Hotărârea nr. 237/2009

Hotărârea.nr. 237 - privind acordarea unei distincţii de excelenţă în sport pentru contribuţia adusă la promovarea imaginii Judeţului Braşov şi premierea domnilor Rareş Dumitrescu şi Mihai Covaliu


ROMÂNIA


Bd. Eroilor, nr. 5 2200, Brașov, jud.Brașov Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-

Consiliul Județean


JUDEȚUL BRAȘOV
Cod F- 16


HOTĂRÂREA NR.237

din 14 octombrie 2009

privind acordarea unei distincții de excelență în sport pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Județului Brașov și premierea domnilor Rareș Dumitrescu și Mi hai Covaliu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14.10.2009

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de domnului consilier județean Crăciun Dragoș, prin care propune acordarea unei distincții de excelență în sport pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Județului Brașov și premierea domnilor Rareș Dumitrescu și Mihai Covaliu pentru rezultatele obținute la Campionatul Mondial de scrimă -sabie din Antalya- Turcia;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.d, alin. (5) lit. „a” pct. 6 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l - Se aprobă acordarea unui distincții de excelență < în sport, pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Județului Brașov și a unui premiu, în valoare de 3.000 lei, din bugetul Consiliului Județean aprobat pe anul 2009, capitolul 67.02. -Cultură, recreere și religie- premieri nenominalizate, domnului Rareș Dumitrescu, care a obținut la Campionatul Mondial de scrimă - sabie din Antalya - Turcia, medalia de aur pe echipe și medalia de argint la individual.

Art.2. - Se aprobă acordarea unei distincții de excelență în sport, pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Județului Brașov și a unui premiu în valoare de 3.000 de lei, din bugetul Consiliului Județean aprobat pe anul 2009, capitolul 67.02. - Cultură, recreere și religie - premieri nenominalizate, domnului Mihai Covaliu -antrenorul domnului Rareș Dumitrescu, pentru rezultatele obinute la Campionatul Mondial de scrimă din Antalya -Turcia.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Djr6cția Administrație Publica Locală și Direcția Economică.PREȘED Aristotel Că


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Țihărău