Hotărârea nr. 279/2009

Hotărârea.nr.279 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 15.12.2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.279

din data de 15.12.2009

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 15.12.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15.12.2009;

Analizând Dispoziția nr.585/10.12.2009 emisă de către președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 15.12.2009, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art.54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, la punctul 10 Diverse, a unui număr de 4 propuneri, formulate de W președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 6 propuneri formulate de consilierii județeni, în plenul consiliului județean.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 15.12.2009, cu modificările propuse.Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău