Hotărârea nr. 245/2009

Hotărârea.nr. 245- privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbarcea” – Braşov”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 245 din data de 14.10.2009

- privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbarcea” - Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14 octombrie 2009;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 8413/14.10.2009, întocmit de către Direcția Coordonare, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea depunerii de către Consiliul Județean Brașov, în calitate de solicitant, a aplicației cu titlul: „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie .,Dr. Ioan Aurel Sbarcea” - Brașov”, în vederea obținerii cofinanțării prin Programul Operațional Regional (P.O.R.), Axa 3.1; Valoarea totală a proiectului menționat este de 1.925.990 lei, din care 1.618.482 lei -cheltuieli eligibile și 307.510 lei - cheltuieli neeligibile; în referat se precizează, totodată că:

- se solicită aprobarea numirii unității sanitare „Spital Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbarcea” - Brașov”, care își desfășoară activitatea în imobilul ce va fi supus reabilitării prin proiectul menționat, ca unitate sanitară beneficiară finală a proiectului;

-Consiliul Județean Brașov, în calitate de solicitant, va suporta din bugetul propriu pe anul 2010. în cazul aprobării proiectului, suma de 32.370 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile și suma de 307.510 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile;

-în cazul aprobării proiectului, Consiliul Județean Brașov va aloca sumele necesare implementării, până la rambursarea cheltuielilor de către autoritatea de management;

-se solicită aprobarea documentației necesare întocmirii aplicației;

Având în vedere art.190, alin. (1), lit.”b” și alin.(3) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în

1 domeniul sănătății, art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5), lit.”a”, pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă depunerea de către Județul Brașov, în calitate de solicitant, a aplicației cu titlul: „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbarcea” - Brașov”, în vederea obținerii cofinanării prin Programul Operațional Regional (POR), Axa 3.1.

Art.2 - Se aprobă bugetul total al proiectului în sumă de 1.925.990 lei, din care 1.618.482 lei -cheltuieli eligibile și 307.510 lei - cheltuieli neeligibile.

Art.3 -„Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbarcea” - Brașov” va avea calitatea de unitate sanitară beneficiară finală a proiectului.

Art.4 - Se aprobă documentația necesară întocmirii aplicației - „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbarcea” - Brașov”.

Art.5 -Suma de 307.510 lei - reprezentând cheltuieli neeligibile și suma de 32.370 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, urmează a fi suportate din bugetul județului Brașov pe anul 2010, în situația în care proiectul va fi aprobat. Sumele necesare implementării, se vor aloca până la rambursarea cheltuielilor, de către autoritatea de management.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Coordonare, Integrare Europeană și Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTEI

Aristotel Căncesiț


Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău