Hotărârea nr. 271/2009

Hotărârea.nr.271 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


2200, Brașov, jud.Brașov


Tel.: 068-410777


Cod F-16Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 271

din data de 15.12.2009

- privind aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15 decembrie 2009;

Analizând referatul nr. 10373/14.12.2009, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru anul 2009, al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, cu următoarele modificări:

  • - transformarea postului de referent clasa III, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare, în consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare, conform art. 9, alin.(2) din OGR nr.6/2007;

- transformarea postului de referent clasa III, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, în consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare, conform art. 9, alin.(2) din OGR nr.6/2007;

  • - transformarea postului de referent clasa III, grad profesional asistent, treapta 2 de salarizare, în consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare, conform art. 9, alin.(2) din OGR nr.6/2007;

- transformarea postului de referent IA, în consilier IA, conform art. 8 din OGR nr. 10/2007:


Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.(a) și alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 9, alin.(2) din OGR nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici in anul 2007, aprobată prin Legea nr.232/2007, precum și dispozițiile art. 8 din OGR nr. 10/2007, aprobată prin Legea nr. 231/2007:

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Anexa nr.... La HCJBV nr....


f

Aprobat


CONSILIUL JMfcTEAN BRAȘOV f


STAT DE FUNCȚII

Aparatul propriu al DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENTĂ A PERSOANEI BRAȘOV

_____       pentru luna decembrie 2009_____ __________________ ____________

Funcții pul

)lice de conducere

K

s

■i

6

1

Director

Consilier

s

I

superior

1

1

" 2,802

2

Contabil șef

Consilier

s

I

principal

1

1

2,274

3

Scf serviciu

Consilier juridic

s

I

superior

1

1

2,111

4

Sef serviciu

Consilier

s

I

superior

1

1

1,624

5

Sef serviciu

Consilier

s

I

principal

1

1

1.661

6

Șef serviciu

Consilier

s

I

superior

1

1

1,624

Funcții publice de execuție

44

45,824

1

Consilier juridic

s

I

superior

1

3

5,116

2

Consilier juridic

s

I

principal

1

1

1,111

3

Consilier juridic

s

I

asistent

2

2

1.759

4

Consilier juridic

s

I

asistent

3

3

2,241

5

Consilier juridic

s

I

debutant

2

1.398

6

Inspector

s

I

superior

1

1

1,624

7

Inspector

s

I

principal

1

1

1.111

8

Inspector

s

I

principal

3

l

915

9

Inspector

s

I

asistent

1

1

866

10

Consilier

s

I

superior

1

4

6,496

11

Consilier

s

I

principal

1

5

5.889

12

Consilier

s

I

principal

2

2

2,120

13

Consilier

s

1

asistent

1

3

2,598

14

Consilier

s

I

asistent

2

1

818

15

Consilier

s

I

asistent

3

3

2.241

16

Consilier

s

I

debutant

2

1.398

17

Referent

M

III

superior

1

7

6.770

18

Referent

M

III

principal

l

1

741

19

Referent

M

III

asistent

3

1

612

Posturi in regim contractual

12

11,303

20

Consilier

S

IA

4

5.046

21

Casier

M

I

1

829

22

Arhivar

M

II

1

735

23

Magaziner

M, G

II

1

744

24

îngrijitor

I

2

1.347

25

Șofer

2

1.866

26

Muncitor calificat

III

1

736

il aparat propriu                                                                                                    62                          69,223

Directo GabribfaCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr.... La HCJBV nr....

STAT DE FUNCȚII

Aparatul propriu al DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENTĂ A PERSOANEI BRAȘOV


pentru luna decembrie 2009


f

Aprobat


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Funcții publice de conducere

6

11        12,096

1

Director

Consilier

S

1

superior

1

1

2,802

2

Contabil șef

Consilier

S

I

principal

1

1

2,274

3

Sef serviciu

Consilier juridic

S

I

superior

1

1

2,111

4

Scf serviciu

Consilier

S

I

superior

1

1

1,624

5

Sef serviciu

Consilier

s

I

principal

1

1

1,661

6

Șef serviciu

Consilier

s

I

superior

1

1

1,624

Funcții publice de execuție

44

45,824

1

Consilier juridic

s

I

superior

1

3

5,116

2

Consilier juridic

s

I

principal

1

1

1,111

3

Consilier juridic

s

I

asistent

2

2

1,759

4

Consilier juridic

s

I

asistent

3

3

2,241

5

Consilier juridic

s

I

debutant

2

1,398

6

Inspector

s

1

superior

1

1

1,624

7

Inspector

s

1

principal

1

1

1,111

8

Inspector

s

I

principal

3

1

915

9

Inspector

s

I

asistent

1

1

866

10

Consilier

s

I

superior

1

4

6,496

11

Consilier

s

1

principal

1

5

5,889

12

Consilier

s

I

principal

2

2

2,120

13

Consilier

s

I

asistent

1

3

2,598

14

Consilier

s

I

asistent

2

1

818

15

Consilier

s

I

asistent

3

3

2,241

16

Consilier

s

I

debutant

2

1,398

17

Referent

M

III

superior

1

7

6,770

18

Referent

M

III

principal

1

1

741

19

Referent

M

III

asistent

3

1

612

Posturi in regim contractual

12

11,303

20

Consilier

S

IA

4

5,046

21

Casier

M

I

1

829

22

Arhivar

M

II

1

735

23

Magaziner

M, G

II

I

744

24

îngrijitor

I

2

1,347

25

Șofer

2

1,866

26

Muncitor calificat

III

1

736

d aparat propriu

62

69,223