Hotărârea nr. 261/2009

Hotărârea.nr.261 - privind modificarea repartizării pe localităţi a cotei de 20% din impozitul pe venit şi a taxei pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2009.

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean


2200, Brașov. jud.Brașov

Tel.: O2E8-4ID777

Fax: D2B8-47557B

E-mail:office®judbrasDv.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.261

din data de 15.12.2009

privind modificarea repartizării pe localități a cotei de 20% din impozitul pe venit și a taxei pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 15 decembrie 2009;

Analizând referatul nr. 10262/10.12.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune modificarea repartizării pe localități a cotei de 20% din impozitul pe venit și a taxei pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2009;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de comisiile de specialitate nr.l și nr.6 ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 33 alin.l și alin.3 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea repartizării pe localități a cotei de 20% din impozitul pe venit și a taxei pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor pe anul 2009, conform anexelor nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea nr.36/2009 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea repartizării pe localități a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate județului Brașov pe anul 2009 și Hotărârea nr.37/2009 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea repartizării pe localități a 20% din sumele din impozitul pe venit pe anul 2009 se modifică în mod corespunzător.Anexa nr. 1 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA PT. ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2009

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN RECTIFICAT

1

Brașov

0.00

2

Codlea

182.00

3

Fagaras

196.00

4

Sacele

182.00

TOTAL MUNICIPII

560.00

5

Ghimbav

175.00

6

Predeal

175.00

7

Râșnov

200.00

8

Rupea

182.00

9

Victoria

273.00

10

Zarnesti

200.00

TOTAL ORAȘE

1,205.00

11

Apata

200.00

12

Augustin

136.00

13

Beclean

150.00

14

Bod

150.00

15

Bran

232.00

16

Budila

144.00

17

Bunesti

100.00

18

Cata

100.00

19

Cincu

150.00

20

Comana

100.00

21

Cristian

150.00

22

Crizbav

79.00

23

Dragus

225.00

24

Dumbravita

100.00

25

Feldioara

200.00

26

Fundata

100.00

27

Harseni

180.00

28

Halchiu

170.00

29

Harman

100.00

30

Hoghiz

250.00

31

Holbav

300.00

32

Ho mo rod

226.00

33

Jibert

190.00

34

Lisa

200.00

35

Mandra

200.00

36

Maierus

200.00

37

Moieciu

150.00

38

Ormenis

200.00

39

Parau

100.00

40

Poiana Mărului

108.00

41

Prejmer

300.00

Anexa nr. 1 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA PT. ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2009

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN RECTIFICAT

42

Racos

150.00

43

Recea

180.00

44

Sambata de Sus

182.00

45

Sin petru

200.00

46

Sercaia

200.00

47

Sinea

154.00

48

Sinea Noua

200.00

49

Soars

46.00

50

Tarlungeni

300.00

51

Teliu

250.00

52

Ticus

200.00

53

Ucea

100.00

54

Ungra

200.00

55

Vama Buzăului

250.00

56

Vistea

90.00

57

Voila

200.00

58

Vulcan

270.00

TOTAL COMUNE

8,362.00

TOTAL GENERAL

10,127.00

PREȘEDINTE,

Aristotel Can^gfecu


z


MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN RECTIFICAT

1

Brașov

0.00

2

Codlea

1,203.00

3

Fagaras

2,209.00

4

Sacele

1,544.00

TOTAL MUNICIPII

4,956.00

5

Ghimbav

250.00

6

Predeal

510.00

7

Râșnov

1,450.00

8

Rupea

1,182.00

9

Victoria

725.00

10

Zamesti

1,220.00

TOTAL ORAȘE

5,337.00

11

Apata

300.00

12

Augustin

496.00

13

Beclean

600.00

14

Bod

420.00

15

Bran

460.00

16

Budila

592.00

17

Bunesti

369.00

18

Cata

569.00

19

Cincu

620.00

20

Comana

780.00

21

Cristian

320.00

22

Crizbav

553.00

23

Dragus

377.00

24

Dumbravita

569.00

25

Feldioara

775.00

26

Fundata

346.00

27

Harseni

270.00

28

Halchiu

600.00

29

Harman

346.00

30

Hoghiz

520.00

31

Holbav

470.00

32

Homorod

272.00

33

Jibert

351.00

34

Lisa

704.00

35

Mandra

1,000.00

36

Maierus

370.00

37

Moieciu

420.00

38

Ormenis

672.00

39

Parau

125.00

40

Poiana Mărului

252.00

41

Prejmer

1,050.00

42

Racos

450.00

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN RECTIFICAT

43

Recea

272.00

44

Sambata de Sus

270.00

45

Sin petru

245.00

46

Sercaia

245.00

47

Sinea

298.00

48

Sinea Noua

450.00

49

Soars

452.00

50

Tarlungeni

500.00

51

Teliu

545.00

52

Ticus

100.00

53

Ucea

450.00

54

Ungra

670.00

55

Vama Buzăului

922.00

56

Vistea

497.00

57

Voila

520.00

58

Vulcan

272.00

TOTAL COMUNE

22,726.00

TOTAL GENERAL

33,019.00