Hotărârea nr. 219/2009

Hotărârea.nr.219 - privind aprobarea alocării sumei de 40.000 lei Comunei VOILA pentru echilibrarea bugetului local al comunei


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Tel.: 068-410777


Fax: 068-475576E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.219

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea alocării sumei de 40.000 lei Comunei VOILA pentru echilibrarea bugetului local al comunei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 23 septembrie 2009;

Analizând propunerea formulată de către domnul consilier județean Boeriu Ioan Iancu, prin care se propune alocarea sumei de 40.000 lei, comunei VOILA, pentru sume de echilibrare, precum și adresa nr. 2765/2009 a Primăriei Comunei Voila prin care se solicită suma de 40.000 lei pentru echilibrarea bugetului local al Comunei Voila, având în vedere ca sunt în imposibilitatea de plată a salariilor și a cheltuielilor de întreținere a unităților aparținătoare comunei;

Având în vedere dispozițiile art. art.15 și art. 36 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, dispozițiile art. 91, alin. (1), lit.”b” și alin. (3) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.32/2008 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară în bugetul județului Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea sumei de 40.000 lei Comunei VOILA, pentru echilibrarea bugetului local al comunei.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTEI Aristotel Cănces<Contrasemnează, SECRETAR


Mariana Tihărău