Hotărârea nr. 175/2009

Hotărârea.nr.175 - privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576 E-mail:cjbv@deiiroconsult.ro. www.brasovcounty.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR. 175

din data 26.08.2009

- privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 august 2009;

Analizând procesul-verbal, înregistrat sub nr.5944/21.07.2009 al Comisiei de specialitate nr.l “studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe”, încheiat cu ocazia alegerii secretarului de comisie, din data de 20.07.2009;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 9/ 13.02.2009, prin care s-a modificat și înlocuit anexa nr.l la la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, ale Hotărârii nr. 60/29.05.2009, prin care domnul consilier județean Ochi Ion a fost ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, ale Hotărârii nr.29/30.03.2009 privind desemnarea doamnei consilier județean Secară Eugenia Maria ca membru în Comisia de specialitate nr.l, precum și ale Hotărârii nr. 138/01.07.2009 privind desemnarea doamnei consilier județean MINEA LUANA, ca membru în Comisia de specialitate nr. 1;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 1,5,6,7 și 8;

Ținând cont de dispozițiile art. 45 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 130/16.12.2008, precum și de art. 54 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 14/25.07.2008 privind aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, se modifică și se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contrasemnează, SECRETAR

Mariana Țihărău


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean


Anexa nr. 1


Comisia nr. 1- Studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe

1. Maxim Adrian

Președinte

PNL

2. Minea Luana

Secretar

PSD

3. Epure Sorin

Membru

PD-L

4. Geman Marian

Membru

PNL

5. Secară Eugenia

Membru

PD-L