Hotărârea nr. 29/2009

Hotărârea.nr.29 - privind desemnarea doamnei consilier judeţean Secară Eugenia Maria, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 – studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe

ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 29

din data de 30.03.2009

- privind desemnarea doamnei consilier județean Secară Eugenia Maria, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2009;

Analizând cererea doamnei Secară Eugenia Maria, înregistrată sub nr. 1791/05.03.2009, prin care aceasta își exprimă opțiunea de a activa ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. 54 și art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE.

Art.unic - Se desemnează doamna consilier județean Secară Eugenia Maria, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1 - studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

PREȘEDINTE,//

Aristotel Cănjpescu


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău