Hotărârea nr. 231/2009

Hotărârea.nr. 231 - privind aprobarea modificării repartizării pe localităţi a cotei de 20% din TVA pentru echilibrare pe anul 2009


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.231

din data de 14.10.2009

privind aprobarea modificării repartizării pe localități a cotei de 20% din TVA pentru echilibrare pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14.10.2009;

Analizând referatul nr. 83 92/13.10.2009 prin care se propune aprobarea modificării repartizării pe localități a cotei de 20% din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art.33 alin 1 și alin.3 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

A

In temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea repartizării pe localități a cotei de 20% din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


PREȘED Aristotel Ci :u


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA PT. ECHILIBRAREA

BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2009

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

1

Brașov

0.00

2

Codlea

148.48

3

Fagaras

225.70

4

Sacele

148.48

TOTAL MUNICIPII

522.66

5

Ghimbav

179.67

6

Predeal

142.77

7

Râșnov

220.23

8

Rupea

148.48

9

Victoria

222.71

10

Zarnesti

337.71

TOTAL ORAȘE

1,251.57

11

Apata

215.56

12

Augustin

110.94

13

Beclean

165.56

14

Bod

154.67

15

Bran

189.27

16

Budila

159.19

17

Bunesti

115.19

18

Cata

115.19

19

Cincu

154.67

20

Comana

117.12

21

Cristian

154.67

22

Crizbav

110.95

23

Dragus

183.55

24

Dumbravita

115.19

25

Feldioara

218.37

26

Fundata

115.19

27

Harseni

146.84

28

Halchiu

174.67

29

Harman

115.19

30

Hoghiz

254.67

31

Holbav

304.67

32

Homorod

184.37

33

Jibert

155.00

34

Lisa

213.50

35

Mandra

210.89

36

Maierus

215.19

37

Moieciu

154.67

38

Ormenis

215.56

39

Parau

107.78

40

Poiana Mărului

115.78

|       41 Prejmer

304.67

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA PT. ECHILIBRAREA

BUGETELOR LOCALE PE ANUL 2009

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

42

Racos

161.69

43

Recea

146.84

44

Sambata de Sus

148.48

45

Sin petru

215.19

46

Sercaia

215.56

47

Sinea

125.63

48

Sinea Noua

215.56

49

Soars

37.53

50

Tarlungeni

315.56

51

Teliu

265.19

52

Ticus

163.16

53

Ucea

115.19

54

Ungra

204.67

55

Vama Buzăului

254.67

56

Vistea

73.42

57

Voila

204.67

58

Vulcan

278.03

TOTAL COMUNE

8,409.77

TOTAL GENERAL

z              10,184.00

PRESEDlNTiE,/ Aristotel Ca notes cu