Hotărârea nr. 252/2009

Hotărârea.nr.252 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.10.2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.252

din data de 29.10.2009

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 octombrie 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 29 octombrie 2009;

Analizând Dispoziția nr. 488/26.10.2009 a Președintelui Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 29 octombrie 2009, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov, a unui număr de 3 propuneri formulate în plenul consiliului județean.

Art.2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.10.2009 cu modificările propuse.

PREȘEDINȚI Aristotel CăncejContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău