Hotărârea nr. 216/2009

Hotărârea.nr.216 - privind asocierea Judeţului Braşov cu comunele Vama Buzăului, Augustin, Drăguş, Mândra şi Ungra în vederea accesării de fonduri prin „Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor” aprobat prin HGR nr.577/1997 cu completările şi modificările ulterioare


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOV


Consiliul Județean
Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.216 din data de 23.09.2009

privind asocierea Județului Brașov cu comunele Vama Buzăului, Augustin, Drăguș, Mândra și Ungra în vederea accesării de fonduri prin „Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor” aprobat prin HGR nr.577/1997 cu completările și modificările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.09.2009;

Analizând propunerea formulată de domnul vicepreședinte Ochi Ion privind asocierea Județului Brașov cu comunele Vama Buzăului, Augustin, Drăguș, Mândra și Ungra în vederea accesării de fonduri prin „Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor” aprobat prin HGR nr.577/1997 cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HGR nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor și art.91 alin.(l) lit.e și alin.(6) lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă asocierea Județului Brașov cu comunele Vama Buzăului, Augustin, Drăguș, Mândra și Ungra în vederea accesării de fonduri prin „Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și alimentarea cu apă a satelor” aprobat prin HGR nr.577/1997 cu completările și modificările ulterioare, pentru următoarele obiective:

  • 1. DJ 103A Vama Buzăului - Dălghiu

  • 2. DJ 131B Augustin - Ormeniș

  • 3. DJ 107 Drăguș - Sâmbăta de Sus (mănăstire)

  • 4. DJ 104J Mândra - Șona

  • 5. DJ 131F Ungra - Dăișoara

Art.2. - Organizarea procedurilor de licitație se va face de către comunele Vama Buzăului, Augustin, Drăguș, Mândra și Ungra, care vor avea și calitatea de administrator de proiect.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâi'    -             - ,es(jțij Urbanism Amenajarea Teritoriului și Direcția

Adminstrare Drui


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău