Hotărârea nr. 170/2009

Hotărârea.nr.170 - privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 1 .07.2009


ROMÂNIA

Bd. Eroilor, nr. 5

2200, Brașov, jud.Brașov

Tel.: 068-410777

Fax: 068-475576

E-mail:cjbv@deuroconsult.ro. www.brasovcounty. roJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.170

din data 26.08.2009

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 1.07.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 august 2009;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 1.07.2009;

Ținând cont de avizele favorabile formulate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov nr. 5,6 și 8, precum și de propunerea formulată de către doamna consilier județean Secară Eugenia;

Având în vedere dispozițiile art.42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 1.07.2009.

PREȘEDINTE

Aristotel Ci incescuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău