Hotărârea nr. 259/2009

Hotărârea.nr.259 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 14 octombrie 2009.


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.259

din data 15.12.2009

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14 octombrie 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 15 decembrie 2009;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14 octombrie 2009;

Ținând cont de avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 6 și 8;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14 octombrie 2009.


PREȘEDINȚI

Aristotel Cănces’

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău