Hotărârea nr. 230/2009

Hotărârea.nr. 230 - privind aprobarea modificării repartizării pe localităţi a cotei de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrare pe anul 2009


ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.230

din data de 14.10.2009

privind aprobarea modificării repartizării pe localități a cotei de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrare pe anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14.10.2009;

Analizând referatul nr.8392/13.10.2009 prin care se propune aprobarea modificării repartizării pe localități a cotei de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art.33 alin 1 și alin.3 lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă modificarea repartizării pe localități a cotei de 20% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE Aristotel CăiUescu


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


SUME DE ECHILIBRARE DIN COTA DE 22% IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2009

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

1

Brașov

0.00

2

Codlea

887.67

3

Fagaras

1,965.23

4

Sacele

1,184.66

TOTAL MUNICIPII

4,037.56

5

Ghimbav

250.33

6

Predeal

416.10

7

Râșnov

1,559.77

8

Rupea

964.37

9

Victoria

591.51

10

Zarnesti

1,747.29

TOTAL ORAȘE

5,529.37

11

Apata

284.44

12

Augustin

404.68

13

Beclean

384.44

14

Bod

375.33

15

Bran

326.35

16

Budila

582.42

17

Bunesti

382.42

18

Cata

582.42

19

Cincu

575.33

20

Comana

692.88

21

Cristian

275.33

22

Crizbav

404.68

23

Dragus

295.35

24

Dumbravita

582.42

25

Feldioara

599.68

26

Fundata

382.42

27

Harseni

220.28

28

Halchiu

555.33

29

Harman

382.42

30

Hoghiz

475.33

31

Holbav

425.33

32

Ho mo rod

221.92

33

Jibert

286.37

34

Lisa

373.26

35

Mandra

659.11

36

Maierus

360.42

37

Moieciu

375.33

38

Ormenis

656.44

39

Parau

322.22

40

Poiana Mărului

294.22

41

Prejmer

925.33

42

Racos

413.47

SUME DE ECHILIBRARE DIN COTA DE 22% IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2009

MII LEI

Nr.crt

LOCALITATEA

PROGRAM AN

43

Recea

221.92

44

Sambata de Sus

220.29

45

Sinpetru

282.42

46

Sercaia

284.44

47

Sinea

243.13

48

Sinea Noua

284.44

49

Soars

368.78

50

Tarlungeni

484.44

51

Teliu

582.42

52

Ticus

81.59

53

Ucea

482.42

54

Ungra

625.33

55

Vama Buzăului

657.33

56

Vistea

405.50

57

Voila

425.33

58

Vulcan

314.22

TOTAL COMUNE

20,041.37

TOTAL GENERAL

29,608.30

PRESI Aristotel


ITr

cescu