Hotărârea nr. 30/2009

Hotărârea.nr.30 - privind desemnarea domnului consilier judeţean Hârşovescu Silviu Ştefan, ca membru în Comisia de specialitate nr. 2 – de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.ro
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 30

din data de 30.03.2009

- privind desemnarea domnului consilier județean Hârșovescu Silviu Ștefan, ca membru în Comisia de specialitate nr. 2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2009;

Analizând cererea domnului Hârșovescu Silviu Ștefan, înregistrată sub nr. 1792/05.03.2009, prin care acesta își exprimă opțiunea de a activa ca membru în Comisia de specialitate nr. 2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere dispozițiile art. 54 și art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic - Se desemnează domnul consilier județean Hârșovescu Silviu Ștefan, ca membru în Comisia de specialitate nr. 2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

'E,

/


PREȘEDINȚI

Aristotel Cățn escu

Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

C\

i