Hotărârea nr. 225/2009

Hotărârea.nr.225 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.225

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 23.09.2009

Analizând referatul nr.7701/22.09.2009 întocmit de Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Aeroport Internațional Ghimbav” ;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art. 44 alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Investiții Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREȘEDINTE Aristotel CăncesContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AEROPORT INTERNAȚIONAL BRAȘOV-GHIMBAV

Aeroportul internațional Brasov-Ghimbav este destinat in principal populației județului Brașov si județelor învecinate, Covasna si Harghita. Aeroportul va oferi zboruri interne si internaționale, ca si zboruri publice charter înspre diferite destinații.

Prin acest proiect se creaza o noua si vitala poarta de acces la zona Brașov. Proiectul va reflecta aspirațiile comunității locale, ale zonei Brașov si întregii Romanii. Aeroportul va servi ca mijloc de promovare a caracterului dinamic si forței industriale a Brașovului. Va servi celei mai importante destinații turistice a tarii precum si populației in ansamblu, facilitând transportul către alte destinații din Uniunea Europeana. Aeroportul va contribui in mod semnificativ la creșterea produsului intern brut in regiune

Poziția aeroportului a fost aleasa in estul orașului Brașov datorita faptului ca orașul si zona turistica Poiana Brașov reprezintă sursele principale de trafic.

Aeroportul va oferi facilitați pentru transportul aerian al mărfurilor si pentru necesitați aviatice generale.

Proiectul este la cheie, Contractantul General fiind responsabil pentru toate lucrările aferente proiectării, amenajării si punerii in exploatare a Aeroportului. Proiectul include lucrări contractuale ca servicii de testare, școlarizare, logistica si implementare. Proiectul este de asemenea extins la operarea Aeroportului timp de 20 de ani, pe baza unui contract de concesiune.

Aeroportul include următoarele sisteme moderne:

 • •  O pista de rulare care permite decolarea si aterizarea in siguranța a aeronavelor de tip A330 sau B767

 • •  Un terminal pentru pasageri dimensionat pentru traficul imediat si pentru traficul crescut prevăzut in următorii 10 ani, permițând extinderea cu ușurința in viitor, cu întreruperea minima a serviciului.

 • •  Un terminal pentru marfa “cargo” dimensionat adecvat pentru dezvoltare in următorii 10 ani.

 • •  O parcare publica pentru autovehicule, care sa satisfaca cerințele pasagerilor si ale personalului Aeroportului.

 • •  O clădire de depozitare pentru echipamentul aferent rampei de parcare a avioanelor, echipamentul de manevra la sol si instalației de dejivrare.

 • •  O remiza de pompieri pentru adapostirea echipamentului si personalului

 • •  Un Turn de Control pentru asigurarea controlului traficului aerian conform recomandărilor ICAO si ROMATSA aferente.

 • •  O substatie electrica incluzând distribuția de energie electrica, impamantarea si protecția împotriva descărcărilor electrice.

 • •  Toate sistemele electrice/electronice necesare pentru navigație aeriana si comunicații moderne.

 • •  Sistem de alimentare cu combustibil pentru realimentarea avioanelor.

 • •  Amplasamentul Aeroportului va fi îngrădit cu gard pentru asigurarea protecției

l

• Cablare si canalizare subterana pentru toate utilitățile necesare in perimetrul Aeroportului (alimentare cu apa, canalizare, drenaj, distribuție de energie electrica si gaz)-

Instalațiile de mai sus vor fi realizate conform standardelor romanești pentru construcții, standardelor emise de către Autoritatea Aeronautica Civila Romana si practicilor internaționale recomandate de către ICAO.

Contractantul General va asigura tehnologii de ultima generație pentru noul Aeroport de la Brașov.

Doua zone principale se incadreaza in granițele aeroportului:

Zona de Aerodrom, incluzând pista de aterizare/decolare, caile de rulare, platforma/rampa de parcare a avioanelor, balizajul si sistemele electronice pentru aterizare instrumentala, si

Zona de Acces Public ,incluzând terminalul de pasageri si toate amenajările necesare operării.

Amenajările zonei de aerodrom vor include inițial:

 • •  O pista de aterizare/decolare cu dimensiuni aproximative de 2800 m x (45 m +2 x 7,5 m );

 • •  O platforma/rampa de parcare aeronave de aproximativ 300 m x 162 m;

 • •  Un sistem de navigație VOR/DME pentru apropiere instrumentala fara precizie;

 • •  Un sistem de aterizare instrumentala (ILS) cuprinzând emitatoare Localizer si Glide Path Categoria a ll-a pentru direcția principala de aterizare si Categoria I pentru direcția secundara;

 • •  Sistem de transmisiuni radio VHF pentru comunicații aer-sol;

 • •  O statie de observație meteorologica

 • •  Flexibilitate pentru a permite dezvoltări suplimentare ulterioare atat de infrastructura cat si de servicii

Pista de aterizare/decolare

Pista de aterizare/decolare principala propusa va avea o lungime de 2.800 m, cu 60 m <stopway> si 200 m <clearway> la ambele capete si este adecvata pentru aeronave de categoria 2 IATA cum ar fi Airbus A320-200 sau Boeing B737, care sunt anticipate pentru calatorii internaționale. Operarea de zboruri cu avioane de categoria 4 IATA (tipurile A330 si B767) este de asemenea permisa pentru pista de aterizare/decolare, caile de rulare si platforma de parcare propuse.

Pista de aterizare/decolare acomodează de asemenea aeronave de categoria 0 si 1 IATA (legaturi regionale) pentru a opera pe rute regionale.

S-a alocat spațiu intre pista de aterizare/decolare si platforma /rampa de parcare avioane pentru a permite o dezvoltare viitoare a doua cai de rulare de mare viteza, sau cai de rulare paralela parțiale, sau cai de rulare paralela complete, in funcție de cum o vor dicta cerințele de capacitate si planurile de extindere. Latimea pistei de aterizare/decolare va fi proiectata de 60 m, constând din 45 m plus doua acostamente simetrice de 7,5 m.

Pentru dezvoltarea inițiala proiectata pentru primii 10 ani de operare, platforma/rampa de parcare aeronave ar trebui sa aiba dimensiunile de 162 x 300 m, cu o capacitate de parcare pentru doua avioane A320-200/B-767 si doua avioane RJ/ATR-42/similare cu inversare tracțiune motoare, plus zona de dejivrare si poziții pentru aeronave cargo de tipul Categoria 2. Pentru prima etapa si pana Ia construcția viitoarei cai de rulare paralela, se propune amplasarea zonei de dejivrare la căpătui extrem vestic al platformei/rampei de parcare,fiind cea mai economica soluție deoarece construcția unei zone de dejivrare la distanta inca din prima etapa va influenta semnficativ costul construcției aeroportului, necesitând sa se asigure acces la calea de rulare, drenaj si transport spre o zona izolata.

O fasie libera de obstacole de 150 m pe fiecare parte a axului pistei va fi prevăzută in conformitate cu standardele ICAO. Un spațiu de rezerva adițional de 150 m va fi folosit pentru extinderea viitoare a cailor de rulare paralele pentru a asigura creșterea capacitatii, urmând recomandările ICAO.

In zona pistei de aterizare/decolare sunt prevăzute amplasamente pentru sisteme de navigație instrumentala (ILS) si balizaj pentru ambele direcții de apropiere. Aceste dotări usureaza semnificativ operarea aeroportului, luând in considerare locația sa in apropierea Carpatilor.

Sistemul de balizaj si navigație instrumentala trebuie sa fie adecvate pentru a susține operarea la un nivel acceptabil de disponibilitate aeroportuara atat ziua cat si noaptea.

w             O cale de rulare inițiala perpendiculara pe pista avand o lățime de 23 m in

conformitate cu standardele ICAO si lunga de aproximativ 250 m de la axul pistei de aterizare/decolare va face legătură cu platforma de parcare aeronave. Aceasta distanta va permite construcția viitoare a unei cai de rulare paralela legând ambele capete ale pistei de decolare/aterizare la platforma de parcare aeronave, dublând practic capacitatea pistei de decolare/aterizare prin eliminarea rulării pe suprafața sa.

In viitor va fi proiectata si implementata o configurație cu cai de rulare paralele pentru menținerea accesului si operării neîntrerupte a aeroportului prin deplasarea simultana a mai multor aeronave.

In prima etapa, axul caii de rulare perpendiculare pe pista va coincide cu cel al poziției principale de parcare trafic internațional a platformei de parcare, optimizând astfel traficul aeronavelor. Calea de rulare va fi prevăzută cu aceeași structura de pavaj ca si pista de de decolare/aterizare. Calea de rulare si zonele de mișcare ale aeronavelor pe platforma de parcare vor fi marcate cu un marcaj de ghidare (linie centrala si benzi laterale) iar conturul caii de rulare va fi luminat in conformitate cu standardele ICAO.

Terminalul de pasageri

Terminalul de pasageri este proiectat pentru a procesa pasageri in condiții de vârf, condiții care apar in mod tipic la ore de vârf atunci când aeronavele sosesc si pleaca.

Se propune inițial o investiție modesta pentru terminalul de pasageri, care va fi folosita la deschiderea Aeroportului. Acesta va fi proiectat pentru a fi extins cu ușurința pe măsură creșterii traficului de pasageri, confirmării sursei inițiale de venit si actualizării planului cu datele statistice actuale de trafic pasageri si profil al solicitărilor.

Clădirea terminalului are suprafața de 7.200 mp, destinata traficului intern si internațional pentru pana la 1.246.000 de pasageri pe an cu o incarnare de vârf de 300 PAX/ora (acces pasageri pe ora) dispus intr-un proiect tipic de flux pe doua nivele de circulație. In consecința, suprafața alocata pe pasager E.D. (sosit/plecat) este de 24 mp, zonele operative desemnate pentru pasageri si manipularea bagajelor fiind concepute intr-o configurație flexibila care asigura incarcare ridicata la ore de vârf.

Terminalul va permite un grad de utilizare la ore de vârf mai ridicat prin abordarea unui plan rațional de zboruri de-a lungul primilor 10 ani, iar operarea se poate extinde de la 280.000 la 1.246.000 pasageri pe an fara extensii exterioare esențiale. Interiorul clădirii are capacitatea de extindere de circa 1.300 mp in scopul de a acomoda nevoile de spațiu suplimentar cerute de autoritatea aeroportului.

Structura construcției va fi o combinație de structura de otel, beton armat si geamuri pentru perete cortina.

Va avea doua tuneluri pentru îmbarcarea pasagerilor, deservite de o sala de așteptare plecări internaționale la nivelul doi si doua carusele pentru bagaje. Transportul intern va fi deservit de o sala de așteptare la parter cu acces la platforma adaptat aeronavelor cu propulsor. O scara rulanta va permite pasagerilor din zona curse interne sa fie conectați la tunelul platformei de la Poarta 2.

Terminalul va fi extensibil pana la 3 milioane de pasageri pe an si 600-800 PAX/ora prin extinderea aripilor stanga si dreapta ale clădirii.

Clădirea va avea o zona comerciala extinsa in zone de acces public, importanta pentru a creste veniturile care nu sunt legate de liniile aeriene. Clădirea va găzdui de asemenea birourile administrative si spatiile de deservire a aeroportului.

Spatiile liniilor aeriene din terminal constau in ghișee si zona de check-in, ghișee de bilete, birouri administrative, sala comuna de așteptare plecări normale, tuneluri de acces pentru îmbarcarea pasagerilor, sala de așteptare de clasa intai, expediere bagaje, depozit bagaje internaționale, primire bagaje, birouri de servicii, operațiuni ale liniilor aeriene, întreținere zona aerodrom, servicii rampa, servicii aeronava si zone de ieșire. Zona publica consta in holul pentru bilete, circulație public, circulație zona aerodrom, zona întâmpinare sosiri, săli de așteptare, zone ridicare bagaje internaționale si zone telefoane publice.

Zonele de concesiune vor cuprinde restaurante, chioșcuri, magazine duty free, vânzători ambulanți, închirieri auto si alte mijloace de transport terestre si amenajari.

Zonele guvernamentale vor consta in imigrare, birouri asistenta imigrare, sanatate publica, vama preliminară, asistenta/birouri vama, verificare de securitate, raze x &M.D., birouri de asistenta si securitate.

Funcțiunile de asistenta ale terminalului vor găzdui administrația terminalului, aplicarea legii, întreținere, servicii electrice/mecanice, spațiu control securitate, circulație asistenta terminal si dotări medicale.

Nivelul serviciilor pentru pasageri va fi inițial nivelul “A” de servicii, cu un nivel “B” in anumite perioade de vârf, pe baza unei scări recunoscute internațional de la A la F, unde A reprezintă gradul cel mai inalt de confort si F fiind cel mai scăzut.

Facilitați transport aerian de mărfuri (carqo)

Clădirea pentru transportul aerian de mărfuri trebuie sa aiba capacitatea de a permite manipularea expedițiilor de mărfuri prevăzute pentru primii zece ani, folosind metodele de manipulare prescrise de către autoritati. Pe baza datelor prognozate ne putem aștepta la un tonaj de circa 18.000 tone/an.

Clădirea cargo va consta dintr-o structura prefabricata de otel alcatuita din cadre rigide cu deschidere libera ce vor asigura circa 3.400 mp spațiu interior. Structura va fi proiectata pentru a putea permite descărcarea mărfurilor din aeronave in Zona de Aerodrom, depozitarea in interiorul clădirii si transferul către platforma de incarcare camioane din Zona de acces Public. Acoperișul va fi prelungit sub forma de copertina înspre Zona de Aerodrom si Zona de Acces Public pentru a adăposti operațiunile respective de ploaie si zapada. Douasprezeze usi mari suspendate vor permite accesul motostivuitoarelor si mărfurilor in zona de depozitare paleti din interiorul clădirii. Interiorul clădirii va include spatii de depozitare principale, dulapuri frigorifice, instalații de congelare, birouri, toalete si o camera de ședințe multifuncționala. Structura de rezistenta va fi furnizata “la cheie” , pachet cuprinzând tot ce este necesar, stâlpi de otel, traverse, grinzi, rigidizari, structuri orizontale, bolturi, dispozitive de fixare, si materiale de instalare.

Structura va fi izolata termic si protejata împotriva umezelii.

Strucuturile de rezistenta vor fi proiectate astfel incat sa satisfaca practicile si normativele de construcții locale si criteriile de utilitate pentru incarcarile relevante.

Se vor lua in considerare ansambluri de interconectare care sa ofere flexibilitate pentru extindere in viitor, proiectate pentru a permite dezasamblarea si reutilizarea in cadrul viitoarei clădiri extinse.

Platfoma de parcare aeronave

Platforma de parcare aeronave inițiala de 300 m x 162 m (48.600 mp) va deservi clădirea terminalului, spatiile pentru marfa si remiza de pompieri. Platforma va fi proiectata pentru a acomoda doua aeronave A320 sau 737 si doua Regional Jet cu push-back. Cuprinde de asemenea loc de parcare pentru o aeronava de marfa si zona de dejivrare. Cele doua poziții de parcare legate la tunelurile de imbarcare-debarcare sunt de asemenea prevăzute sa faca fata posibilei operări a aeronavelor A330 si B767 pentru zboruri internaționale.

Transport public

Pentru dezvoltarea inițiala se va elabora un sistem simplu de drumuri de acces, drumuri de serviciu, drum circulație in fata terminalului si loturi de parcare.

Este planificata construcția unui drum cu doua benzi de acces către aeroport conectat la drumurile existente care deservesc Brașovul. Accesul in Aeroport se va face in viitor de pe soseaua de centura a municipiului Brașov, pe semiinelara industriala a municipiului Brașov si pe viitoarea autostrada Bucuresti-Targu-Mures.

Drumul de circulație in fata terminalului si lungimile trotuarelor vor fi determinate in baza necesităților de trafic pasageri in orele de vârf.

Un spațiu de parcare pentru 350 vehicule este necesar. Marimea zonei de parcare va fi ajustata pentru a se adapta volumului local de autovehicule si specificului de transfer/circulatie pasageri in Romania.

Un drum de serviciu va facilita accesul către toate clădirile din vecinătatea terminalului, incluzând terminalul cargo, zona de aviație privata, si servicii auxiliare de aviație.

Clădire depozitare echipament de manevra la sol pentru platforma de parcare aeronave.

Clădirea de depozitare care găzduiește utilajele ce deservesc platforma de parcare aeronave va fi o structura de otel prefabricata constând din cadre rigide cu deschidere libera împrejmuind 1000 mp (40 m x 25 m) de spațiu interior. Structura va fi proiectata sa adaposteasca o diversitate de echipamente de întreținere in situația apariției fenomenelor naturale cum ar fi ploaia si zapada. Patru usi largi vor permite accesul utilajelor in interiorul clădirii.

Interiorul va cuprinde spatii principale de depozitare, birouri, toalete si o sala de întruniri polivalenta. Structura va fi un pachet complet la cheie cuprinzând toate coloanele de otel, grinzile, căpriorii, consolele, riglele orizontale, butoanele clemele si materialele de instalare.

Contractantul General va furniza utilajele de manipulare la sol necesar operațiunilor aeroportului.

Instalația de dejivrare

Se va prevedea o zona de dejivrare pentru dejivrarea aeronavelor in timpul iernii. Procedura se va realiza cu un dejivror mobil asa cum se specifica in lista utilajelor de manipulare la sol.

Substanțele de dejivrare pot fi colectate si/sau refolosite utilizând un sistem acceptat de autoritatile locale de protecția mediului, cu cea mai mare eficienta de cost. Acesta poate fi o cisterna de colectare care aspira fluidele de dejivrare dintr-o zona speciala a platformei, ușor inclinata pentru a ușura colectarea.

Alternativ se poate folosi o rețea de canale de scurgere către o unitate centrala de colectare/pompare.

In funcție de reglementari, poate fi necesara îndepărtarea in siguranța a fluidului folosit sau filtrarea si reciclarea lui.

In faza inițiala a operării aeroportului, zona de parcare pentru aeronave de la căpătui vestic al platformei va fi structurata pentru activitati de dejivrare, permițând instalarea la fata locului a sistemului necesar de colectare, ușurând indepartarea/ reciclarea substanțelor chimice, reducând costul de construcție aferent protecției mediului in comparație cu soluțiile de dejivrare la poarta sau la distanta.

Remiza de pompieri

Statia de combatere a incendiilor va fi o structura din otel prefabricata constând din cadre rigide cu deschidere libera înconjurând 400 mp de spațiu interior. Structura va fi proiectata pentru a primi doua vehciule de reacție de urgenta in spațiul pentru vehicule. Statia va avea zone de întreținere, depozit de echipament, birouri adiacente si zone de asistenta. Interiorul va conține birouri, bufet si zona de servire a mesei, toalete si o sala de întruniri polivalenta.

Structura va fi un pachet complet la cheie cuprinzând toate coloanele de otel, grinzile, căpriorii, consolele, riglele orizontale, butoanele, clemele si materialele de instalare. Vor fi incluse in pachet betoanele, protecția termica si la umiditate, finisajele interioare si exterioare, ușile si ferestrele, sistemul electric, sistemele mecanice, sistemele de comunicații.

Turnul de control

Turnul de control este anticipat a fi de 25,60 m de la nivelul solului la "nivelul ochilor" din sala de control trafic, oferind o vizibilitate neobstructionata a pistei de decolare-aterizare lunga de 2800 m, caii de rulare, platformei de parcare aeronave si aerodromului in general.

Structura principala care susține cabina turnului va fi de otel, fie din beton armat fie din materiale composite, asa cum se va stabili in faza de proiectare de detaliu.

Cabina turnului este compusa din doua nivele cu nivelul pentru acces la +18 m si nivelul superior al sălii de control zbor la +21,44 m deasupra terenului finisat.

Infrastructura locației

Utilitățile aeroportului cuprinzând furnizarea de energie electrica, comunicații, gaz, apa si servicii sanitare de canalizare vor fi conectate la infrastructura cea mai apropiata operata de către orașul Brașov.

Distribuția imediat necesara de utilitati in incinta aeroportului va fi realizata in cadrul etapei inițiale si va fi dezvoltata progresiv pe măsură ce traficul aeroportului se va extinde.

Servicii aeronautice

Toate serviciile aeronautice vor fi furnizate de către Administrația Romana a Serviciilor de Trafic Aerian.

Servicii de suport aviație

Serviciile auxiliare de susținere zboruri cum ar fi ralimentarea cu carburanți a aeronavelor, furnizare alimente si catering, manipulare mărfuri si bagaje, operații de rampa si activitati aferente vor fi furnizate de conducerea aeroportului.

Servicii de urgenta si aeroportuare

Managementul aeroportului va furniza toate serviciile de urgenta de baza in Zona Aerodromului, incluzând vehicule, personal școlarizat si dotări in conformitate cu standardele Organizației Aviației Civile Internationale (OACI)

Mediu înconjurător

Locația va fi amenajata in conformitate cu standardele locale de mediu in vigoare si cerințele instituțiilor financiare internaționale adecvate.

Zonare

Zonarea terenului va fi conforma cu standardele OACI cu privire la operațiile aeronautice si aeroportuare.

Zonarea electronica va fi conforma cu criteriile de protecție operaționala ale Administrației Romane a Serviciilor de Trafic Aerian si producătorilor de echipamente.

Va fi elaborat un proiect privind zgomotul pentru a evalua interferențele potențiale cu comunitățile înconjurătoare.

Director executiv D.I.U.A.T. Emil Cirica

Preturi Furnituri

y

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav

Articol

Descriere

Unit.

Cant.

Preț Unitar EURO

Preț Total EURO

Preț Unitar RON

Preț Total RON

LOT 1

PLAN GENERAL.....'r'”’................... " '

lot

.....1............

5.227.285.....

5.227.285

17.668.223

17.668.223

1,00

Faza 1 Plan Director / proiect preliminar

lot

1

2,00

Faza 2 Proiect detaliat

lot

1

3,00

Faza 3 Proiect final și management proiect

lot

1

LOT 2

Terminal de pasageri

lot

i

15.721.700

15.721.700

53.139346

53.139346

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Cost transport și asigurări

lot

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

LOT 3

Drum de Acces Terminal și Teren Parcare

lot

1

2.286310

2.286310

7.727.728

7.727.728

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Cost transport și asigurări

lot

1

3,00

Servicii de specialitate

Iot

1

LOT 4

Pistă Decolare-Aterizăre

lot

1

26377.778

26.377.778

89.156.890

89.156.890

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Cost transport și asigurări

lot

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

LOT 5

Turn de Control

lot

1

2.428.672

2.428.672

8.208.911

8.208.911

/Articol

Descriere

Unit.

Cant.

Preț Unitar EURO

Preț Total EURO

Preț Unitar

RON

Preț Total RON

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Cost transport și asigurări

lot

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

LOT 6

Remiza Pompieri

lot

î

198.859

198.859

672.143

672.143

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Cost transport și asigurări

lot

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

LOT 7

Terminal Marfa (Cargo)

lot

i

2.576.117

2.576.117

8.707.275

8.707.275

1,00

Materiale construcții civile

lot

î

2,00

Cost transport și asigurări

lot

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

" LOT 8

Substație Electrică

lot

î

352.120

352.120

1.190.166

1.190.166

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Cost transport și asigurări

lot

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

î

“LOT9

Depozit de Carburanți și Stație de Pompare

lot

i

1.799.705

1.799.705

6.083.003

6.083.003

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Transport și asigurări

lot

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

^PROPUNERE FINANCIARA r-. , ’ \         'X


ANEXAB


Articol

Descriere

Unit.

Cant.

Preț Unitar EURO

Preț Total EURO

Preț Unitar RON

Preț Total RON

LOT 10

Clădire Depozitare Echipament Platformă

lot

1

732.297

732.297

2.475.164

2.475.164

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Transport și asigurări

lot

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

LOT li

Cablare Aeroport

lot

1

1.027.456

1.027.456

3.472.801

3.472.801

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Transport și asigurări

lot

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

LOT 12

Sistem Alimentare Electrică

Iot

1

3.501.272

3.501.272

11.834.299

11.834.299

1,00

Furnituri echipamente

lot

1

1,01

Distribuție și substații

lot

1

1,02

Sisteme alimentare

lot

1

1,0201

Terminal/Tum și balizaj

lot

1

1,0202

CVOR/DME

lot

1

1,0203

ILS, NDB

lot

1

1,03

Piese de schimb (pt. 2.000 ore de operare)

lot

1

2,00

Transport și asigurări

buc

1

3,00

Proiectare, Instalare și Punere în funțiune

lot

1

LOT 13

Echipament Manevră la Sol

lot

1

3.106.674

3.106.674

10.500.558

10.500.558

1,00

Furnituri echipamente

lot

1

'S c

g c


Articol

Descriere

Unit.

Cant.

Preț Unitar EURO

Preț Total EURO

Preț Unitar RON

Preț Total RON

1,01

Vehicul de tractare

buc

2

1,02

Vehicul de tractare bagaj

buc

3

1,03

Cărucior bagaj

buc

20

1,04

Unitate Alimentare Curent la Sol (GPU) 90 kva

buc

1

1,05

Cisternă carburant

lot

1

1,06

Vehicul Servicii de Spălare, pentru avioane până la 767, 300 galoane golire, 125 galoane plin

buc

1

1,07

Cisternă apă: pentru avioane până la 767 partea din spate modificată, montat pe șasiu model sfârșitul anilor 90. 350 galoane capacitate

buc

1

1,08

Camion pentru Catering

buc

1

1,09

Benzi rulante de încărcare Tug 660 pentru fuselaj mărit

buc

2

1,10

Cărucioare-platformă pentru containere

buc

2

1,11

încărcător containere (model fuselaj mărit pentru 767)

buc

1

1,12

Air Stairs Wollard TPL 252, montat pe camion, 1996 pentru MD80 prin 747

buc

2

1,13

Demaror aer / Air starter

buc

2

1,14

Aparat de dejivrare

buc

2

1,15

Camion dezăpezire

buc

2

1,16

Suflantă de aer

buc

2

1,17

Aparat de încălzire avion, montat pe trailer

buc

2

1,18

Alimentator curent alternativ pentru avion, montat pe trailer

buc

2

1,19

Echipament curățare pistă

buc

2

1,20

Mașină pompieri

buc

2


On


Articol

Descriere

Unit.

Cant.

Preț Unitar EURO

Preț Total EURO

Preț Unitar RON

Preț Total RON

2,00

Cost Transport și Asigurări

buc

1

LC>TÎ4~

SISTEM DEGIVRARE

lot

1

.. ... 41g^5

■'415.345   ?

1.403.866

1.403.866

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Transport și asigurări

buc

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

LOT15

SISTEM DE CANALIZARE ȘI EPURARE

lot

1

629.135

629.135

2.126.476

2.126.476

1,00

Materiale construcții civile

lot

1

2,00

Transport și asigurări

buc

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

LOTÎ6~

SISTEM BALIZAJ AERODROM

lot

..... *

4.281.434

4.281.434

14.471.247

14.471.247 '

1,00

Furnituri echipamente

lot

1

1,01

Balizaj Cat I, două direcții de aterizare

lot

1

1,02

Piese de schimb

lot

1

2,00

Transport și asigurări

buc

1

3,00

Servicii de specialitate

lot

1

’Y'OT17

'SISTEME'NAVIGAȚIE^   ”.........■" ‘    ""

lot

i

~2.592.348

2.592.348

8.762.136 '

8.762.136

1,00

Furnituri echipamente

lot

1


Articol

Descriere

Unit.

Cant.

Preț Unitar EURO

Preț Total EURO

Preț Unitar RON

Preț Total RON

1,01

CVOR

lot

1

1,02

DME

buc

1

1,03

ILS, Cat II Direcția Principală, și ILS, Cat I Direcția Secundară

lot

1

1,04

NDB

lot

3

1,05

Piese de schimb recomandate (operare timp de doi ani)

lot

1

1,06

Echipament de testare recomandat

lot

1

2,00

Transport și asigurări

buc

1

3,00

Proiectare, Instalare și Punere în funțiune

lot

1

LOT 18

Comunicații ATC

lot

T

609.961

609.961

2.061.668

2.061.668

1,00

Furnituri echipamente

lot

1

1,01

VCCS, incluzând:

lot

1

1 poziție supervizor,

1 poziție întreținere

3 poziții de lucru

6 canale radio

16 canale telefonice 2 fire

1,02

Sistem Radio VHF-AM, incluzând:

lot

1

1 sistem Tx cu 4 canale M/S

1 sistem Rx cu 4 canale M/S

1 emițător-receptor de urgență

1,03

Sistem Mobil VHF-FM, incluzând:

lot

1

1 stație bază


ANEXAB

Articol

Descriere

Unit.

Cant.

Preț Unitar EURO

Preț Total EURO

Preț Unitar RON

Preț Total RON

20 aparate portabile

1,04

Centrală Telefonică PABX, incluzând:

lot

1

100 abonați

16 interfețe 2-fire

8 interfețe ISDN BRA

1 trunchi El

1,05

Sistem înregistrare cu 24 de canale

buc

1

1,06

Sistem GPS

lot

1

1,07

Piese de schimb recomandate (operare timp de doi ani)

lot

1

2,00

Transport și asigurări

buc

1

3,00

Proiectare, Instalare și Punere în funțiune

lot

1

LOT 19

Sistem de Meteroîogie

~ iot

..... i ""

230.651

230.651

779.600

779.600

1,00

Furnituri echipamente

lot

î

1,01

Sistem Automat de Observare Meterologică (AWOS), incluzând:

lot

1

1,0101

Punct Meteorologic la distanță

lot

1

1,0102

Unitate Ceilometru

lot

1

1,0103

RVR

lot

1

1,0104

Sistem Comunicații Wireless - CDU

lot

1

1,0105

Sistem Central Procesare

lot

1

1,0106

Afîșaj Meteorologic (PC și software)

lot

2

1,0107

Echipament Calibrare / întreținere AWOS

lot

1

1,0108

Piese dc schimb

lot

1

Articol

Descriere

Unit.

Cant.

Preț Unitar EURO

Preț Total EURO

Preț Unitar RON

Preț Total RON

1,02

Sistem AT1S dual

lot

1

2,00

Transport și asigurări

buc

1

3,00

Proiectare, Instalare și Punere în funțiune

lot

1

LOT 20

Console, Pupitre ATM și AFTN

lot

î

633.612

633.612

2.141.609

2.141.609

1,00

Furnituri echipamente

Iot

1

1,01

Console

lot

1

1,02

AFTN - AMHS

lot

1

1,0201

Servere cu configurație dublă, inclusiv monitor de întreținere și KVM

lot

1

1,0202

Dulap echipamente

buc

1

1,0203

Echipament rețea

lot

1

1,0204

Software Server AMHS

buc

1

1,0205

Echipament AFTN pentru operator

lot

3

1,0206

Materiale instalare poziție operator

lot

1

1,03

Server NOTAM-OPMET

lot

2

1,0301

Pupitre NOTAM

buc

2

1,0302

Pupitre OPMET

buc

2

1,0303

Pupitre INTERNET

buc

2

1,0304

Pupitre Meteorologie

buc

2

1,0305

Imprimantă dot matrix

buc

4

1,0306

Imprimantă laser

buc

6

2,00

Transport și asigurări

buc

1

Articol

Descriere

Unit.

Cant.

Preț Unitar EURO

Preț Total EURO

Preț Unitar RON

Preț Total RON

3,00

Proiectare, Instalare și Punere în funțiune

lot

1

LOT 21

SISTEMSECURÎTATE

lot

1

230.640

230.640

779.563

779.563

1,00

Furnituri echipamente

lot

1

1,01

Supraveghere CCTV Terminal

lot

1

1,02

Supraveghere CCTV Turn

lot

1

1,03

Consolă CCTV

lot

1

2,00

Transport și asigurări

buc

1

3,00

Proiectare, Instalare și Punere în funțiune

lot

1

LOT 22

Echipamente Auxiliare

lot

1

18.080

18.080

61.110

61.110

1,00

Furnituri echipamente

lot

1

1,01

Echipamente Auxiliare

lot

1

1,01

Binoclu, 12.5X50

buc

2

1,01

Pistol Semnalizare Luminoasă

buc

2

2,00

Transport și asigurări

buc

1

3,00

Instalare și Dare în Folosință a Proiectui

lot

1

Lof 23

Ălte Servicii de Specialitate: FĂT și Școlarizare

Iot

.......1 '

449.003

449.003

1.517.630

1.517.630

1,00

Testare de Acceptare la Fabrică (FAT)

buc

1

Articol

Descriere

Unit.

Cant.

Preț Unitar EURO

Preț Total EURO

Preț Unitar RON

Preț Total RON

Pentru două (2) persoane la fiecare FAT, inclusiv cheltuielile de transport aerian și întreținere.

2,00

Școlarizare

buc

1

2,01

La sediul firmei Intelcan:

NAVAIDS (2 săptămâni 4 persoane) Comunicații (2 săptămâni 4 persoane) Operare terminale ATM/AFTN (2 săptămâni 2 persoane) întreținere ATM/AFTN (2 săptămâni 4 persoane ) Altele (6 săptămâni 3 persoane)

2,02

Instruire pe locație

săpt

6

2,03

Instruire balizaj pe locație (5 zile)

Notă: Se presupune că instruirea va începe imediat după instalare. Localuri de instruire furnizate de Client.

lot

1

3,00

Documentație (în engleză și parțial în română)

lot

1

TOTAL GENERAL

75.426.454

254.941.415

Propunere financiaraANEXA B