Hotărârea nr. 255/2009

Hotărârea.nr.255 - privind nominalizarea membrilor comisiei speciale de analiză a sumelor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului local din data de 6 decembrie 2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


E-mail:office@judbra sov.ro


Cod F-16
HOTĂRÂREA NR.255

din data de 29.10.2009

privind nominalizarea membrilor comisiei speciale de analiză a sumelor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului local din data de 6 decembrie 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 29.10.2009;

Analizând propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu privind nominalizarea domnilor consilieri județeni: Ungureanu Vasile, Minea Luana, Boeriu Ioan Iancu, Grapă Sebastian și Drăghici Gabriel -Cristian ca membrii ai comisiei speciale, care va analiza sumele necesare a fi alocate din bugetul județului Brașov pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului local din data de 6 decembrie 2009, după cum urmează ;

Având în vedere dispozițiile art. 54, alin.(7) și art. 98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă nominalizarea domnilor consilieri județeni: Ungureanu Vasile, Minea Luana, Boeriu Ioan Iancu, Grapă Sebastian și Drăghici Gabriel - Cristian, ca membrii ai comisiei speciale de analiză a sumelor necesare a fi alocate din bugetul județului Brașov pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului local din data de 6 decembrie 2009.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău