Hotărârea nr. 248/2009

Hotărârea nr. 248- privind aprobarea reorganizării Centrului de Readaptare Funcţională pentru Deficienţi de Vedere Tardivi


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

E-mail:officE@judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.248 din data de 14.10.2009

privind aprobarea reorganizării Centrului de Readaptare Funcțională Pentru Deficienții de Vedere Tardivi

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14.10.2009;

Analizând propunerea formulată de domnul consilier județean Grapă Sebastian, precum și adresa înregistrată sub nr.8385/13.10.2009, întocmită de către Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov, prin care se supune aprobării reorganizarea Centrului de Readaptare Funcțională Pentru Deficienții de Vedere Tardivi, ca instituție publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.a și alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și art.19 alin.l lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/20bl, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 1.12.2009 se aprobă înființarea ca instituție publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean Brașov a Centrului de Readaptare Funcțională Pentru Deficienții de Vedere Tardivi, prin scoaterea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu respectarea prevederilor legale.

Centrul de Readaptare Funcțională Pentru Deficienții de Vedere Tardivi va avea sediul în Municipiul Brașov, str.Castelului nr.106.

Art.2.- Se aprobă asocierea Județului Brașov cu Asociația Nevăzătorilor din România -Filiala Brașov în vederea asigurării managementului Centrului de Readaptare Funcțională Pentru Deficienții de Vedere Tardivi, urmând ca finanțarea să fie asigurată de către Consiliul Județean Brașov.

Art,3.- Predarea - primirea Centrului de Readaptare Funcțională Pentru Deficienții de Vedere Tardivi se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Brașov în baza unui protocol.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Contrasemnează,


SECRETAR Marianaihărău


(/IM,