Hotărârea nr. 270/2009

Hotărârea.nr.270 - privind suplimentarea veniturilor proprii ale Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţa Persoanelor Braşov cu suma de 5.500 lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a subvenţiei acordate de la bugetul judeţului Braşov pe trimestrul IV, cu încadrarea în acelaşi nivel de cheltuieli aprobate prin bugetul pe anul 2009.


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

22DD. Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@jodbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.270

din data de 15.12.2009

privind suplimentarea veniturilor proprii ale Direcției Județene Comunitare de Evidența Persoanelor Brașov cu suma de 5.500 lei, prin diminuarea cu aceeași sumă a subvenției acordate de la bugetul județului Brașov pe trimestrul IV, cu încadrarea în același nivel de cheltuieli aprobate prin bugetul pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15 decembrie 2009;

Analizând referatul nr.9940/3.12.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea suplimentării veniturilor proprii ale Direcției Județene Comunitare de Evidența Persoanelor Brașov cu suma de 5.500 lei, prin diminuarea cu aceeași sumă a subvenției acordate de la bugetul județului Brașov, pe trimestrul IV, cu încadrarea în același nivel de cheltuieli aprobate prin bugetul pe anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.l lit.b și alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

A

In temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea veniturilor proprii ale Direcției Județene Comunitare de Evidența Persoanelor Brașov cu suma de 5.500 lei, prin diminuarea cu aceeași sumă a subvenției acordate de la bugetul județului Brașov, pe trimestrul IV, cu încadrarea în același nivel de cheltuieli aprobate prin bugetul pe anul 2009.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău