Hotărârea nr. 180/2009

Hotărârea.nr.180 - privind preluarea în domeniul public al judeţului Braşov şi darea în administrarea Muzeului de Artă Braşov a bunurilor culturale mobile provenite din succesiunea vacantă rămasă de pe urma defunctei Tarasov Zenovia Maria

ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16


Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.180

din data de 26.08.2009

privind preluarea în domeniul public al județului Brașov și darea în administrarea Muzeului de Artă Brașov a bunurilor culturale mobile provenite din succesiunea vacantă rămasă de pe urma defunctei Tarasov Zenovia Maria

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08.2009;

Analizând referatul nr.6031/03.08.2009 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală, precum și referatul nr.5627/13.08.2009 întocmit de către Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului, prin care se supune aprobării preluarea în domeniul public al județului Brașov și darea în administrarea Muzeului de Artă Brașov a bunurilor culturale mobile provenite din succesiunea vacantă rămasă de pe urma defunctei Tarasov Zenovia Maria, precum și modificarea corespunzătoare a HGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, Anexa nr.l - „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov”, Secțiunea II - „Bunuri mobile”;

Având în vedere dispozițiile art.7 lit.e) și art.8 alin.(l), art.9 și art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, art.5 din Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, precum și art.91 alin.(l) lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul formulat de comisia de specialitate nr.5 a Consiliului Județean Brașov;

A

In temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă preluarea în domeniul public al județului Brașov și darea în administrarea Muzeului de Artă Brașov, a bunurilor culturale mobile, provenite din succesiunea vacantă, rămasă de pe urma defunctei Tarasov Zenovia Maria, constând într-o colecție de artă plastică ce însumează 83 tablouri, identificate conform listei anexe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu modificarea corespunzătoare a HGR nr.972/2002, Anexa nr.l - „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov”, Secțiunea II - „Bunuri mobile”.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Investiții Urbanism Amenajarea Teritoriului.


PREȘEDINTE


Aristotel Cănct seu


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău


Președinte,/ Aristotel CăncdWu

Lista lucrărilor de artă plastică

Colecția Stavru Tarasov întocmită de DJCCPCN- Brașov propuse să fie atribuite Muzeului de Artă- Brașov.

Nr.

Titlul lucrării

Autor

Datare

Tehnica/Material Dimensiuni

Valoare

1.

“Peisaj de toamnă”

semnat

dr.j.

S.Tarasov.

1955

ulei /carton (R) 32/23 cm X 4,5 cm

350 E

2.

„Casa

: Pionierilor”

semnat

dr.j. S. Tarasov

1956

ulei /carton (R+P) 45/30,5 cmX 9 cm

500 E

3.

“Peisaj imobil”

semnat

dr.j.

S.Tarasov.

1958

ulei /carton 50/35 cm

250 E

4.

“Peisaj munte”

„Peisaj montan cu casă din Fundata”

semnat dr.j. S.Tarasov.

1952

ulei /carton 27,5/37 cm

500 E

5.

“Peisaj lac-pădure”

semnat

st.j.

S.Tarasov

1957

ulei /carton (R) 31,5/22 cm X 4,5 cm

250 E

6.

“Henuța”

semnat

dr.j. S.Tarasov

1957

ulei /carton (R)

33,5/42,5 cm X 7,5 cm

800 E

7.

“Cartea cu povești”

semnat

dr.j.

S.Tarasov

1927

ulei /carton (R+P) 47,5/32,5 cm X 7,5 cm

800 E

8.

“La poalele munților”

semnat dr.j. S.Tarasov

1952

ulei /carton (R+P) 30/21,5 cm X 7,5 cm

400 E

9.

“Casă de țară”

semnat

dr.j.

S.Tarasov

ulei /carton (R+P) 43,5/29,5 cm X7cm

200 E

10.

“Peisaj la Eforie”

semnat

dr.j. S.Tarasov

1933

ulei /carton (R+P) 38,5/26,5 cm X 7,5cm

800 E

11.

“Pepene” „Pepeni roșii”

semnat

dr.j.

S.Tarasov

ulei /carton (R+P) 30,5/21,5 cm X 7,5cm

300 E

12.

“Vază cu flori” „Pansele”

semnat dr.j. S.Tarasov

ulei /carton (R) 18,5/28,5 cm X 6,5cm

300 E

13.

“Autoportret”

semnat

dr.j.

S.Tarasov

1945

ulei /metal 31,3/23,5 cm

500 E

14.

“Vază cu flori

semnat

ulei /carton

150 E


Lista lucrărilor de artă plastică

Colecția Stavru Tarasov întocmită de DJCCPCN- Brașov propuse să fie atribuite Muzeului de Artă- Brașov.

Nr.

Titlul lucrării

Autor

Datare

Tehnică/Material Dimensiuni

Valoare

1.

“Peisaj de toamnă”

semnat

dr.j.

S.Tarasov.

1955

ulei /carton (R)

32/23 cm X 4,5 cm

350 E

2.

„Casa Pionierilor”

semnat

dr.j. S.

Tarasov

1956

ulei /carton (R+P)

45/30,5 cmX 9 cm

500 E

3.

“Peisaj imobil”

semnat

dr.j.

S.Tarasov.

1958

ulei /carton

50/35 cm

250 E

4.

“Peisaj munte”

„Peisaj montan cu casă din Fundata "

semnat

dr.j.

S.Tarasov.

1952

ulei /carton

27,5/37 cm

500 E

5.

“Peisaj lac-pădure”

semnat st.j. S.Tarasov

1957

ulei /carton (R)

31,5/22 cm X 4,5 cm

250 E

6.

“Ilenuța”

semnat dr.j. S.Tarasov

1957

ulei /carton (R)

33,5/42,5 cm X 7,5 cm

800 E

7.

“Cartea cu povești”

semnat dr.j. S.Tarasov

1927

ulei /carton (R+P) 47,5/32,5 cm X 7,5 cm

800 E

8.

“La poalele munților”

semnat

dr.j.

S.Tarasov

1952

ulei /carton (R+P) 30/21,5 cm X 7,5 cm

400 E

9.

“Casă de țară”

semnat

dr.j.

S.Tarasov

ulei /carton (R+P)

43,5/29,5 cm X7cm

200 E

10.

“Peisaj Ia Eforie”

semnat

dr.j.

S.Tarasov

1933

ulei /carton (R+P) 38,5/26,5 cm X 7,5cm

800 E

11.

“Pepene” „Pepeni roșii”

semnat

dr.j.

S.Tarasov

ulei /carton (R+P) 30,5/21,5 cm X 7,5cm

300 E

12.

“Natâ cu flori” „Panseluțe”

semnat

dr.j.

S.Tarasov

ulei /carton (R) 18,5/28,5 cm X 6,5cm

300 E

13.

“Autoportret”

semnat dr.j. S.Tarasov

1945

ulei /metal

31,3/23,5 cm

500 E

14.

“Vază cu flori

semnat

ulei /carton

150 E>^77

violete”

dreapta jos S.Tarasov

12.5/19 cm X 6,5cm

15.

“Zinica”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1931

ulei /carton (R+P) 36/49,5 cm X 7,5cm

1200 E

16.

“Marginea Brașovului”

nesemnat

ulei /carton (R+P)

42,5/18 cm X 7,5cm

350 E

17.

“Peisaj” ,, Stradă din Brașov"

semnat stânga jos S.Tarasov

1960

ulei / carton (R+P) 25/34 cm X 5,5cm

350 E

18.

“Casa Sfatului”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1946

ulei /carton (R+P) 47/32,5 cm X 7,5cm

800 E

19.

“Copil”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1956

ulei /carton (R+P)

21,5/31 cmX 7,5cm

400 E

20.

“Periferia Brașovului”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1954

ulei /carton (R+P) 45/30,5 cm X 7,5cm

400 E

21.

“în Grădină”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /carton (R+P)

20/26,5 cm X 7,5cm

500 E

22.

“Flori de toamnă”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /carton (R)

32/23 cm X 4,5cm

100 E

23.

“Peisaj cu case” "Palatul Știrbei ”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /carton (R) 31,5/41 cm X 5cm

250 E

24.

“Portret de bărbat”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /carton (R) 36/50,5 cm X 2, 5cm

500 E

25.

“Casă din Brașov”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1947

ulei /carton (R+P)

29/22 cm X 7, 5cm

600 E

26.

“Vază cu flori albe”

„ Ghiocei”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /carton (R) 15/19 cm X 4, 5cm

100 E

27.

“Turn”

semnat dreapta jos

1960

ulei /carton (R)

150 E


'-R--

*5 = li

S.Tarasov

19,5/29,5 cmX4, 5cm

28.

“Peisaj din Brașov-Biserica Neagră”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1959

ulei /carton (R+P) 40/51 cm X 7, 5cm

1000 E

29.

“Vas cu flori” „Crizanteme”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /carton (R)

27/39,5cm X 5cm

200 E

30.

“Cristina”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /carton (R)

31,5/23cmX7,5cm

200 E

31.

“Malul Covasnei”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1955

ulei /carton (R)

25/29 cm X 7 cm

300 E

32.

“ Casă din Agigea ?” „Case din Moeciu”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1955

ulei /carton (R+P)

32,5/19,5 cm X 7,5 cm

400 E

33.

“Dealul Cetății din Brașov”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1957

ulei /carton (R+P)

41,5/27,5 cm X 7,5 cm

600 E

34.

“Fetița cu căciuliță albastră”

nesemnat

1927

ulei /carton (R+P)

30/45 cm X 7,5 cm

800 E

35.

“Vază cu flori” „ Flori albe în borcan”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /carton (R)

23,5/30 cm X 3 cm

250 E

36.

“Autoportret”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1925

ulei /carton (R+P) 24,5/35,5 cm X 7,5 cm

1000 E

37.

“Marină”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1926

ulei /carton (R+P)

30,5/21 cm X 7,5 cm

600 E

38.

“Peisaj de munte cu apă”

“Valea Bistriței”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /carton (R+P)

40,5/27,5 cm X 7,5 cm

400 E

39.

“Peisaj de deal”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /carton (R+P)

30/21 cm X 9 cm

350 E

40.

“Chip de

Autor

Sec.

ulei /pânză

36/26,5 cm

600 E


femeie bătrână”

anonim nesemnat

XVIII-

XIX

41.

“Vază cu flori albe”

„ Trandafiri albi”

semnat dreapta jos S.Tarasov

ulei /pânză

65/52 cm

100 E

42.

“Portret de bătrân” ..Autoportret"

semnat dreapta jos S.Tarasov

1952

ulei /pânză 60/80 cm

1000 E

43.

“Cap de fetiță”

„Ilenuțd”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1955

cărbune/hârtie

40/30 cm

100 E

44.

“Autoportret”

„Autoportret, în fundal peisaj Tulcea"

semnat dreapta jos S.Tarasov

1931

ulei /carton (R+P)

47/68,5 cm X 7,5 cm

2000 E

45.

“Portret de fetiță”

semnat dreapta jos S.Tarasov

195?

cărbune/hârtie (R+P)

38/50 cm x 2 cm

150 E

46.

“Portret de femeie” „ Soția pictorului”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1956

cărbune/carton (R+P) 31/44 cm x 12,5 cm

200 E

47.

“Autoportret”

semnat dreapta jos S.Tarasov

creion/hârtie (R+P)

16,5/24 cm x 9,5 cm

100 E

48.

“Portret în creion”

,, Portret de femeie”

semnat dreapta jos S.Tarasov

creion/hârtie (R+P) 21/16 cm x 6 cm

100 E

49.

“Pictură pe carton”

„ Biserica Sf. Ghe. din Constanța ”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1932

ulei /carton (R)

43/21 cm x 6 cm

300 E

50.

“Portret în creion” „Portret de femeie casând”

semnat dreapta jos S.Tarasov

creion/hârtie (R+P)

23/16 cm x 6 cm

100 E

51.

“Marinică”

semnat dreapta jos S.Tarasov

1955

ulei /carton (R+P)

20,5/30 cm x 9,5 cm

300 E

52.

“Femeie cusând”

nesemnat

1955

creion/hârtie (R+P) 27/19 cm x 8 cm

150 E“Portret creion”

„ Pionier radiofonist ” “Pictură pe carton”

„ Curs de aeromodele’'


“Portret în creion/Femeie” ,, Studiu nud feminin "_______

“Portret în creion”

„ Portret fată ”

“Schiță creion”

„Pe gânduri " “Nud”

„ Femeie nud pe plajă la mare ” “Tablou”

Cercul de cusători ai pionierilor " “Pionieri”

Lecția de geografie" “La cules de struguri”


62.“Tablou pe carton în creion” '‘Portret de fată"______

“Muncitor” ..Muncitor oțelar"


“Femeie”

Portret săsoaică în port popular"______


“La treierat”


semnat dreapta jos S.Tarasov


semnat dreapta jos S.Tarasov


semnat dreapta sus S.Tarasov


semnat dreapta S.Tarasov


nesemnat


semnat dreapta jos S.Tarasov semnat dreapta jos S.Tarasov


nesemnat


semnat stânga jos S.Tarasov


semnat stânga jos S.Tarasov


nesemnat


semnat dreapta jos S.Tarasovcreion/hârtie (R+P)

20/30 cm x 8 cm


ulei /placaj (R)

61/50 cm x 5 cmCărbune /hârtie (R+P) 33/48 cm x 10 cm


creion /hârtie(R)

38/28 cm x 2 cm


creion /hârtie(R+P) 29/20 cm x 7,5 cm


ulei /pânză (R)

77/51 cm x 9 cm


creion /hârtie (R)

68/46 cm x 4 cm


ulei /pânză (R)

80/100 cm x 7 cm


ulei /pânză

70/60 cm x 7 cm


cărbune /carton (R) 24/17 cm x8,7 cm


ulei /carton

55/45 cm


ulei /lemn

46/65 cm


ulei /pânză 69/47 cm


200 E


100 E


100 E


400 E


100 E


100 E300 E
semnat


dreapta jos


S.Tarasov


ulei /pânză

87/50 cm


100 E


67.


a) ''Portret bătrână "


bj "Pionieră ''


e)r Pionieră "


semnat


dreapta jos


S.Tarasov


nesemnat


semnat dreapta jos S.Tarasov


1954


ulei /carton

18/23 x5,5 cm cm


ulei /carton

31,5/46 cm


ulei /carton

34,5/41 cm


100 E


100 E


100 E68.


69.


70.


71.


72.


73.


74.


75.


“Peisaj de mare”

„Furtună pe mare ”


“Femei cu coș”


“Mare învolburată”


“Mare”

„Marină"


“Vază cu crizanteme”


Carton „ Peisaj”


“Pepeni galbeni”


“Peisaj”


“Peisaj” ,, Marină ”


“Peisaj cu


semnat


dreapta jos


S.Tarasov


nesemnat


nesemnat


semnat dreapta jos S.Tarasov


semnat dreapta jos S.Tarasov


semnat


dreapta jos


S.Tarasov


1952


semnat

dreaptajos ____

S.Tarasov__

semnat dreapta jos ____

S.Tarasov


semnat dreapta jos S.Tarasov


semnat


1946


ulei /pânză (R)

111/82 x 10 cm


ulei /carton

75,5/53,5


ulei /placaj

61/49 cm


ulei /carton

62/43 cm


ulei /carton (R)

41/31 x 8 cm


ulei /carton

29/23 cm


ulei /carton (R)

24,5/35cm x 7 cm


ulei /carton (R)

42/27 cm x 5 cm


ulei /carton (R)

43,5/29,5 cm x 9 cm


1000 E


150 E


300 E


300 E


200 E


25 E


250 E


100 E


300 E
78.


79.


80.


81.


dreapta jos S.Tarasov


ulei /carton (R+P)

51/36,5 cm x 7,5 cm


400 E


“Casă”

„ Peisaj cu casă- fostul palat al pionierilor "

“Femeie” „ Portret

săsoaică”


“Copil”

Portret profil fetiță cosând ” “Portret femeie bătrână” „ Soția pictorului”


semnat

dreapta jos 1954

S.Tarasov


semnat

dreapta jos     1954

S.Tarasov


semnat dreapta jos S.Tarasov

semnat dreapta jos S.Tarasov


ulei /carton (R)

50/39 cm x 5 cm


ulei /carton (R)

46,5/68 cm x 5 cm


ulei /carton (R)

18.5/27,5 cm x 9 cm


ulei /carton (R)

33/24 cm x 6 cm


Nr.total tablouri = 83 Valoare totală = 30. 125 E


350 E


400 E


200 E


250 E