Hotărârea nr. 202/2009

Hotărârea.nr.202 - aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23.09.2009

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 202

din data de 23.09.2009

- privind aprobarea de 23 septembrie 2009


ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23 septembrie 2009;

Analizând Dispoziția nr. 432/18.09.2009 a președintelui Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 23 septembrie 2009, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile ari. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 11 propuneri, formulate de președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov a unui număr de 7 propuneri formulate de consilierii județeni în plenul consiliului județean.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.09.2009 cu modificările propuse.

PREȘEDINTE, Aristotel CămqescContrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău