Hotărârea nr. 168/2009

Hotărârea.nr.168- aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26.08.2009


ROMANIA


JUDEȚUL BRAȘOVCod F-16Consiliul Județean


HOTĂRÂREA NR.168

din data de 26.08.2009

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.08.2009

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.08. 2009;

Analizând Dispoziția nr.392/21.08.2009 emisă de către președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, la data de 26.08.2009, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art.43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art.54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, la punctul 25 Diverse, a unui număr de 15 propuneri, formulate de președintele Consiliului Județean Brașov.

Art.2. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, a propunerii formulate de domnul consilier județean Mălinaș Dumitru în plenul consiliului județean

Art.3. - Se aprobă amânarea analizării punctelor nr. 5, 9 și 11 înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.08.2009 precum și amânarea analizării punctelor 5, 6, 7 și 13 înscrise ca propuneri formulate de președintele Consiliului Județean Brașov, pentru o dată care va fi stabilită ulterior.

Art.4. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.08.2009, cu modificările propuse.

PREȘEDINIE Aristotel CăncescuContrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău