Hotărârea nr. 275/2009

Hotărârea.nr.275 - privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.600 lei d-lui Marin Dan pentru realizarea testelor medicale în vederea stabilirii tratamentului necesar fiicei sale încadrată în gradul de handicap grav


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.275

din data de 15.12.2009

privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.600 lei d-lui Marin Dan pentru realizarea testelor medicale în vederea stabilirii tratamentului necesar fiicei sale încadrată în gradul de handicap grav

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15.12.2009 ;

Analizând propunerea d-lui consilier județean Grapă Sebastian privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1.600 lei d-lui Marin Dan pentru realizarea testelor medicale în vederea stabilirii tratamentului necesar fiicei sale încadrată în gradul de handicap grav;

Având în vedere dispozițiile art.942 din Codul Civil coroborat cu art.15 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.91 alin.(l) lit.d și alin.(5) lit.a pct.2 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar , în sumă de 1.600 lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2009, Cap.68.02 - Asigurări și Asistență Socială, d-lui Marin Dan, domiciliat în municipiul Săcele, strada Rodnei nr.62, având CNP nr. 1620417084458, pentru realizarea testelor medicale în vederea stabilirii tratamentului necesar fiicei sale Alexandra Marin, minoră, încadrată în gradul de handicap grav.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Economică.

PREȘEDINȚI Aristotel CaneContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău