Hotărârea nr. 201/2009

Hotărârea.nr.201 - privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale, a unui drum judeţean, situat în judeţul Braşov, precum şi aprobarea completării traseului şi lungimii unui drum comunal şi a modificării lungimii unui drum comunal, situat în judeţul Braşov

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV


Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty.ro


Consiliul Județean



Cod-F 16

HOTĂRÂREA NR.201

din data de 26.08.2009

- privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unui drum județean, situat în județul Brașov, precum și aprobarea completării traseului și lungimii unui drum comunal și a modificării lungimii unui drum comunal, situat în județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 august 2009;

Analizând propunerea formulată de domnul consilier județean, Mălinaș Dumitru Ciprian, privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unui drum județean ( Mândra-Toderița), situat în județul Brașov, precum și referatul, întocmit de către Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov, privind aprobarea promovării propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unui drum județean, situat în județul Brașov, precum și aprobarea completării traseului și lungimii unui drum comunal și a modificării lungimii unui drum comunal, situat în județul Brașov;

Luând în discuție Hotărârea nr. 32/2009 a Consiliului Local Mândra;

Având în vedere dispozițiile art. 13 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.'*d” și alin.(5) lit.”a” pct. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă promovarea propunerii de încadrare în categoria funcțională a drumurilor comunale, a unui drum județean, situat în județul Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă completarea traseului și lungimii unui drum comunal, situat în județul Brașov, conform anexei nr. 1 bis, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se aprobă modificarea lungimii unui drum comunal, situat în județul Brașov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrare Drumuri și Poduri Brașov.



Contrasemnează, SECRETAR, Mariana Tihărău

Președinte Aristotel Cănft£scu


ÎNCADRAREA

în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum județean, situat în județul Brașov



Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 66 A

Toderița - Mândra

0+000-5+507

5,507

DJ104G

0+000-5+507

Comp.coord,prog, adm ing.Arhip Corina



te


XA nr, 1 bis


2009


COMPLETAREA

Traseului și lungimii unui drum comunal situat în județul Brașov


Nr.crt.

Indicativul drumului existent

Traseul drumului existent

Poziții kilometrice ( origine -destinație)

Lungime - km -

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziții kilometrice (origine -destinație)

Lungime - km -

Provine din

1.

DC 66 A

Bucium -Toderița

0+000 -

5+012

5,012

DC 66 A

Toderița -Mândra

5+012 -

10+519

5,507

DJ 104G 0+000 -5+507 Comuna Mândra

Comp, coord,prog, adm. ing.Arhip Corina/

Președinte Aristotel Căncescu


ANEXA nr. 2



2009



MODIFICAREA

Lungimii unui drum comunal, situat în județul Brașov


Nr.crt

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția kilometrică (origine - destinație)

Lungimea Km.

Provine din

1.

DC 66 A

Bucium - Toderița - Mândra

0+000-10+519

10,519

DC 66 A

0+000-5+012

DC 66A

5+012 -

10+519

Comp. coord,prog,adm ing.Arhip Corina