Hotărârea nr. 257/2009

Hotărârea.nr.257 - privind aprobarea modificării listei de investii, pe anul 2009, la Cap. 67.02 – Cultura, Recreere şi Religie

JUDEȚUL BRAȘOV


ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul JudețeanCod F-16


HOTĂRÂREA NR.257

din data de 29.10.2009

- privind aprobarea modificării listei de investii, pe anul 2009, la Cap. 67.02 - Cultura, Recreere și Religie

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 29.10.2009

Analizând referatul nr.8902/28.10.2009 întocmit de către Direcția Investiții, Urbanism și < ^Amenajarea Teritoriului precum și propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov a domnului Kovacs Attila vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov privind aprobarea modificării listei de investii, pe anul 2009, prin introducerea în lista de investiții a poziției .^Placă comemorativă Halasy Gyula jr”, la Cap.67.02 - Cultură Recreere și Religie cu valoarea de 8.000 lei prin diminuarea cu aceeași suma la Cap.67.02 - Cultură, Recreere și Religie, poziția - Lucrări și proiecte nenominalizate;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea listei de investii, pe anul 2009, prin introducerea în lista de investiții a poziției „Placă comemorativă Halasy Gyula jr”, la Cap.67.02 - Cultură Recreere și Religie cu valoarea de 8.000 lei și diminuarea cu aceeași suma la Cap.67.02 - Cultură, Recreere și Religie, poziția - Lucrări și proiecte nenominalizate.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău