Hotărârea nr. 3/2009

privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Staicu Dumitru Florian, prin demisie


ROMANȚA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


E-mail:office@judbrasov. ro


HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 13.02.2009

privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Staicu Dumitru Florian, prin demisie

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 13 februarie 2009

Analizând adresa înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 12171/22.12.2008, prin care domnul Staicu Dumitru Florian renunță la calitatea de consilier județean, precum și referatul înregistrat sub nr.12171/16.01.2009 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Staicu Dumitru Florian, prin demisie, precum și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta;

Având în vedere dispozițiile art.9 alin.(2) lit.”a”, precum și art.10 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Staicu Dumitru Florian.

Art.2. - Se declară vacant locul de consilier județean ocupat de domnul Staicu Dumitru Florian.

/ PREȘEDINTE Aristotel CăncescuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău