Hotărârea nr. 262/2009

Hotărârea.nr.262 - privind delegarea către executivul Consiliului Judeţean Braşov a competenţelor privind rectificarea bugetului judeţului Braşov pe anul 2009


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

500007, Brașov, jud.Brașov Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.ro www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 262

din data de 15.12.2009

- privind delegarea către executivul Consiliului Județean Brașov a competențelor privind rectificarea bugetului județului Brașov pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 15.12.2009;

Ținând cont de propunerea formulată de Președintele Consiliului Județean V. Brașov domnul Aristotel Căncescu privind delegarea către executivul Consiliului Județean Brașov a competențelor privind rectificarea bugetului județului Brașov pe anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art. 20 lit. „h” din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și dispozițiile art. 91 alin. (3) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A.

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă delegarea către executivul Consiliului Județean Brașov a V competențelor privind rectificarea bugetului județului Brașov pe anul 2009.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, în exercitarea funcției de ordonator principal de credite, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău