Hotărârea nr. 167/2009

Hotărârea.nr.167- privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. CONSILPREST S.R.L. Braşov


KOV1A1MAJUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul Județean

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 167 din data de 01.07.2009

Privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. Consilprest S.R.L.

Consiliului Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 1 iulie 2009;

Având în vedere dispozițiile art. 104 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată, art. 19 și art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finațelor publice locale și H.C.J. nr. 380/2006 privind aprobarea includerii în bugetul Consiliului Județean Brașov, pe anul 2007, a echivalentului în lei a sumei de 280.000 euro în vederea achiziționării unui patinoar artificial de dimensiuni olimpice și executarea lucrărilor de montare și amenajare a patinoarului;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă virarea de credite în bugetul Consiliului Județean Brașov pe anul 2009, cu suma de 500.000 lei prin diminuare de la capitolul 67.02 din lista de investiții “ Dotări nenominalizate” și majorarea la capitolul 70.02 “ Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, pentru capitalul social al S.C. Consilprest S.R.L., în vederea asigurării activității de management la Complexul de Agrement Tâmpa, patinoar și activitatea de alimentație publică la C.S. “ Societatea de Patinaj” Brașov.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și D.I.U.A.T. -Compartiment Patrimoniu.

■             A


/        Contrasemnează,

SECRETAR, Mariana Tihărău