00

0,00

2.560,00

2.880,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

5.470,00

30,00

0,00

2.560,00

2.880,00

CONSTRUCȚII

71.01.01

5.440,00

0,00

0,00

2.560,00

2.880,00

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

5.470,00

30,00

0,00     2.560,00     2.880,00


Total


ORDONATOR DESEF SERVICIU,-BUGET


Unitate      CENTRALIZATOR VENITURI PROPRII


Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 84.03.01 - DRUMURI SI PODURI


An          2009


MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

TrimI

Trim II

Trim HI

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5


CENTRALIZATOR VENITURI PROPRII


CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII


REPARAȚII CURENTE

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE )

CONSTRUCȚII

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE

RAMBURSĂRI DE CREDITE AFERENTE DATORIEI PUBLICE EXTERNE LOCALE

RAMBURSĂRI DE CREDITE INTERNE

RAMBURSĂRI DE CREDITE AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE


Total


ORDONATOR
B                85.428,17   3.947,00    14.716,40    36.445,37    30.319,40

01                30.820,20   2.120,00     6.477,40    13.587,25     8.635,55

20                30.820,20   2.120,00     6.477,40    13.587,25     8.635,55

2002             30.820,20   2.120,00     6.477,40    13.587,25     8.635,55

 • 70               47.930,97    277,00     6.509,00    21.218,12    19.926,85

 • 71               47.930,97    277^0     6.509,00    21.218,12    19.926,85

7L01             47.930,97    277,00     6.509,00    21.218,12    19.926,85

71.01.01           47.930,97     277,00     6.509,00    21.218,12    19.926,85

79                 6.677,00   1.550,00      1.730,00     1.640,00     1.757,00

81                 6.677,00   1.550,00      1.730,00     1.640,00      1.757,00

8L0Î               6.140,00   1.550,00      1.730,00     1.640,00      L220,00

81.01.05            6.140,00   1.550,00     1.730,00     1.640,00      1.220,00

8L02                537,00       OJÎO         0^00         0^00       537,00

81.02.05              537,00       (\00         0^00         0J)0       537,00

85.428,17   3.947,00    14.716,40    36.445,37    30.319,40

SEF SERVICIU BUGET

$


Unitate


TVA


Tip Buget 02 - BUGETUL LOCAL

Funcțional 84.03.01 - DRUMURI SI PODURI

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

TVA

CHELTUIELI

B

9.123,00

3.500,00

2.000,00

2.000,00

1.623,00

CHELTUIELI CURENTE

01

9.123,00

3.500,00

2.000,00

2.000,00

1.623,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

9.123,00

3.500,00

2.000,00

2.000,00

1.623,00

REPARAȚII CURENTE

20.02

9.123,00

3.500,00

2.000,00

2.000,00

1.623,00

9.123,00   3.500,00     2.000,00     2.000,00      1.623,00


Total
SEF SERVICIU BUGETUnitate Tip Buget Funcțional


ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

02 - BUGETUL LOCAL

87.04 - TURISM

An          2009

MII LEI


Denumirea indicatorilor

Cod indic

Total

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

1

2

3

4

5

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI

B

200,00

0,00

0,00

100,00

100,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

200,00

0,00

0,00

100,00

100.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

200,00

0,00

0,00

100,00

100,00

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71.01

200,00

0,00

0,00

100,00

100.00

ALTE ACTIVE FIXE

71.01.30

200,00

0,00

0,00

100.00

100,00

Total                                                                   .         ,

200,00

0,00

0,00

100,00

100,00

ORDONATOR D:


•ITE


SEF SERVICIU BUGET