Hotărârea nr. 228/2009

Hotărârea.nr. 228- aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 14.10.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

HOTĂRÂREA NR.228

din data de 14.10.2009

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14 octombrie 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 14 octombrie 2009;

Analizând Dispoziția nr. 463/09.10.2009 a Președintelui Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 14 octombrie 2009, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 13 propuneri, formulate de președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 4 propuneri formulate de consilierii județeni în plenul consiliului județean.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 14.10.2009 cu modificările propuse.Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău