Hotărârea nr. 274/2009

Hotărârea.nr.274 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Copiii de Cristal Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei.

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.274

din data de 15.12.2009

privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația Copiii de Cristal Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15.12.2009 ;

Analizând propunerea domnului consilier județean Grapă Sebastian privind cooperarea Județului Brașov cu Asociația Copiii de Cristal Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, din care: 10.000 lei pentru tipărirea de materiale informative asupra autismului și a tulburărilor asociate acestora și pentru suportarea costurilor de deplasare a trei voluntari ai asociației la cursul Terapia copilului și adolescentului cu autism organizat de Asociația de Psihologie a Copilului și Adolescentului din România și 5.000 lei pentru acoperirea nevoilor de tratament și terapie pentru tânărul Puiu Ciprian;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) Iit.”e” și alin.(6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Asociația Copiii de Cristal Brașov și finanțarea cu suma de 15.000 lei, care va fi alocată în bugetul județului Brașov pe anul 2010, după cum urmează:

  • •  10.000 lei pentru tipărirea de materiale informative asupra autismului și a tulburărilor asociate acestora și pentru suportarea costurilor de deplasare a trei voluntari ai asociației la cursul Terapia copilului și adolescentului cu autism, organizat de Asociația de Psihologie a Copilului și Adolescentului din România;

  • •  5.000 lei pentru acoperirea nevoilor de tratament și terapie pentru tânărul Puiu Ciprian.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău