Hotărârea nr. 256/2009

Hotărârea.nr.256 - privind aprobarea suplimentării listei de investiţii pe anul 2009 la Cap.84.02, - Transporturi , poziţia 71.01.01 „DJ 104 j Calbor – Boholţ, km 27+476-31+723” cu 1.452 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi sumă la Cap. 84.02 – Transporturi, poziţia 71.01.01 – DJ 103 A, km 14+000-39+730, sector 1, km 14+000-21+300

ROMANIA

Bd. Eroilor, nr. 5

JUDEȚUL B R A Ș O Vîel.: 068410777  ?

’                                   Fax: 068-475576

E-mail:office@judbrasov.ro

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.256

din data 29.10.2009

- privind aprobarea suplimentării listei de investiții pe anul 2009 la Cap.84.02, -Transporturi , poziția 71.01.01      104 j Calbor - Boholț, km 27+476-31+723” cu

1.452 mii lei, prin diminuarea cu aceeași suma la Cap. 84.02 - Transporturi, poziția 71.01.01 -DJ 103 A, km 14+000-39+730, sector l,km 14+000-21+300

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 29.10.2009

Analizând referatul nr. 8904/28.10.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului precum și propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov a domnului președinte Aristotel Căncescu privind suplimentarea listei de investiții pe anul 2009 la Cap.84.02, - Transporturi , poziția 71.01.01 „DJ 104 j Calbor - Boholț, km 27+476-31+723” cu 1.452 mii lei, prin diminuarea cu aceeași suma la Cap. 84.02 - Transporturi, poziția 71.01.01 - DJ 103 A, km 14+000-39+730, sector 1, km 14+000-21+300;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.(b) și alin.3 lit.”a” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă suplimentarea listei de investiții pe anul 2009 la Cap.84.02, -Transporturi , poziția 71.01.01 „DJ 104 j Calbor - Boholț, km 27+476-31+723” cu 1.452 mii lei, prin diminuarea cu aceeași suma la Cap. 84.02 - Transporturi, poziția 71.01.01 - DJ 103 A, km 14+000-39+730, sector 1, km 14+000-21+300.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a

prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția


Contrasemnează, SECRETAR


Mariana Țihărău