Hotărârea nr. 188/2009

Hotărârea.nr.188 - privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului de Etnografie Braşov

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 0 2 6 8-410777

Fax: 0268-475576

E-mail:office@judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.188

din data de 26.08.2009

privind aprobarea statului de funcții al Muzeului de Etnografie Brașov,

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009 ;

Analizând referatul nr. 6395/11.08.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune aprobarea statului de funcții al Muzeului de Etnografie Brașov, având în vedere transformarea a două posturi de conservator M I în conservator S IA, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2009;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.a și alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.8 din OGR nr. 10/2008, precum și art.2 din Legea bibliotecilor nr.334/2002;

A

In temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Muzeului de Etnografie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.
Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău

MUZEUL DE ETNOGRf = BRAȘOV


Consiliul


STAT DE FUNCȚII pentru anul 2009Nr crt

FUNCȚIA

Nivel studii

Grad treapta

Nr posturi

Salariu maxim

Salariu baza

Indemnizație conducere

Salariu merit

Total salariu baza

0

1

2

3

4

5

6

%

7

%

8

9

1

Cercetător st. pr.-director

s

I

1

2530

2530

55

1262

3792

2

Cercetător st. pr.

s

III

1

1847

1847

1847

3

Muzeograf- sef secție

s

IA

1

1402

1402

30

381

1783

4

Muzeograf

s

IA

1

1402

1140

1140

5

Muzeograf

s

I

2

1930

1930

15

145

2075

6

Muzeograf

SSD

I

1

1052

912

912

7

Muzeograf

SSD

II

1

861

861

861

8

Muzeograf

SSD

III

1

877

739

739

9

Conservator

S

IA

2

2804

2066

2066

10

Conservator

S

I

1

965

965

965

11

Conservator

M

I

1

861

861

861

12

Restaurator

M

I

1

861

840

840

13

Supraveghetor muzeu

G

7

4200

4200

4200

14

Analist

S

I

1

1367

1367

1367

15

Economist-contabil sef

S

IA

1

1441

1441

40

576

2017

16

Economist

S

II

1

1073

820

820

17

Administrator

M

I

1

941

941

941

18

Referent

S

III

1

992

970

970

19

Șofer

M

I

1

933

933

933

20

Muncitor

M

I

1

894

894

894

TOTAL

28

29233

27659

2219

145

30023