Hotărârea nr. 258/2009

Hotărârea.nr.258 - privind acordarea de către Consiliul Judeţean Braşov, prin Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, a unui sprijin, localităţilor din judeţ, în vederea optimizării accesării fondurilor nerambursabile şi în special al fondurilor structurale


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:officB@judbrasov.ro
Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.258

din data de 29.10.2009

privind acordarea de către Consiliul Județean Brașov, prin Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, a unui sprijin, localităților din județ, în vederea optimizării accesării fondurilor nerambursabile și în special al fondurilor structurale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 29.10.2009;

Analizând propunerea făcută de domnul consilier județean Maxim Adrian, privind acordarea de către Consiliul Județean Brașov, prin Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, a unui sprijin, localităților din județ, în vederea optimizării accesării fondurilor nerambursabile și în special al fondurilor structurale;

Ținând cont de faptul că Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov este un instrument instituțional la care au acces toate localitățile județului Brașov și care este finanțat preponderent de către Consiliul Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Consiliul Județean Brașov prin Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov va sprijini toate localitățile județului, atât cele care sunt membre ADDJB, cât și pe cele care până în prezent nu au aderat la această asociație, în vederea optimizării accesării fondurilor nerambursabile și în special al fondurilor structurale, în baza solicitărilor scrise a acestora.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la  îndeplinire a prezentei Jiotărâri, prin Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului A

V '. CD I ■V <>7

• ’’    . Z


Brașov.PREȘEDIN Aristotel Căncesbu


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău