Hotărârea nr. 254/2009

Hotărârea.nr.254 - privind constituirea unei comisii speciale de analiză a sumelor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului local din data de 6 decembrie 2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 0268-410777

Fax: 0268-475576
E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.254

din data de 29.10.2009

privind constituirea unei comisii speciale de analiză a sumelor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului local din data de 6 decembrie 2009;

W Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 29.10.2009 ;

Analizând propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu privind constituirea unei comisii speciale, care va analiza sumele necesare a fi alocate din bugetul județului Brașov pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului local din data de 6 decembrie 2009;

Având în vedere dispozițiile art. 54, alin.(7) și art. 98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă constituirea unei comisii speciale de analiză a sumelor necesare a fi alocate din bugetul județului Brașov pentru punerea în aplicare a Hotărârii nr.252/29.10.2009 a Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Rezultatele analizei și propunerile comisiei vor fi prezentate plenului Consiliului Județean Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău