Hotărârea nr. 222/2009

Hotărârea.nr.222 - privind acordarea unor premii în sumă de 10.000 lei, pentru primii cinci sportivi ai judeţului Braşov care au obţinut rezultate sportive deosebite în anul 2009


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.222

din data 23.09.2009

- privind acordarea unor premii în sumă de 10.000 lei, pentru primii cinci sportivi ai județului Brașov care au obținut rezultate sportive deosebite în anul 2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23.09.2009

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier județean Crăciun Dragoș privind acordarea unor premii în sumă de 10.000 lei, pentru primii cinci sportivi W ai județului Brașov care au obținut rezultate sportive deosebite în anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.(a) pct.6, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. 1 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea unor premii în sumă de 10.000 lei, din bugetul Consiliului Județean Brașov aprobat pe anul 2009 - Cap. 67.02. - Cultură recreere și religie, Bugetul comisiei de specialitate nr.8, - premieri nenominalizate, pentru primii cinci sportivi ai județului Brașov care au obținut rezultate sportive deosebite în anul 2009, după cum urmează:

Locul I        3.000 lei

Locul II

Locul III


2.500 lei

2.000 lei


Locul IV

Locul V


1.500 lei

1.000 lei


Art.2. - Nominalizarea sportivilor care vor primi premiile, se va face la propunerea comisiei de specialitate nr.8, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a


Europeană și Direcția Economică.

Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tinărău

C/UlĂxx