Hotărârea nr. 169/2009

Hotărârea.nr.169 - privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.05.2009


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.169

din data de 26.08.2009

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.05.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.08.2009;

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.05.2009;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele formulate de comisiile de specialitate nr.2-8 ale Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal

al ședinței ordinare a Consiliului


Județean Brașov, din data de 29.05.2009.

PREȘEDINTE Aristotel CănctestContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău